Utförande

Här får du reda på hur våra spel går till, och vad som förväntas av dig när du spelar med oss.

Förband

Under våra scenarion spelar vi som förband med varierande storlek. Vi har med andra ord en ordningsstruktur som vi följer, komplett med olika befäl som driver uppdraget. Se denna sida för mer information. En typisk stridsuppdelning i Arma Sweden består av ett flertal infanterigrupper, en ledningsgrupp samt eventuella logistik- och understödstillgångar.

Din roll i gruppen

När du spelar med Arma Sweden förväntas du utföra din plikt som den roll du valde inför spelet. Du spelar som en del av en större styrka där samtliga måste prestera efter sin rolls egenskaper för att lyckas med scenariot.

Spelupplägg

Vi siktar alltid på att vara inne på servern vid bestämd tid. Därför är det viktigt att du anländer tidigare om du vill ha hjälp med modifikationer eller annat. När det är tid för spelstart följer vi ofta en viss process.

Planering

Planering av uppdraget bör ske innan spelet, för att undvika väntetid på speldagen. Ledaren bör ha en order redo, och helst också ha delat med sig av den till underchefer, innan spelet.

Indelningsfasen

Det första vi gör är att fylla samtliga roller som kommer att skickas ut på fält. Du bör redan ha anmält dig till en roll på vår kalender vid det här laget, och då väljer du helt enkelt den rollen som du skrev upp dig på. Spelare som inte dyker upp på TeamSpeak innan den bestämda tiden för spelstart, förlorar företrädet till deras reserverade roller.

Ordergivningsfasen

När du har kartan framför dig är det första du ska göra att läsa orienteringen (eng. briefing) för att du ska få en överblick över våra uppgifter. Om du är chef över en grupp så ska du redan ha läst den och förhoppningsvis också tagit del av övre chefs order. När ledaren går igenom planen är det viktigt att alla är tysta. Här kan man exempelvis gå efter fempunktsordergivningen. Frågor ställs efter genomgången om inget annat är angivet.

Spelfasen

När du kommer in i spelet börjar du med att hitta din grupp och se till att kommunikation, utrustning och annat är som det ska. Gruppchefen bör också dela in gruppen i omgångar. Därefter spelar du i enlighet med den roll du har valt. Spelet avslutas efter att kriterierna för scenariot är uppyfllda, eller p.g.a. misslyckat utförande eller tidsbrist.

Utvärderingsfasen

Efter varje officiellt spel håller vi en diskussion; en s.k. utvärdering av spelet. Här går vi igenom hur vi utförde vår uppgift och får höra hur den uppfattades från spelarnas perspektiv. Vanligtvis börjar scenarioskaparen med att berätta vad som förväntades av oss och hur det faktiskt gick. Därefter förs gruppdiskussion, feedback till scenariot och plutondiskussion. När alla moment är klara är det öppen diskussion. Om du är ny i gruppen får du ditt TeamSpeak-emblem efter att du har deltagit i en av dessa utvärderingar.