Operation Takistan (Repris)

Beskrivning

Bakgrund


Den militära multinationella insatsen som genomförs i Takistan verkar under en koalition som leds genom USA:s centralkommando i Tampa, Florida. Koalitionens militära plan för Takistan syftar initialt till att hindra IS framryckningar genom att bland annat utbilda och träna försvarsstyrkor i Takistan för att sedan besegra IS. Den militära planen utgör en del i en bredare strategi tillsammans med andra krishanteringsinstrument, såsom diplomati och humanitära åtgärder. Det svenska styrkebidraget till koalitionen mot IS verkade fram till och med 2018 i norra Takistan och hade rådgivning och utbildning av de takistanska försvarsstyrkorna som huvuduppgift. Från och med 2019 har det svenska bidraget verkat på Camp Taji i Bagdad, samarbete med Storbritannien, och bestått av 55 personer. Uppgifterna utökades då att även bestå av skydd- och bevakningsuppgifter.

Origentering


Terräng, väder och sikt Vi befinner oss i Takistan, klockan är 05:36 den 28 oktober 2018. Terrängen består av berg och dalar. Vädret är klart och beräknas inte skifta till något annat. Sikten ska vara helt ok. Motståndaren Det största hotet vi har är IS, det har rapporterats flera IS soldater runt om i byar här i Takistan, enligt uppgifter ska de vara tungt beväpnade och ha viss skyddsutrustning. Det har rapporterats T-72or, BRDM:s och fordon med monterat automatvapen i våra operationsområden. Vi vet att IS soldater åker runt och försöker rekrytera den lokala befolkningen, av dessa kan vi förvänta oss medel eller ingen skyddsutrustning men tungt beväpnade, de har setts med bla. AA gevär. Angående AA så har civila sympatisatörer rapporterat in något som liknar en ZSU i området Garmsar. Minor Vi har fått rapporter om att minor finns utsatta runt omkring våra operationsområden, vi vet att det rör sig om anti-person minor och att dom är utsatta i anslutning till huvudvägarna in till operationsområdena. Egna förband Vi har några få amerikanska soldater kvar på plats här i högkvarteret, i övrigt så är vi ensamma. Civila Civila kommer att finnas där det finns risk för strid, civila förluster ska försöka minimaliseras. Understöd Hkp 16 (Seahawk) obestyckad, avsedd för spaning och medivac. 4hjuling avsedd som transport åt prickskyttegruppen.

Huvuduppgift


AQ ska: Säkra Nur Säkra Karachinar Lokalisera och demolera kommunikationstornet

Deluppgift


Lokalisera och tillfångata Aslan Khoram. Han ska befinna sig i Karachinar

Genomförande


Målbild Våran målbild är att samtliga i plutonen ska vara tillbaka på flygbasen i stridsbart skick, hkp och övriga fordon ska vara hela. Samtliga mål ska vara genomförda med positivt resultat och vi ska ha åstadkommit så liten skada som möjligt för att bevara våran relation med våra lokala sympatisatörer. Genomförandeidé Uppgift 1: Säkra Nur Uppgift 2: Säkra Karachinar Uppgift 3: Lokalisera och demolera kommunikationstornet Insatsregler (ROE) 1. Eld får öppnas mot fientliga skyttar och misstänkta punkter. 2. Eld får öppnas mot identifierade mål. 3. Eld får öppnas i självförsvar och när någon riktar vapen mot dig. Tredje part får ej komma till skada. 4. Eld får öppnas i nödvärn/självförsvar.

Logistik


Sjukvårdstjänst Hkp-sjukvårdare kan sy och sätta PAK i hkp samt sjukvårdsinrättningen. Sjukvårdsmtrl finns vid medicinska inrättningen. Transporthelikopter har också sjukvårdmtrl. Ammunition Ammunition finns att tillgå inne i briefing rummet Krigsfångar Eventuella krigsfångar tas till hkv för förhör, viktigt att ta med då de bidrar med information till nästa uppdrag i Takistan. Information Viss information kring uppgifterna finns på whiteboardtavlorna i briefingrummet.

Ledning


Samband enlig vanlig kanalutdelning AQ LR 50/60 SR 100 EA LR 50 SR 110 FA LR 50 SR 120 GA LR 50 SR 130 ICEPACK LR 60 SR 140

Speltekniskt


Zeus Tanken är att detta ska vara ett självgående spel men där admin har möjlighet att hoppa in som Zeus om något går fel. Respawn Respawn sker vid HKV med 30 sekunders fördröjning, spelare som respawnar har möjlighet att ta sig ut på fältet igen med hjälp av hkp. Notepad Samtliga i plutonen har fått notepads, dessa öppnas och skrivs i genom att öppna kartläge därefter ace interact - intel - notepad. Motståndare Vissa motståndargrupper ger upp efter att ha tagit visst många förluster, antal förluster skiljer sig från grupp till grupp. Vissa fiender aktiverar IED vid nedskjutning.

Aktivitetslogg

 • 2021-09-07
  10:43
  Spelet uppdaterades av SageNTitled

 • 2021-09-06
  17:51
  David Wilson anmälde sig till Skyttesoldat (Robot 57)

 • 2021-09-06
  17:33
  H. Siivonen anmälde sig till STF-Plutonchef

 • 2021-09-06
  17:26
  Henriksson avanmälde sig från Skyttesoldat (Robot 57) och skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-09-06
  17:25
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2021-09-06
  17:03
  SageNTitled anmälde sig till STF-Gruppchef

 • 2021-09-06
  16:39
  Henriksson anmälde sig till Skyttesoldat (Robot 57)

 • 2021-09-06
  16:13
  Mar11 avanmälde sig från rollen Skyttesoldat (Robot 57)

 • 2021-09-06
  15:40
  [RL] wicKe anmälde sig till FARB

 • 2021-09-06
  12:22
  Beck anmälde sig till Eldobservatör

 • 2021-09-05
  13:41
  Engström anmälde sig till Plutonchef

 • 2021-09-05
  12:13
  Wennberg bytte från hkp-sjukvårdare till CO-Pilot

 • 2021-09-05
  07:15
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2021-09-04
  19:37
  Ahlström skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-09-04
  13:32
  Dranor01 anmälde sig till Skyttesoldat (Robot 57)

 • 2021-09-04
  13:18
  Mar11 anmälde sig till Skyttesoldat (Robot 57)

 • 2021-09-03
  09:44
  Blue Velvet anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2021-09-02
  19:47
  Goliat anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2021-09-02
  14:58
  Rufus anmälde sig till KSP 90-Skytt

 • 2021-09-02
  06:38
  Jokke1111 skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-09-02
  06:29
  Donk anmälde sig till STF-Gruppchef

 • 2021-09-02
  00:15
  Vindsnabb anmälde sig till KSP 90-Skytt

 • 2021-09-01
  21:45
  Harry Wisén anmälde sig till Skyttesoldat (Robot 57)

 • 2021-09-01
  21:02
  C.Swag anmälde sig till Gruppchef

 • 2021-09-01
  20:56
  Eissen anmälde sig till Skyttesoldat (Robot 57)

 • 2021-09-01
  20:55
  Eissen avanmälde sig från rollen Skyttesoldat (Robot 57)

 • 2021-09-01
  20:55
  Eissen anmälde sig till Skyttesoldat (Robot 57)

 • 2021-09-01
  20:53
  .BG. lämnade reservlistan och anmälde sig till Gruppchef

 • 2021-09-01
  20:51
  Emek1501 lämnade reservlistan och anmälde sig till FARB

 • 2021-09-01
  20:47
  Joar anmälde sig till Pilot

 • 2021-09-01
  20:45
  Mahoot SK anmälde sig till Prickskytt

 • 2021-09-01
  20:45
  SpinX anmälde sig till KSP 90-skytt

 • 2021-09-01
  20:44
  valross anmälde sig till KSP 90-Skytt

 • 2021-09-01
  20:42
  Wennberg lämnade reservlistan och anmälde sig till hkp-sjukvårdare

 • 2021-09-01
  20:42
  Emek1501 skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-09-01
  20:38
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2021-09-01
  20:26
  .BG. skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-09-01
  20:26
  Wennberg skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-09-01
  20:13
  Spelet skapades av Emek1501

Roller

Reserver