OP TALENT SCOUT

Dokument

Modline

Uppladdad av valr0ss

Beskrivning

NOTERA ATT TIDEN OVAN ÄR FELAKTIG. OPERATIONEN DRAR IGÅNG 2023-04-13 19:00 Detta är andra delen i en kampanj med egen modsamling. Modsamling dyker upp till veckan. Detta är ett spaningsuppdrag. Det kommer att vara lågt eller ingen action. Ifall ni vill anfalla in i fiendens stridsställning med höga knäuppdragningar och glada hurra-rop, kommer operationen på måndagen efter, OP QUARTERBACK, att innehålla mer sådant.

0 BAKGRUND


Förband Ni spelar en SEAL-pluton från Seal Team 1, underställda 13. MEU, ESG "USS Boxer". Omvärldsläge 2033, mellandagarna: PLA genomför en oannonserad mobiliseringsövning för fem av PLANM:s sju aktiva brigader, samt fyra av PLA:s tunga skyttebrigader. USA, JAPAN och SYDKOREA fördömer den oplanerade övningen. 2034, februari: Två taiwanesiska riksdagsledamöter och tre regeringstjänstemän (en från UD, två från Fö) dör när en stadsbuss i hög hastighet kör rakt in i en lunchrestaurang. En kinesisk medborgare arresteras i samband med dödsfallen, men dör i polisens förvar innan han kan förhöras. 2034, juni: Under några av rekordsommarens varmaste dagar går ett flertal kylvattenlarm i kontrollcentalen på LUNGMEN NPP, TAIWANs största kärnkraftverk. Tre av fyra reaktorer tas ner på halv effekt tills felet kan avhjälpas, och stora delar av TAIPEI står under rullande brownouts. Minst femton människor mister livet till följd av stömavbrotten (fjorton av värmeslag och en av en hjärtattack i en stannad hiss). 2034, augusti: IAEA:s haverikommission släpper sin rapport om LUNGMEN-incidenten. Centrala lärdomar från olyckan är att inget faktiskt var fel med någon kylvattenpump; ett mjukvarufel hade gjort att kylvattenpumparna endast verkade vara ur funktion. NSC, taiwanesiska strålsäkerhetsmyndigheten samt NSB, taiwanesiska säkerhetstjänsten, hävdar att LUNGMENs styrsystem har blivit hackat, men IAEA (med kinesisk ordförande) hävdar att haveriet beror på handhavandefel. 2034, september: Samband förloras sekventiellt med tre av NRO:s Mystic-satelliter. Haveriet sker för samtliga satelliter då deras bana skulle ha gett dom sikt över SYDÖSTRA KINA och SYDKINESISKA HAVET. När satellittäckning återfås två dygn senare, noteras omfattande fältarbeten på ett antal öar i NORRA FILIPINSKA HAVET. Om sjömålsrobotar finns på PULAU kan PLA påverka överskeppning av markstridsförband och förnödenheter till hamnen i TOUCHENG strax öster om TAIPEI. 2034, 10-16 oktober: PLA genomför en oannonserad mobiliseringsövning för samma PLANM-brigader som året innan, för tio av PLA:s skytte- och stridsvagnsbrigader, samt för knappt hälften av kustförsvarsförbanden och okänd delmängd av PLARF. En fransk turist streamar ett stort antal tågvagnar lastade med blåkamouflerade stridsvagnar och stridsfordon lastas av vid tågfraktterminalen i JINJIANG och blir prompt arresterad. CSG 5, US NAVY, under seglats från YOKOSUKA till ISHIGAKI omdirigeras för att genomföra en freedom of navigation-genomsegling av TAIWANSUNDET, och CSG 9 och 13 patrullerar ÖSTKINESISKA HAVET. 2034, 17 oktober: USS Ronald Reagan, flaggskepp för CSG 5, träffas av två sjömålsrobotar, avfyrade från terrängen direkt SÖDER XIAMEN. CSG 13 beskjuts med sjömålsrobotar från ögruppen PULAU öster om TAIWAN men lyckas försvara sig. Kinesiska sjömålsrobotar på PULAU skulle omöjliggöra förstärkning av TAIWAN via djuphamnen i TOUCHENG och fler dolda sjömålsrobotförband befaras finnas på andra öar söder och nordöst om TAOWAM. CSG 9 och återstoden av CSG 5 förbereder sig för att avvärja fi landstigning SÖDRA TAIWAN medan CSG 13 och ESG Boxer får order att ta PULAU i syfte att medge inskeppning av markstridsförband till hamnen i TAOCHUNG. Speltekniskt Spelarna kommer att starta ombord på dykgruppbåt i u-läge, och det är natt. Nyttja MicroDagr för att navigera till rimligt avstånd från stranden, innästla sedan med simning. All utrustning är packad i era enorma ryggsäckar; upprätta packgömma och ta på er stridsutrustning för att därefter lösa uppgift. Systems operators har tillgång till AR-2, AL-6. Det går att skriva ett meddelande i en notepad och lasta den i en AL-6 i syfte att delge information till e.g. plutonledningen. Team leader har tillgång till HuntIR-granater. Dessa granater innehåller en kamera och en fallskärm, och avfyras precis som stridsfältsbelysning. När granaten är i luften kan skytten använda sin HuntIR Monitor (ACE->Equipment) för att inhämta underrättelser om terrängen eller motståndaren. AI:n reagerar inte på granaten, och reagerar endast på avfyrning om den är väldigt nära skjutplatsen, så HuntIR är i de flesta fall mer dold än UAV. MAAWS Operator bär MAAWS Mk 4 Mod 1, med tillgång till följande granater: * HE441 (elektroniskt temperad spränggranat. Rikta mot ett mål och mät avstånd genom att trycka T. Rikta så att granatens träffpunkt för det avståndet är några meter över målet. Granaten briserar automatiskt när den är ovanför målet). * ADM 401 (flechettekartesch som medger god verkan mot mjuka mål i skyl inom ~150m). * HEAT 75 (spårljuspansarspräng) * GMM HEAT (SACLOS-styrd pansarspräng; projektilen följer skyttens riktpunkt. Svår att verka med inom 200m.)

1 ORIENTERING


Datum/tid: 2035-10-03, 02:30 Motståndaren Motståndaren består av minst fyra kompanier fördelade över tre öar, med majoriteten av motståndarstyrkan fördelad mellan de två huvudöarna. Enligt S2 bedömning består motståndaren *sannolikt* av: * 0-2 skyttekompanier från 3. (lätta) bataljon, 2. brig, PLANM. Dessa är utrustade med obepansrade terrängbilar med tksp och har tillgång till automatkarbin, lätt ksp samt pansarskott på gruppnivå, samt medeltung ksp och granatgevär på plutonnivå. * 0-2 skyttekompanier från 4. (luftburna) bataljon, 2. brig, PLANM. Dessa framrycker till fots eller i hkp och har tillgång till samma vapensystem som ovan på grupp- och plutonnivå. * Minst 1 bekämpningskompani från PLANCDF. Dessa är är utrustade med YJ-62 eller YJ-80 fordonsmonterade sjömålsrobot, med TL-11C personburen lätt sjömålsrobot, eller en kombination. * 1 ledningsenhet i plutons eller kompanis storlek från 2. brig, PLANM. Om ledningsenheten är i kompanis storlek innehåller den 1 grkplut med 60-82mm grk samt 1 lvplut med lätt lvrbs. Motståndarens skytteförband har tillgång till bildförstärkare för minst 50% av styrkan. Motståndarens bekämpnings- och ledningsförband har sannolikt tillgång för bildförstärkare enbart hos sina närskyddsplutoner. Motståndaren har haft goda möjligheter att genomföra fältarbeten, och bedöms i största del strida från stridsställning. Motståndaren bör ej ha tillgång till tyngre fordon än terrängbilar, men kinesiska amfibieskyttebrigader innehåller 1x amf stridsvagnsbataljon och 1x amf mekskyttebataljon, så ifall S2 bedömning om motståndarens hemmaförband ej stämmer kan tyngre fordon förekomma. Parter och civila Det finns ungefär 2000 civila bofasta på PULAU:s två större öar med <100 bofasta på de kringliggande småöarna. De bofasta bor främst i de kustnära byarna och framrycker främst via cykel, kanot och motorbåt, och kan förekomma både till sjöss och på land. S2 bedömer att de civila kommer att göra sitt yttersta för att hålla sig på avstånd när strid utbryter. Slutsatser för vår strid: Vapen med sprängverkan får nyttjas mot tätbebyggt område på lägst OIC order. Egna förband 13. MEU bedriver inledningsvis förberedande spaning med 1 SEAL-kompani (WISEGUY), därefter landstigning med fyra amfibieskyttekompanier i syfte att ta PULAU. I ett senare skede grupperar MEU:ns bekämpningskompani sjömåls- och luftvärnsrobot på öarna. Omfall: Om spaningsförbanden röjs är amfibieskytteförbanden beredd genomföra våldsam landstigning med inbrytningseld från ESG Boxer. ESG Boxer (1x LHD, 3x DDG, 1x CG, 2x SSN) understödjer 13. MEU, med 1x DDG, 1x CG beredd nedkämpa markmål. CSG 13 grupperad länge ut till havs vår sydöst. 1x jakt/attackrote från USS John McCain avdelad för CAP åt ESG Boxer. Terrängen, väder och sikt PULAU GURUN domineras av tät djungel som övergår till spridda fält med svedjebruk och tillhörande kalhyggen mot centrala delen. Terrängens elevering varierar från 0 till 100m, med höga kullar på södra delen. Kusterna medger landstigning runt hela ön, men terrängen medger endast fåtalet helikopterlandningsplatser. Norra delen av ön domineras av tre fästningar, en från 1700-tal, en från 1600-tal och en från 1940-tal. Ett flygfält, GURUN AIRFIELD GR 057064 är beläget mitt på ön. Civila bosättningar är i huvudsak begränsad till kusten, med undantagen LOHOLOHO, en bosättning 2km från östra kusten med stadsmur från 1700-talet. LOHOLOHOs stadsmur medger långa skjutavstånd mot centrala och delar av södra PULAU GURUN. Avståndet mellan PULAU GURUN och PULAU MONYET varierar mellan 1-2km, varför vår verksamhet på PULAU GURUNs västra kust kan påverkas av kvalificerade fi vapensystem på PULAU MONYET. På grund av den täta växtligheten är fordons framkomlighet begränsad till vägarna. En grusväg löper längst PULAU GURUNS hela kuststräcka, och ett tätt nät av grusvägar löper kors och tvärs över ön. Siktavstånden kopplad till topografi och växtlighet bedöms i huvudsak låga. Stridsindelning WISEGUY har eldtillstånd med USS THOMAS G. KELLEY (18x BGM-109C, 127mm akan med 10 eldstötar sgr) samt USS PORT ROYAL (14x BGM 109C, 14x BGM 109D) från dess att måldata har skickats enligt RIL.

2 UPPDRAG


Vårt kompani innästlar dolt via dykgruppbåt och bedriver rörlig spaning i syfte att hitta och leda in indirekt eld mot motståndarens förmåga att påverka amfibieskytteförbandens landstigning.

3 GENOMFÖRANDE


BIS - Beslut i stort Målbild: Efter genomförd verksamhet har eget förband besvarat aktuella spaningsfrågor utan att röjas. Motståndarens luftvärnsförmåga och långräckviddiga sjömålsförmåga är kartlagd. Inledningsvis: Innästla dolt via dykgruppbåt. Därefter: Med två attackdykarplutoner, bedriv rörlig spaning över PULAU GURUN. Med en attackdykarpluton, bedriv spaning mot terrängen LARETE - LAORA - MONYET AIRFIELD. Spaningsfrågor: * Nyttjar motståndaren tung sjömålsrbs och var är denna grupperad? * Vilken är motståndarens luftvärnsförmåga och var är denna grupperad? * Vilka, om några, motståndarförband kan påverka amfibieskytteförbandens landstigningsplatser och var är dessa grupperade? * Vilka, om några, motståndarförband är i reserv, och var är dessa grupperade? Slutligen: Med två attackdykarplutoner, gruppera för att understödja amfibieskytteförbandens landstigning vid HLS OKINAWA - HLS MARSHALL samt vid HLS GUAM - HLS IWO JIMA. Med en attackdykarpluton, bedriv störstrid längs PULAU MONYETS östra kustlinje. RIL - Riktlinjer Ljud- och ljusdisciplin samt radiotystnad råder djup intill skytteförbanden landstiger eller någon del av plutonen är röjd. Måldata för indirekt eld skickas 180500 via datalänk. Radiotystnad för röstsamband brytes när någon del av egen styrka är i strid med motståndaren, eller 180510. Omfall: Om någon del av egen styrka blir röjd bryts radiotystnaden och måldata skickas omedelbart. Plutonen bedriver rörlig strid på motståndarens djup i syfte att orsaka maximal mängd kaos och skapa handlingsfrihet för amfibieskytteförbanden. Om strid utbryter är prioriterade mål de av motståndarens förband som kan påverka sidoförbands landstigning eller kan påverka egna luft- eller ytstridsförband. IGU - Indelning, gruppering, uppgifter WISEGUY 1: Inledningsvis, landsätt via dykgruppbåt på LZ W01. Därefter, bedriv spaning enligt BIS på PULAU GURUN mellan NORTHING 07, NORTHING 04. Slutligen, om möjligt, gruppera för att understödja ENFORCERS landstigning på HLS IWO JIMA, HLS GUAM. WISEGUY 2: Inledningsvis, landsätt via dykgruppbåt. Därefter, bedriv spaning enligt BIS på PULAU GURUN NORR NORTHING 07. Slutligen, om möjligt, gruppera i syfte att kunna understödja amfibieskytteförbandens landstigning på HLS OKINAWA - HLS MARSHALL. WISEGUY 3: Inledningsvis, landsätt via dykgruppbåt. Därefter, bedriv spaning enligt BIS i området LARETE - LAORA - MONYET AIRFIELD. Slutligen, bedriv störstrid längs PULAU MONYETS östra kustlinje. Insatsregler Var så restriktiv som möjligt med UAV. Motståndarens telekrigsförmåga bedöms för begränsad för att kunna pejla våra SUAV, men han bedöms veta att en SUAV är i luften inom 5 min från att den börjar sända. Samordning Amfibieskytteförbandens landstigning påbörjas 180500. Sjukvårdstjänst Gruppsjukvårdare kan sy i fält. Plutonsjukvårdare kan sy i fält och sätta PAK i sjukvårdsfordon. Plutonsjukvårdare bär en sjukvårdsväska. När den upprättats på marken fungerar den som en sjukvårdsanläggning och ökar allas sjukvårdsförmåga ett steg; gruppsjukvårdare får plutonsjukvårdares behörigheter och soldater får gruppsjukvårdares behörigheter. Plutonsjukvårdare bär hjärtstartare. Det finns ingen respawn. När man är död är man spectator.

5 LEDNING


WISEGUY leder från: USS Boxer Gruppchef och högre har MicroDAGR. Omgångschef och högre kan placera ut kartmarkörer Samband Samtliga har radio. WISEGUY: 60 MHz WISEGUY 1-0: 100 MHz // 50 MHz WISEGUY 1-1: 110 MHz // 50 MHz WISEGUY 1-2: 120 MHz // 50 MHz WISEGUY 1-3: 130 MHz // 50 MHz Sjvnät: 112 MHz

6 BILAGOR


B Underrättelser YJ-80 sjömålsrobot. JY-9 sök/eldledningsradar. TL-11C personburen lätt sjömålsrobot. C Stridsledningsoleat Bataljonens SLO, PULAU GURUN, södra delen. ESG Boxer och CSG 13 utanför SLO åt SYDÖST. Bataljonens SLO, PULAU GURUN, norra delen. ESG Boxer och CSG 13 utanför SLO åt SYDÖST. Bataljonens SLO, PULAU MONYET. ESG Boxer och CSG 13 utanför SLO åt ÖST-SYDÖST.

Aktivitetslogg

 • 2024-04-13
  09:18
  Dr.Qronco skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-04-12
  23:22
  Spelet uppdaterades av valr0ss

 • 2024-04-12
  22:57
  Dr.Qronco avanmälde sig från Demolitions Specialist

 • 2024-04-12
  16:33
  VashThePirate avanmälde sig från Team Leader (E-6)

 • 2024-04-12
  13:38
  Linus El avanmälde sig från Senior Enlisted (E-8)

 • 2024-04-11
  23:45
  Bobo anmälde sig till Demolitions Specialist

 • 2024-04-11
  23:06
  p_j0hanss0n lämnade reservlistan och anmälde sig till Medic

 • 2024-04-11
  17:47
  Viktor bytte från Demolitions Specialist till Automatic Rifleman

 • 2024-04-11
  16:25
  Engström anmälde sig till Spotter

 • 2024-04-10
  18:41
  klas bytte från Automatic Rifleman till Automatic Rifleman

 • 2024-04-10
  17:39
  Wennberg avanmälde sig från Spotter

 • 2024-04-10
  17:39
  Wennberg lämnade reservlistan och anmälde sig till Spotter

 • 2024-04-09
  22:01
  manicozzy avanmälde sig från Spotter

 • 2024-04-08
  23:10
  VashThePirate bytte från Automatic Rifleman till Team Leader (E-6)

 • 2024-04-08
  22:34
  p_j0hanss0n skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-04-08
  22:10
  Firestorm anmälde sig till Medic

 • 2024-04-08
  22:07
  Garre anmälde sig till MAAWS Operator

 • 2024-04-08
  18:42
  BrattWurst anmälde sig till Systems Operator

 • 2024-04-08
  15:16
  klas anmälde sig till Automatic Rifleman

 • 2024-04-07
  23:56
  Brandt anmälde sig till Platoon Commander (O-3)

 • 2024-04-07
  00:48
  manicozzy anmälde sig till Spotter

 • 2024-04-05
  17:11
  MORKIL_ skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-04-05
  09:47
  Fe1ixJ avanmälde sig från Automatic Rifleman och skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-04-05
  09:46
  Fe1ixJ lämnade reservlistan och anmälde sig till Automatic Rifleman

 • 2024-04-03
  00:19
  Viktor anmälde sig till Demolitions Specialist

 • 2024-04-02
  19:12
  Dr.Qronco anmälde sig till Demolitions Specialist

 • 2024-04-02
  19:07
  VashThePirate anmälde sig till Automatic Rifleman

 • 2024-04-02
  00:21
  Ale anmälde sig till Sniper

 • 2024-04-01
  23:57
  Fragnar avanmälde sig från Sniper

 • 2024-04-01
  22:57
  Spelet uppdaterades av valr0ss

 • 2024-04-01
  15:42
  MaPE_2017 skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-04-01
  15:26
  AAberg anmälde sig till MAAWS Operator

 • 2024-03-31
  18:19
  Memes avanmälde sig från MAAWS Operator

 • 2024-03-31
  18:19
  Memes anmälde sig till MAAWS Operator

 • 2024-03-31
  16:15
  Spelet uppdaterades av valr0ss

 • 2024-03-31
  03:05
  Fragnar anmälde sig till Sniper

 • 2024-03-31
  01:29
  Max lämnade reservlistan och anmälde sig till Systems Operator

 • 2024-03-31
  01:27
  Linus El anmälde sig till Senior Enlisted (E-8)

 • 2024-03-31
  00:36
  valr0ss anmälde sig till OIC (O-4)

 • 2024-03-31
  00:36
  Spelet uppdaterades av valr0ss

 • 2024-03-28
  20:48
  Wennberg skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-03-23
  00:48
  Fe1ixJ skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-03-11
  19:05
  Max skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-03-05
  18:34
  Spelet uppdaterades av valr0ss

 • 2024-03-05
  18:33
  Spelet skapades av valr0ss

Roller

WISEGUY 1-1 | Senior Fireteam

1

Senior Enlisted (E-8)

Rollen är ledig

Systems Operator

BrattWurst

MAAWS Operator

AAberg

MAAWS Operator

Garre

WISEGUY 1-2 | SEAL Fireteam

1

Team Leader (E-6)

Rollen är ledig

Medic

Firestorm
3

Demolitions Specialist

Rollen är ledig

Automatic Rifleman

klas

WISEGUY 1-3 | SEAL Fireteam

1

Team Leader (E-6)

Rollen är ledig

Medic

p_j0hanss0n

Demolitions Specialist

Bobo

Automatic Rifleman

Viktor

Reserver