U137 - Uppdrag 1 [OPFOR]

Beskrivning

Bakgrund


24 oktober 1981 - kapten Anatolij Michailovitj Gusjtjin från den sovjetiska östersjömarinen ombord den soviteiska ubåten U-137 får två signalmedelanden, Innebörden var att fartygschefen skulle ta fram ett särskilt paket med hemliga order ur sitt säkerhetsskåp. Därefter påbörjades U 137:s del i en större operation mot Sverige 19:57 den 27 oktober 1981 - U-137 går kraftigt på grund i Karlskronas skärgård Runt 22.00 siktar fiskaren Bertil Sturkman ubåten som står på grund i Gåsefjärden. Morgonen därpå, onsdagen 28 oktober 09.54, ringer fiskarkollegan Ingvar Svensson på Sturkö till Marinbasen i Karlskrona och berättar vad som observerats. Drygt en timme senare, klockan 11.12, bekräftar kommendörkapten Karl Andersson på vedettbåten Smyge att en sovjetisk ubåt av typ Whiskey står på grund i militärt skyddsområde nära en fast sjöminering. Runt 11.30 når informationen överbefälhavaren och försvarsområdesstaben. Nya alarmerande uppgifter kommer snart. Försvarets Radioanstalt, FRA, kommer med uppgifter om att en sovjetisk undsättningsstyrka är på väg mot Gåsefjärden. Vid 19-tiden 28 oktober 1981 närmar sig denna Sveriges territorialgräns. På några av de sovjetiska fartyg som var på väg fanns en styrka ur östersjömarinens specialförband. Försvarsstaben beordra kustartilleriet och armen att säkra platsen i syfte att förhindra ett fritagningsförsök. Svenska styrkor har i samband genomfört ett bordningsförsök av U-137 i syfte att inhämta information gällande U-137 roll i våran operation mot Sverige samt att bekräfta närvaron av kärnvapen på fartyget. Strider har utvecklats som del av detta då våra ärorika besättningsmän har slagit svensken tillbaka. Däremot tog de flera dokument samt besättningsmän till i beslag i bordningsförsöket.

Orientering


Den sovjetiska undsättningsstyrkan växer i storlek precis utanför svenskt vatten. Försvarsstaben misstänker att specialförband och sabotörer redan finns inom svenskt territorium har blivit beordrade till platsen. Försvarsstaben beordrar det nya RB 15KA systemet till platsen i form av 2 batterier. samt ytterligare infanteriförband. Svenska förband har beslagtagit viktiga dokument och vitala besättningsmän men special kompetens inom sonar och kärnvapen. Delar av fritagningstyrkan dirigeras om i syfte att hämta tillbaka dessa resurser. Ett VDV kompani kommer att landsätta vid Blekingeflygflotij F17 för att genomföra denna uppgift. Motståndaren Fienden tror ha tagits med överraskning och endast lättare infanteri förband samt hemvärds förband finns in området. Mer fientliga styrkor förstärker övertid. Parter och Civila Polisen Svensk polis befinner sig i området i syfte att evakuera och kontrollera den civila befolkningen. De förväntas tillsammans med övrig personal från totalförsvaret sätta upp vägspärrar på viktiga rutter in området.

Uppgift


Landsätt på flygfältet F17 och säkra flygbas området i syfte att: - Förhindra fientlig flygunderstöd genom att hindra fienden från att lyfta med stridsflyg. Tillfångata personal / piloter samt säkra landningsbanan i syfte att understödja egen logistik. - Inhämta dokument samt besättningsmän som tillfångatagits från U-137

Rersurser


Flygenheter 3x Mi-24P 3x Mi-8MT Markstyrkor 2x UAZ-3151 (SPG-9) 2x UAZ-3151 (Open) 2x UAZ-3151 (DShMK) 2x UAZ-3151 (AGS-30)

Speltekniskt


- Respawn på start plats, flygs in av HKP

Aktivitetslogg

 • 2024-04-07
  16:13
  Spelet uppdaterades av

 • 2024-04-07
  16:00
  Spelet uppdaterades av

 • 2024-04-07
  15:57
  Spelet uppdaterades av

 • 2024-04-03
  00:25
  Viktor skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-03-28
  18:11
  Fimpen skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-03-28
  01:07
  Larsson skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-03-17
  22:26
  Linus El skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-03-11
  19:06
  Max skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-03-05
  18:02
  VashThePirate skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-03-05
  18:02
  Åslund skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-03-04
  23:08
  Spelet uppdaterades av

 • 2024-03-04
  23:07
  Spelet skapades av

Reserver