Regler

Arma Sweden är en öppen grupp. Det innebär att vem som helst kan bli medlem och spela med oss, utan några som helst förkunskaper. Det betyder också att vi inte ställer höga krav på dig som är ny till milsim, utan förutsätter att det kommer att bra så länge du har viljan att lära dig.

Åldersgräns

Vår officiella åldersgräns är 16 år, men vi kommer inte att fråga efter din ålder, så om du är yngre och vi inte märker av det, så bryr vi oss inte heller. Poängen är att du ska kunna spela seriöst och inte bete dig omoget.

Ditt namn

Du måste använda samma namn på samtliga av våra plattformar. D.v.s. på Discord, TeamSpeak, vår hemsida och i Arma 3. Det enda undantaget är Steam, då det inte går att bestämma ett specifikt alias per grupp. Du måste inte använda ditt riktiga namn; ett alias är tillräckligt.

Beteende

Du förväntas kunna spela tillsammans med andra på bästa sätt, för att kunna lösa uppgiften som ni har. Klagomål, anklagelser eller andra angrepp hör inte hemma under våra spel eller på våra komunikationsplattformar. Om du har förslag på ändringar så delar du med dig av dem på utvärderingen efter spelet eller på Discord.

Vi har inga konkreta regler i gruppen, men här är några punkter som är bra att tänka på för att alla ska ha en så bra upplevelse som möjligt.

  • Uppmuntra till en miljö där alla känner sig välkomna oavsett kunskapsnivå. Vi är alla spelare med samma intresse.
  • Agera som din valda roll under hela scenariot. Du kan inte vara sjukvårdare, prickskytt och pilot samtidigt.
  • Respektera rollspelet och försök agera i situationer som om de händer i verkligheten.
  • Bidra gärna med konstruktiv kritik under den valfria utvärderingen efter att scenariot är avslutat.

Konsekvenser

Om du upprepade gånger visar dåligt beteende så riskerar du att bli avstängd under en period. Tiden kan variera, från någon vecka till flera månader.