Utrustning

Utrustningen vi använder får vi från flertalet olika modifikationer. Primärt kommer vår svenska utrustning från Swedish Forces Pack, CUP Weapons och lite annat som har skapats inom gruppen. Här visas typisk svensk utrustning som används när vi spelar som svenskar, men under vissa spel kan vi spela som andra internationella förband.

Vapen

Automatkarbiner

Vårt primära vapen är Automatkarbin 5 som används av de flesta rollerna. Ak 5:an finns i flera varianter som är anpassade för olika ändamål. Flera fästpunkter gör det möjligt att fästa diverse tillbehör för en mer specialiserad roll. Standardsiktet vi använder är det svenska rödpunktsiktet Aimpoint CS som även finns i en inzoomad långdistansversion.

Ak 5
Kaliber: 5,56 mm
Vikt: 4,5 kg (med fullt magasin)
Magasin: Max 30 patroner

Kulsprutor

För en effektiv understödsgrupp är kulspruteskytten en kritisk roll. Kulsprutan används ofta till att lägga nedhållande eld över stora områden. Den kan även användas flitigt som långdistansvapen med hjälp av en assisterande spanare.

Ksp 58 Ksp 90
Kaliber: 7,62 mm Kaliber: 5,56 mm
Vikt: 11,6 kg Vikt: 7 kg
Eldhastighet: 600-850 skott/min Eldhastighet: 700-1000 skott/min

Prickskyttegevär

Prickskyttegeväret används för att bekämpa mål på långt avstånd. Prickskytten reser ofta tillsammans med en assisterande spanare vars roll är att identifiera och markera mål.

Psg 90
Kaliber: 7,62 mm
Vikt: 6,19 kg (med tomt magasin)
Max praktiskt skjutavstånd: ca 800 meter

Granatgevär

För att bekämpa tyngre fordon använder vi främst två typer av vapen. Granatgevär 86, även kallad Carl Gustav M3 (Crilles favoritvapen), och den mindre Pansarskott 86 som är ett engångsrör. Beroende på terräng, avstånd och andra förhållanden så används den ena framför den andra.

Grg P-skott
Kaliber: 8,4 cm Kaliber: 8,4 cm
Vikt: 9,5 kg Vikt: 6,7 kg
Längd: 1,13 m Längd: 1020 mm
Utgångshastighet: 250-300 m/s (beroende på granattyp) Max skottvidd: 400 m

Specialvapen

Övriga vapen kan finnas hos vissa roller. Vapen som Automatkarbin 4, Remington 870, värmesökande robotar och annat är sånt som vi sällan använder, men som kan förekomma under ett scenario.

Ak 4 Remington 870
Kaliber: 7,62 mm Kaliber: 12 (18,5 mm)
Vikt: 5,3 kg (med fullt magasin) Vikt: 3,3 kg
Magasin: Max 20 patroner

Uniformer

Våra uniformer har det svenska M90-kamouflaget och finns i både skogs- och ökenvarianter.

Fordon

Det finns mycket fordon att tillgå, från Galten till Hercules. Vi nyttjar olika typer av fordon beroende på scenariot. Under vissa scenarion kör vi med alla typer samtidigt. Vissa fordonstyper kräver mer specialiserade kunskaper för att nyttjas mer effektivt, så som luft- och marksamarbete mellan helikopterpiloter och JTAC, eller samarbete mellan artilleripjäs och eldledare för indirekt eld.