Operation Snöhare

Beskrivning

1:Origentering


Motståndaren Fienden är Sovjetiska Armén. De uppträder i halv bataljonstorlek, Fiendens samansättning motoriserat skytte med understöd utav ett stridsvagns kompani. Våra egna pansartrupper har lyckats stoppa i fiendens framryckning i höjd med Antnäs, De har åkt på större förluster och dragit sig tillbaka österut och påbörjat försvarsarbeten. En Grk pluton ska uppträdda i vårat anfalls område våra underrättelse trupper har inte lyckats pejla in deras position. Fienden bedöms försvara på djupet fram till Gällivare där en ledningsplats har lyckats pejla in från våra signaltrupper. Slutsatser för vår strid Då fienden nyttjar Grk är det av hög vikt att vi inte kvarstannar för länge på samma plats till dess att fientliga Grk:n är utslagen. Parter och civila Civila har flytt västerut förbi vårat kompani, de bedöms befinna sig enskilda civila kvar utanför de stora byarna. De är av hög vikt att inte förstöra infrastrukturen i området då vi i senare skede kan behöva nyttja detta. Slutsatser för vår strid Ingen sprängverkan mot Infrastruktur, T ex Kraftverk, telemaster, vattenverk. Egna förband Bataljonens uppgift är att stoppa den sovjetiska offensiven och om möjligt ta tillbaka mark för att påbörja en offensiv mot den före detta finska gränsen. Bataljonschefens målbild är att fienden är så pass påverkad av våra anfall att de inte kan trycka längre in i Sverige. Hans genomförande idé är att binda fienden med vårat infanteri medans våra pansartrupper agera som slägga för att slå igenom deras offensiv, lyckats vi med att stoppa fienden övergår infanteri kompanierna till att anfalla och ta terräng från fienden. Läge och IGU Vårat Syster kompani har lyckats trycka tillbaka fienden 10 mil norr om oss, De till vårat söder har åkt på större förluster och övergått till försvarsstrid. Pansartrupperna som är underställda våran Bataljon har åkt på större förluster och dragit sig tillbaka västerut för att Terrängen, väder och sikt Terräng: anfalls området är växlande från öppna fält till tät skog, de kommer förkomma mindre byar i anfallsriktningen. Inga större vägar går igenom området. Väder: Väderprognosen framåt är mer snö fall men bara ymningt, de skall förkomma dimma på morgna, på nätterna kan temperaturerna gå ner till 20-. Om fyra dar ska en större snöstorm dra in från söder. Sikt: God sikt när dimman har lättat, innan dess kortare sikt. Slutsatser för vår strid Då fienden inte har haft tid att förberedda ordentliga stridsställningar kan vi förvänta oss endast skyttevärn som större hinder, Dimman kommer påverka oss inledningsvis men det är också till våran fördel. Snöstormen som ska dra in om fyra dar kan påverka vårat stridsvärde. temperaturerna på nätterna kan påverka våra stridsvärde kolossalt så det är av högsta vikt att under nätterna upprätta bivack för att upprätta ett högt stridsvärde.

2:Uppgift


Vårat kompani skall TNR 050615 påbörja ett anfall i nordöstlig, österlig, samt sydöstlig riktning i syfte att trycka tillbaka fienden och skapa tid för våra pansartrupper att genomföra den nödvändiga reperationen för att kunna påbörja en offensiv i syfte att trycka tillbaka fienden till den föredetta finska gränsen.

3:Genomförande


BIS - Beslut i stort Målbild När fienden är tillbaka tryckt så är kompaniet försvars grupperade i byarna, Glommersträsk, Gällivare, Tallvik. Vi ska ha ett så pass hög stridsvärde att vi kan kunna hålla dessa försvarsställningar till TNR 101530 Inledningsvis Skall kompaniet trycka via egna pluton linjer mot byarna, Glommersträsk, Gällivare, Tallvik. Därefter Förberedda försvarsställningar vid respektive by. Slutligen På börja i den mån det går återhämta och få upp stridsvärdet på plutonerna. RIL - Riktlinjer NIL IGU - Indelning, gruppering, uppgifter Adam Qvintus: inledningsvis: Ta AQ1 linje. Därefter ta AQ2 linje Därefter ta AQ3 linje Därnäst Stå emot en bedömd motattack på AQ3 linjen. Slutligen påbörja försvarsarbeten vid AQ3 Linjen. Bertil Qvintus: Inledningsvis: Ta BQ1 linje. Därefter ta BQ2 linjen Därefter Stå emot en bedömd motattack på BQ2 linjen. Slutligen påbörja försvarsarbeten vid BQ2 Linjen. Ceasar Qvintus: Inledningsvis: Ta CQ1 linje. Därefter ta CQ2 linje Därefter ta CQ3 linje Därnäst Stå emot en bedömd motattack på CQ3 linjen. Slutligen påbörja försvarsarbeten vid CQ3 Linjen. David Qvintus Inledningsvis förberedd försvar utav Qvintus Johans stabs plats. Därefter beredd förstärka AQ,BQ,CQ vid behöv. Därnäst upprätta förläggning mellan plutonerna i syfte att förbättra stridsvärdet på kompaniet. Slutligen beredd avlösa AQ vid försvaret av AQ3 linje. Qvintus Johan Svart Inledningsvis gå igenom kompaniets ammunitions status. Därefter beredd försörja plutonerna med ammunition vid toloplatser samverka med plutonerna för upprättande av dessa. Slutligen beredd återgå till bataljonens logetisktplats för att hämta mer ammunition. Adam Johan Inledningsvis upprätta batteriplats Grids:029 040 Därefter understöd plutonernas anfall med Indirekt Eld. Slutligen omgruppera till lämplig plats för att understödja utav plutonernas försvar. Insats regler Krigets regler. Ingen skada får uppstå på viktigt infrastruktur. Samordning Gränser: Plutonerna skall hålla sig inom sina pluton gränser för att minska risk för vårda bekämpning. Tider: Samtliga anfallsmål skall vara tagna innan TNR 052200, anfallen ska påbörjas senast TNR 050530.

4: Logistik


Försörjning Plutonen kommer få ammunition utav QJ svart på samordnade tolo platser dessa rapporteras från plutonerna via KompL. Sjukvårdstjänst Pak kan sättas i fält utav Pluton sjukvårdaren. Pluton sjukvårdaren och sjukvården kan sy i fält, sjukvårdsman kan ej göra någon mer avancerad sjukvård än att påbörja sjukvårds moment och få tillbaka skadade till samlingsplats skadade pluton. Respawn Sker via waverespawn som är satt på 10 min, när du respawnat kommer du bli tpad till ställföreträdande plutonchef som leder dig till rätt plats.

5: Ledning


QJ01 leder inledningsvis från stabsplatsen QJ02 uppehåller sig i närheten utav QJ01 Därefter leder QJ01 bakom AQ QJ02 uppehåller sig förfarande på stabsplatsen. Samband Endast Ställföreträdande plutonchef har radio för samband med kompaniet och eldledare, detta sker på KompL 50mhz

6: Bilagor


7: Spelteknik


Plutonchef har tillgång till trumpet och vissla dessa går att komma åt genom self ace interact. Gruppchef och ställföreträdande gruppchef har tillgång till vissla dessa går att komma åt genom self ace interact. Skyttesoldater p-skott har tillgång till gevärsrök detta är en granat som går att ladda på vapnet via scrollmeny sen reload grenade (smoke) det går att ställa in avstånd med ctrl + scrollhjulet. Ordonnans rollen är en roll där du springer plutonchefens uppgifter till och från gruppcheferna, ett tips från coachen är att be gruppchef eller plutonchef skriva i sin notepad som han/hon sen lägger ner på marken som du tar upp och ger till den som behöver ordern. notepad går att komma åt genom att aceintreacta i kartläge sen kan man skriva det man vill och sen släppa den på marken för att någon annan ska ta upp den.

Aktivitetslogg

 • 2024-02-24
  21:39
  Dandersson anmälde sig till Sjukvårdsman

 • 2024-02-24
  21:39
  Frulle anmälde sig till Skyttesoldat Granatstilssats

 • 2024-02-24
  15:57
  Alfons lämnade reservlistan och anmälde sig till Skyttesoldat P-skott

 • 2024-02-20
  00:07
  Gustafsson anmälde sig till Skyttesoldat Granatstilssats

 • 2024-02-19
  13:53
  Gabbe anmälde sig till Ordonanns

 • 2024-02-17
  23:42
  DASHUS anmälde sig till Ksp 58 Skytt

 • 2024-02-17
  15:46
  AAberg anmälde sig till Ksp 58 Skytt

 • 2024-02-17
  12:50
  Dr.Qronco anmälde sig till Grg Laddare

 • 2024-02-17
  10:32
  anmälde sig till Ställföreträdande kompanichef (CoZeus)

 • 2024-02-17
  10:31
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2024-02-17
  07:38
  Blue Velvet anmälde sig till Sjukvårdsman

 • 2024-02-17
  01:26
  Zer0Melody anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2024-02-17
  01:25
  Fragnar anmälde sig till Plutonsjukvårdare

 • 2024-02-16
  23:58
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2024-02-16
  23:53
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2024-02-16
  23:48
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2024-02-16
  23:46
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2024-02-16
  23:45
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2024-02-16
  23:31
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2024-02-16
  23:30
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2024-02-16
  23:29
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2024-02-16
  23:28
  Linus El bytte från Grg Laddare till Gruppchef

 • 2024-02-16
  23:21
  valr0ss avanmälde sig från Gruppchef

 • 2024-02-16
  23:16
  Larsson anmälde sig till Ställföreträdande Gruppchef

 • 2024-02-16
  23:12
  Engström anmälde sig till Grg Laddare

 • 2024-02-16
  23:11
  Linus El bytte från Gruppchef till Grg Laddare

 • 2024-02-16
  23:11
  Brandt anmälde sig till Ställföreträdande Gruppchef

 • 2024-02-16
  23:11
  VashThePirate bytte från Ksp 58 Skytt till Grg Skytt

 • 2024-02-16
  23:11
  Wennberg lämnade reservlistan och anmälde sig till Grg Skytt

 • 2024-02-16
  23:10
  valr0ss anmälde sig till Gruppchef

 • 2024-02-16
  23:10
  Linus El lämnade reservlistan och anmälde sig till Gruppchef

 • 2024-02-16
  23:10
  VashThePirate lämnade reservlistan och anmälde sig till Ksp 58 Skytt

 • 2024-02-16
  23:10
  Kalhen anmälde sig till Skarpskytt

 • 2024-02-16
  23:09
  Max anmälde sig till Ordonanns

 • 2024-02-16
  23:09
  SpinX anmälde sig till Kompanichef (Zeus)

 • 2024-02-16
  23:03
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2024-02-16
  23:03
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2024-02-16
  22:57
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2024-02-10
  13:29
  Goliat skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-02-03
  09:44
  deadrabbit skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-02-02
  23:30
  Linus El skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-01-31
  02:08
  Fimpen skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-01-30
  18:59
  VashThePirate skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-01-30
  07:00
  Alfons skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-01-28
  17:11
  Wennberg skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-01-28
  10:45
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2024-01-27
  22:34
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2024-01-27
  22:33
  Spelet skapades av SpinX

Roller

Adam Qvintus

1

Plutonchef

Rollen är ledig
2

Ställföreträdande Plutonchef

Rollen är ledig

Ordonanns

Max

Ordonanns

Gabbe

Plutonsjukvårdare

Fragnar

Sjukvårdare

Zer0Melody

Erik Adam

1

Gruppchef

Rollen är ledig

Sjukvårdsman

Dandersson

Skyttesoldat P-skott

Alfons
4

Skyttesoldat P-skott

Rollen är ledig
5

Ställföreträdande Gruppchef

Rollen är ledig

Ksp 58 Skytt

DASHUS
7

Ksp 58 Laddare

Rollen är ledig

Skyttesoldat Granatstilssats

Frulle

Filip Adam

1

Gruppchef

Rollen är ledig
2

Sjukvårdsman

Rollen är ledig
3

Skyttesoldat P-skott

Rollen är ledig
4

Skyttesoldat P-skott

Rollen är ledig

Ställföreträdande Gruppchef

Larsson

Ksp 58 Skytt

AAberg
7

Ksp 58 Laddare

Rollen är ledig

Skyttesoldat Granatstilssats

Gustafsson

Helge Adam

Gruppchef

Rollen är låst

Sjukvårdsman

Rollen är låst

Skyttesoldat P-skott

Rollen är låst

Skyttesoldat P-skott

Rollen är låst

Ställföreträdande Gruppchef

Rollen är låst

Ksp 58 Skytt

Rollen är låst

Ksp 58 Laddare

Rollen är låst

Skyttesoldat Granatstilssats

Rollen är låst

Reserver