U137 - Uppdrag 1

Dokument

U137 - Modsamling

Uppladdad av

U137 - Modsamling

Med ACE Vehicle Medical

Uppladdad av SageNTitled

Ordergivning, Adam Qvintus

Uppladdad av Brandt

Beskrivning

Bakgrund


24 oktober 1981 - kapten Anatolij Michailovitj Gusjtjin från den sovjetiska östersjömarinen ombord den soviteiska ubåten U-137 får två signalmedelanden, Innebörden var att fartygschefen skulle ta fram ett särskilt paket med hemliga order ur sitt säkerhetsskåp. Därefter påbörjades U 137:s del i en större operation mot Sverige 19:57 den 27 oktober 1981 - U-137 går kraftigt på grund i Karlskronas skärgård Runt 22.00 siktar fiskaren Bertil Sturkman ubåten som står på grund i Gåsefjärden. Morgonen därpå, onsdagen 28 oktober 09.54, ringer fiskarkollegan Ingvar Svensson på Sturkö till Marinbasen i Karlskrona och berättar vad som observerats. Drygt en timme senare, klockan 11.12, bekräftar kommendörkapten Karl Andersson på vedettbåten Smyge att en sovjetisk ubåt av typ Whiskey står på grund i militärt skyddsområde nära en fast sjöminering. Runt 11.30 når informationen överbefälhavaren och försvarsområdesstaben. Nya alarmerande uppgifter kommer snart. Försvarets Radioanstalt, FRA, kommer med uppgifter om att en sovjetisk undsättningsstyrka är på väg mot Gåsefjärden. Vid 19-tiden 28 oktober 1981 närmar sig denna Sveriges territorialgräns. På några av de sovjetiska fartyg som var på väg fanns en styrka ur östersjömarinens specialförband. Försvarsstaben beordra kustartilleriet och armen att säkra platsen i syfte att förhindra ett fritagningsförsök.

Orientering


Den sovjetiska undsättningsstyrkan växer i storlek precis utanför svenskt vatten. Försvarsstaben misstänker att specialförband och sabotörer redan finns inom svenskt territorium har blivit beordrade till platsen. Försvarsstaben beordrar det nya RB 15KA systemet till platsen i form av 2 batterier. samt ytterligare infanteriförband. Motståndaren Den fientliga undsättningstyrkan består av element ur den sovjetiska VMF och VDV förbanden samt resurser från den sovjetiska flottan. Fientlig flyg förväntas även undsätta fienden styrka med attack flyg från deras baser i Kaliningrad och de baltiska staterna. Fiendens markstyrkor består av motoriserade och mekaniserade förband som använder sig av BTR-70, BMP-2 samt lättare transportfordon. Fienden har även tillgång till luftburna förband som använder sig av Helikopter. Fienden förväntas redan agera inom svenskt territorium detta förväntas vara fientliga sabotage förband och andra aktörer. Vi misstänker att de har beordrats till platsen med oklart syfte. Parter och Civila Civila Utöver de svenska förbanden ur Försvarmakten som agera i närområde befinner sig förtörnade en stor andel civila i operationsområdet. Polisen Svensk polis befinner sig i området i syfte att evakuera och kontrollera den civila befolkningen. De förväntas tillsammans med övrig personal från totalförsvaret sätta upp vägspärrar på viktiga rutter in området. Egna förband Fler förband har fått order att anlända till området men det kommer ta tid innan de anländer. I nuläget befinner sig vårat kompani utspritt i operationsområdet. Bertil Qvintus har tagit position 5 kilometer väst om u-137. Deras verksamhet är att agera insatspluton i området samt förbereda stridställningar. Cesar Qvintus har tagit position 2 kilometer norr om u-137 i närhet med UPK-354. Deras verksamhet är att agera insatspluton i området samt förbereda stridställningar. 1.MP pluton har uppträtt ett temporärt POW camp och har fört delar av besättningen dit. Deras poistion är ca 1.5 km NV från u-137 1.RB15 batteri har placerats i närhet av UPK-905 och håller ställningar ut mot östersjön Runt u-137 befinner sig en liten andel hemvärnsgrupper vars verksamhet är att hålla säkerhet.

Uppgift


Adam Qvintus skall framrycka till området precis norr U-137 därefter upprätta säkerhet runt objektet och förbereda stridställningar. Bereduppgift agera insats pluton på Stabens order. 2.RB15 batteri skall framrycka till lämpliga eldställningar med eld mot inkomma fartyg från Östersjön. Eldställningarna är upp till batterichefen och ska förbättras och kamoufleras. Eld mot fartyg sker endast på order av Staben.

Rersurser


Adam Qvintus 3x Bv-206 1x Tgb 1112 1x Tgb 1314 (Ambulans) 2.RB15 Batteri 3x Rbbil 15 1x Tgb 1317

Speltekniskt


- Respawn på plutons ambulans

Aktivitetslogg

 • 2023-03-06
  19:56
  AdequatelyFaulty bytte från KSP58 Skytt till GRG Skytt

 • 2023-03-06
  16:52
  CinnamonToast avanmälde sig från GRG Skytt

 • 2023-03-06
  16:51
  flying_gamer avanmälde sig från GRG Ladd

 • 2023-03-06
  15:51
  SpinX anmälde sig till Stf.plutonschef

 • 2023-03-06
  15:51
  SpinX avanmälde sig från Stf.plutonschef

 • 2023-03-06
  11:56
  Max avanmälde sig från GRG Ladd

 • 2023-03-06
  00:34
  Gladiance anmälde sig till Signalist

 • 2023-03-06
  00:34
  Gladiance avanmälde sig från Signalist

 • 2023-03-06
  00:23
  AdequatelyFaulty anmälde sig till KSP58 Skytt

 • 2023-03-05
  23:43
  Torsken anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-03-05
  20:57
  Ale lämnade reservlistan och anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2023-03-05
  20:56
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2023-03-05
  20:56
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2023-03-05
  20:50
  Ale avanmälde sig från Underhållssoldat och skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-03-05
  20:19
  Nilas bytte från Robotskytt till Sjukvårdare

 • 2023-03-05
  20:17
  AdequatelyFaulty avanmälde sig från Pjäschef

 • 2023-03-05
  20:08
  Wennberg bytte från Batterichef till KSP58 Ladd

 • 2023-03-05
  20:03
  H. Siivonen anmälde sig till Stf.gruppchef

 • 2023-03-05
  19:58
  Max bytte från Pjäschef till GRG Ladd

 • 2023-03-05
  19:53
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2023-03-05
  18:32
  Fragnar bytte från KSP58 Ladd till GRG Skytt

 • 2023-03-05
  16:40
  Xortin avanmälde sig från Stf.gruppchef och skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-03-05
  13:12
  Smurf avanmälde sig från Stf.gruppchef

 • 2023-03-03
  15:41
  Lavendeln anmälde sig till KSP58 Ladd

 • 2023-03-02
  22:54
  C.Swag avanmälde sig från GRG Skytt

 • 2023-03-02
  19:03
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2023-03-02
  16:03
  flying_gamer anmälde sig till GRG Ladd

 • 2023-03-02
  16:02
  CinnamonToast bytte från GRG Ladd till GRG Skytt

 • 2023-03-01
  17:04
  Goliat lämnade reservlistan och anmälde sig till KSP58 Skytt

 • 2023-03-01
  16:55
  Åslund bytte från Sjukvårdare till Signalist

 • 2023-03-01
  16:55
  Åslund anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2023-03-01
  15:28
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2023-03-01
  15:14
  Donk anmälde sig till Signalist

 • 2023-03-01
  14:35
  Smurf anmälde sig till Stf.gruppchef

 • 2023-03-01
  11:18
  Gladiance anmälde sig till Signalist

 • 2023-02-27
  23:53
  Larsson anmälde sig till Signalist

 • 2023-02-27
  23:51
  Hanno anmälde sig till GRG Ladd

 • 2023-02-27
  23:25
  Fragnar bytte från Signalist till KSP58 Ladd

 • 2023-02-25
  18:49
  C.Swag anmälde sig till GRG Skytt

 • 2023-02-25
  17:28
  Goliat skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-02-25
  16:33
  Kingtiger45 anmälde sig till KSP58 Skytt

 • 2023-02-25
  15:40
  Nilas anmälde sig till Robotskytt

 • 2023-02-24
  19:50
  CinnamonToast anmälde sig till GRG Ladd

 • 2023-02-24
  16:41
  Joar bytte från Signalist till Robotskytt

 • 2023-02-24
  16:39
  Joar bytte från GRG Ladd till Signalist

 • 2023-02-24
  16:38
  Joar anmälde sig till GRG Ladd

 • 2023-02-24
  15:56
  Brandt anmälde sig till Plutonschef

 • 2023-02-24
  15:55
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2023-02-24
  15:41
  Dr.Qronco anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2023-02-24
  14:58
  Engström anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-02-24
  12:29
  Grindsa anmälde sig till KSP58 Ladd

 • 2023-02-24
  12:24
  Xortin anmälde sig till Stf.gruppchef

 • 2023-02-23
  17:59
  Spelet uppdaterades av SageNTitled

 • 2023-02-23
  17:58
  Spelet uppdaterades av SageNTitled

 • 2023-02-23
  17:58
  Spelet uppdaterades av SageNTitled

 • 2023-02-23
  17:57
  Spelet uppdaterades av SageNTitled

 • 2023-02-23
  17:57
  Spelet uppdaterades av SageNTitled

 • 2023-02-23
  17:56
  Spelet uppdaterades av SageNTitled

 • 2023-02-23
  17:56
  Spelet uppdaterades av SageNTitled

 • 2023-02-23
  17:54
  Spelet uppdaterades av SageNTitled

 • 2023-02-23
  17:53
  Spelet uppdaterades av SageNTitled

 • 2023-02-23
  17:53
  Spelet uppdaterades av SageNTitled

 • 2023-02-23
  17:52
  Spelet uppdaterades av SageNTitled

 • 2023-02-23
  17:52
  Spelet uppdaterades av SageNTitled

 • 2023-02-23
  17:52
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2023-02-23
  17:52
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2023-02-23
  17:52
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2023-02-23
  17:51
  Spelet uppdaterades av SageNTitled

 • 2023-02-23
  17:51
  Spelet uppdaterades av SageNTitled

 • 2023-02-23
  17:51
  Spelet uppdaterades av SageNTitled

 • 2023-02-23
  17:30
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2023-02-23
  17:30
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2023-02-23
  17:30
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2023-02-23
  17:29
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2023-02-23
  17:29
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2023-02-23
  17:29
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2023-02-22
  15:41
  Ale anmälde sig till Underhållssoldat

 • 2023-02-22
  13:37
  deadrabbit anmälde sig till KSP58 Skytt

 • 2023-02-21
  22:02
  SageNTitled anmälde sig till Plutonsjukvårdare

 • 2023-02-21
  17:19
  valross anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-02-21
  15:52
  SpinX bytte från KSP58 Skytt till Stf.plutonschef

 • 2023-02-21
  14:10
  Blue Velvet anmälde sig till GRG Skytt

 • 2023-02-21
  12:14
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2023-02-21
  12:09
  Fragnar anmälde sig till Signalist

 • 2023-02-21
  09:22
  Wennberg lämnade reservlistan och anmälde sig till Batterichef

 • 2023-02-21
  08:25
  Max anmälde sig till Pjäschef

 • 2023-02-21
  03:03
  [RL] Vash anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2023-02-21
  00:42
  AdequatelyFaulty anmälde sig till Pjäschef

 • 2023-02-21
  00:36
  SpinX bytte från GRG Skytt till KSP58 Skytt

 • 2023-02-21
  00:35
  SpinX anmälde sig till GRG Skytt

 • 2023-02-21
  00:28
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2023-02-16
  16:39
  Wennberg skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-02-16
  14:27
  Harry Wisén anmälde sig till Scenarioskapare

 • 2023-02-16
  14:27
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2023-02-16
  14:12
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2023-02-16
  14:11
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2023-02-16
  14:02
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2023-02-01
  16:17
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2023-02-01
  16:17
  Spelet skapades av Harry Wisén

Roller

2. RB15 batteri

Batterichef

Rollen är låst

Underhållssoldat

Rollen är låst

1. RB15 Pjäs

Pjäschef

Rollen är låst

Robotskytt

Rollen är låst

2. RB15 Pjäs

Pjäschef

Rollen är låst

Robotskytt

Joar

3. RB15 Pjäs

Pjäschef

Rollen är låst

Robotskytt

Rollen är låst

Qvintus Johan (STAB)

Scenarioskapare

Förstärkningroller

Sjukvårdare

Ale
2

Sjukvårdare

Rollen är ledig
3

KSP58 Skytt

Rollen är ledig
4

KSP58 Ladd

Rollen är ledig
5

GRG Skytt

Rollen är ledig
6

GRG Ladd

Rollen är ledig

Reserver

Xortin