Human Trafficking Undercover

Beskrivning

OBS! Annan Modsamling OBS!


Denna kampanj använder ej ASE's ordinarie modsamling. Ni finner den aktuella modsamlingen på denna länk Valbara mods finner ni på denna länk

OBS!!!


Undercover roller kommer innebära rollspel, om du inte känner dig bekväm med det så ta en annan roll. Det som kommer att krävas av dig är att spela med vid en interaktion och skapa inlevelse för andra spelare. Scenarioskapare kommer att kontakta dig för vidare information.

Bakgrund


5 Augusti 2011 klockan 12:00. La Corporation håller en begravning för en av sina medlemmar Dennis Raymond i området San Arulco. Vi har information om att viktiga nyckelpersoner befinner sig där, då detta är en öppen begravning så kan vi ta oss in dit under täckmantel och bekräfta deras närvaro. Detta jobb utförs i syfte att samla information inför kommande uppdrag. Våra agenter vet om riskerna med detta jobb, så under inga som helst omständigheter får vi ingripa om agenterna blir upptäckta.

Orientering


Motståndaren Denna ögrupp är helt kontrollerad av kriminella organisationer. Detta vet vi om fienden i nuläget. De består mestadels av rebeller med en del militär utrustning i form av vapen och fordon då de samarbetar tätt med privata militära kontraktörer. Den ursprungsbefolkning som fanns på denna ö är helt kontrollerade av organisationerna vilket innebär att det kan vara stora styrkor vi kan möta (kompani). Moralen hos fotsoldaterna kan vara delvis låg på grund av outbildade personer men samtidigt hög på grund av hot och påtryckningar från organisationen. Moralen hos inhyrda kontraktörer ska ses som extremt hög. I nuläget har vi inte sett eller hört något som skulle tyda på att de har någon form av luftvärnsstöd. Gällande mineringar så vet vi att dessa organisationer har tillgång till detta. Det vi vet i nuläget kring fiendens aktivitet så försöker dom att öka sin marknad världen över gällande distribution av droger och människor, med detta krävs träning av fotsoldater i form av vapenträning, psykologisk träning och fysisk träning. Civila Vi ska räkna med att civila kommer att finnas i området, vi vet inget mer specifikt i nuläget om denna situation. Egna förband Vi har IDAP och en mindre grupp soldater i områdena Drassen, flygplatsen i Calamar och New Benio. Terräng, väder och sikt Vi befinner oss på en ögrupp ute i södra stilla havet ca 1064 km väst om Ecuadors kust. Området vi ska agera inom består av måttlig kuperad terräng, medelsvår framkomlighet, gles växtlighet. Byggnader förekommer i medelstor omfattning i form av byar. Det är Fredagen den 5 Augusti 2011, klockan är 12:00 och det är klart väder men blåsigt väder. Understöd 2xM1083A1P2 2xM1232 6xM1240 1xM1025 (M2) 1xM1097A2 (Avsedd för plut.sjkv.) 2xSUV (avsedd för undercover agenterna) 4xQuad (Avsedd för prickskytte/spanings-truppen)

Uppgift


Samla all information om den fientliga sidan. Bekräfta närvaro av 3 nyckelpersoner.

Genomförande


Målbild Vi ska ha samlat in den informationen vi behöver inför kommande uppdrag, vi behöver bekräfta nyckelpersonernas närvaro i kyrkan och därefter deras slutliga position. Vi ska ha samlat in information om storlek på styrkor och om det finns fordon/bepansrade fordon. Beslut Upp till Alpha. Riktlinjer - Vi jobbar som en militär insatsstyrka vilket innebär att värna om oskyldiga samt de som ger upp. Vi jobbar försiktigt och taktiskt. - Inget ingripande vid eventuellt avslöjande av agenterna - Agenterna behöver bära ID-handlingar som finns tillgängligt vid start. - Övrig personal utöver agenterna ska befinna sig på behörigt avstånd utan att bli upptäckta och övervaka området. - Agenterna ska kontinuerligt rapportera in deras närvaro (10-15 min) -Blåmarkerad väg anses vara säker, gulmarkerad väg anses vara mindre säker då den går igenom otagen terräng. Insatsregler 3. Eld får öppnas i självförsvar och när någon riktar vapen mot dig. Tredje part får ej komma till skada.

Order


Alpha 1. Lokalisera och bekräfta närvaro av Andres Rached Farah Jose Alirio Abril-Sequera Argio Velasquez i kyrkans (söder om San Arulco) närområde. 2. Bekräfta deras permanenta tillhåll. 3. Samla information om fientlig styrka/storlek i närområde

Logistik


Sjukvårdstjänst 1. Bandage kan gå upp 2. Pluton- och Stridssjukvårdare kan sy i fält 3. Plutonsjukvårdare kan sätta PAK i fält 4. SurgicalKit och PAK förbrukas ej vid användning Ammunition Ammunition finns att tillgå i Calamar.

Ledning


Samband Långvåg Godfather 1-1 : 60Mhz Alpha 10: 50Mhz Kortvåg Alpha 10: 100Mhz Alpha 1-1: 110Mhz Alpha 1-2: 120Mhz Alpha 1-3: 130Mhz Alpha 1-4: 140Mhz Alpha 1-5: 150Mhz Alpha 1-6: 160Mhz Anropssignaler Godfather 1-1: Zeus Alpha 10 Alpha 1-1 Alpha 1-2 Alpha 1-3 Alpha 1-4 Alpha 1-5 Alpha 1-6

Speltekniskt


Zeus Spelet kommer att vara styrt av zeus, vid kontakt med zeus använd i första hand radio (60Mhz), därefter pinga 1-2 gånger och skriv i global channel vad ni önskar. Respawn Respawn är inaktiverat under detta spel, alltså ONE-LIFE Interagerande Använd -medical menu- för att avgöra identiteten på personen Lådor med utrustning Öpnnas med vanilla-interact Roller - Plutonsjukvårdare har den högsta befattningen och kan sätta PAK i fält. - Stridssjukvårdare är begränsade till att max kunna sy och sätta i vätska. - EOD har behörighet att utföra reparationer på fordon. - Undercover agenter har ingen beväpning. - Undercover bodyguard har utrustning av ION PMC --> Bodyguard (M4A1).

Dokument


Lokalisering AO Färdvägar Kyrkan, vy från ruinerna Andres Rached Farah Argio Velasquez Jose Alirio Abril-Sequera

Aktivitetslogg

 • 2022-10-06
  18:16
  Eissen anmälde sig till EOD

 • 2022-10-06
  18:00
  Charlie anmälde sig till Medic

 • 2022-10-06
  16:50
  manicozzy avanmälde sig från rollen EOD

 • 2022-10-06
  00:40
  .BG. bytte från Medic till Sergeant

 • 2022-10-05
  23:48
  manicozzy anmälde sig till EOD

 • 2022-10-05
  23:46
  .BG. lämnade reservlistan och anmälde sig till Medic

 • 2022-10-05
  16:59
  Fimpen anmälde sig till Marksman

 • 2022-10-05
  12:56
  KiRo anmälde sig till Sniper M110

 • 2022-10-04
  14:30
  pipen123 avanmälde sig från rollen Marksman

 • 2022-10-03
  22:01
  pipen123 anmälde sig till Marksman

 • 2022-10-03
  14:06
  Engström bytte från Spotter/commander till Sniper M110

 • 2022-10-01
  11:50
  D.Vanderhuge anmälde sig till Autorifleman

 • 2022-09-28
  20:28
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-09-28
  20:19
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-09-27
  09:54
  Ale anmälde sig till Rifleman

 • 2022-09-26
  23:04
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-09-26
  22:48
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-09-26
  22:31
  Max bytte från Platoon Sergeant till Undercover Agent

 • 2022-09-26
  18:40
  C.Swag anmälde sig till Commander

 • 2022-09-25
  12:59
  Rufus anmälde sig till Undercover Agent

 • 2022-09-22
  18:25
  Max anmälde sig till Platoon Sergeant

 • 2022-09-22
  17:24
  Goliat anmälde sig till Autorifleman

 • 2022-09-22
  16:32
  Blue Velvet lämnade reservlistan och anmälde sig till Platoon Medic

 • 2022-09-22
  16:27
  Blue Velvet skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-09-22
  16:16
  Dr.Qronco anmälde sig till Spotter/commander

 • 2022-09-22
  15:35
  Wennberg anmälde sig till Undercover Bodyguard/Driver

 • 2022-09-22
  15:19
  Engström anmälde sig till Spotter/commander

 • 2022-09-22
  14:49
  Harry Wisén lämnade reservlistan och anmälde sig till Platoon Commander

 • 2022-09-22
  14:45
  H. Siivonen anmälde sig till Undercover Bodyguard/Driver

 • 2022-09-22
  09:01
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-09-22
  08:42
  Saris.79 anmälde sig till Zeus

 • 2022-09-22
  08:41
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-09-22
  08:38
  Emek1501 anmälde sig till Zeus

 • 2022-09-22
  08:34
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-09-22
  08:34
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-09-22
  08:26
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-09-22
  08:24
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-09-16
  09:43
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-09-16
  07:50
  SageNTitled skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-09-15
  20:07
  Harry Wisén skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-09-15
  19:34
  .BG. skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-09-15
  19:19
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-09-15
  19:19
  Spelet skapades av Emek1501

Roller

Reserver

SageNTitled