OP Dalgång

Beskrivning

Vi spiller Heimevernet

Bakgrund


15-19 maj larmades det om att flertal drönare som har cirkulerat runt viktiga skyddsobjekt i Norge så som elstationer, hamnar, raferadanier, tågstationer/järnvägsspår, oljeplattformar, radiomaster, militära objekt och mycket mer. 19-21 maj greps 5 ryssar för olaga intrig på olika skyddsobjekt runt om i Norge. 22 maj mobiliseras hemvärnet och militärpolisen på olika viktiga skyddsobjekt. 24 maj griper hemvärnet ytterligare 2 ryssar som har gjort intrång på ett hemligt vapenlager i norra Norge. 26 maj sker en cyberakak mot den norska polisen, militären och några företag som jobbar mot staten och myndigheter. 27 maj skickar NATO trupper till gränsen mellan Norge och Ryssland och NATO går ut i en presskonferens och säger att Ryssland har gjort allvarliga intrång på norsk mark och en fortsättning av detta kommer leda till sanktioner och i värsta fall krig. Ryssland nekar anklagelserna. 30 maj inleder Ryssland en stor övning nära norska gränsen både till land, havs och luft. 31 maj inleder NATO samt allierade med NATO sanktioner mot Ryssland. Ryssland anklagar alla länder som har inlett sanktioner för att hota Rysslands säkerhet och säger om inte sanktionerna upphäver och NATO ber om ursäkt för anklagelserna innan 3 juni så kommer konsekvenserna ske. 1 juni mobiliseras flertalet NATO trupper till länder som gränsar till Ryssland. 2 juni försvinner Dmitrij Donskoj från radarn och flertal ryska trupper förflyttas till norska, baltikums och polska gränsen. 4 juni försvinner strömmen i stora delar av Norge och Baltikum. NATO säger i ett uttalande att detta är ett direkt angrepp av Ryssland och de måste omedelbart dra tillbaka sina trupper och upphäva med sabotage. Klockan 01:43 den 5 juni hittar en norsk hemvärnspluton sprängmedel på en radiomaster utanför Oslo. Man tar upp spåren och klockan 02:13 lyckas man få tag i 3 beväpnade män som tros vara från någon rysk specialförband. Klockan 03:00 sprängdes ett flertal radiomaster, elstationer/elverk, järnvägsspår och hemliga militära förråd. 10:00 går NATO ut i en presskonferens och meddelar att Ryssland har gjort allvarliga angrepp mot Norge och NATO och om inte Ryssland drar tillbaka sina trupper innan 13:00 så är krig den enda vägen ut. 12:43 sker ett flertalet drönarattacker runt om i landet. 4 235 civila och 434 militärer dog och 12 167 skadades. 12:50 passerar de första ryska trupperna på land över gränsen till Norge.

Orientering


Motståndaren Motståndaren är ryska armén. En spaningsgrupp har observerat vad som uppskattas att vara en mekaniserad bataljon som har slagit läger över natten, 11 km från vårt objekt. Tidigare spaning visar att fienden ämnar anfalla vårt område med ett motorskyttekompani, förstärkt med en stridsvagnspluton inom 1 timmar. De har även tillgång till grk och raketartilleri. Då frontlinjen ligger 33 km norrut så kan helikoptrar samt spetsflyg förekomma. Från högre chef bedöms inte förmågan för att använda spetsflyg finnas. Parter/Civila Bravo kompaniet har evakuerat alla civila sydvästra. Inga civila ska finnas kvar enligt Bravo. Egna förband Inga vänliga förband är i närområdet. Terräng, Väder och sikt Klockan är 05:51 den 29 juni 2022. Terrängen består av berg klädda med tät skog med några öppna fält och åkrar. Längst med vattnet i dalgången finns ett flertal byar och hus.

Uppdrag


Kompaniet ska försvara elstationen.

Genomförande


Beslut i stort Men en pluton ska fördröja fienden längst med väg 48. Med 3 plutoner förbättra stridsställningar vid skyddsobjektet. Indelning, gruppering, uppgifter Alpha 1: Bedriv fördröjningsstrid längs väg 48, därefter längs med väg 51 i västlig riktning djup intill KRAFTVERKET, därefter uppta stridsställning 11 med eld i nordlig riktning, beredd försvara i östlig riktning vid SST 12/13. Kanalisera motståndaren med minspärrar och hinder. Alpha 2: Förbättra stridsställningar 20. Beredd eldstrid från SST 23 norrut när motståndaren är vid kurvan. Alpha 3: Håll tårtställningar 10. Beredd förflyttning till stridsställningar 30 vid Alpha 1 är tillbaka, vid fientligt söder ifrån eller på kompanichefs oder. Alpha 4: Förbättra stridsställningar 40. Bevaka bro 05 från SST 43, eldgivning om fienden försöker ta sig över via bron. Följ efter fienden via SST 40, ha fostrat bevakning mot bro 05. Insatsregler Så få civila byggnader som möjligt ska bli skadade av vår insats. (Är ett hus en bra försvarsposition och ni inte har något annat så är det fritt fram.) Krigets regler gäller i så god mån som möjligt.

Logistik


Sjukvård Alla sjukvårdare kan sy i fält. Plutonsjukvårdare kan sätta PAK i alla fordon. Ammunition samt sjukvårdsmaterial Ni har ammunition och sjukvårdsutrustning i fordonen samt i lådor vid start. (Understödsgruppen har extra lådor stående vid deras bilar) Lådor finns även i respawn. Fordon Alpha 1 6x Offroad (Covered) 2x Land Rover 110 (understödsgrupperna) 1x Land Rover 110 (ledning) Alpha 2 8x Offroad (Covered) 4x Land Rover 110 (understödsgrupperna) 1x Land Rover 110 (ledning) Alpha 3 6x Offroad (Covered) 2x Land Rover 110 (understödsgrupperna) 1x Land Rover 110 (ledning) Alpha 4 7x Offroad (Covered) 2x Land Rover 110 (understödsgrupperna) 1x Land Rover 110 (ledning) Respawn Ni får ta ut er själva med fordon som finns i spawnen när ni är 4 eller fler. Ser jag att någon kör ut uttan att ni är 4 kommer jag i bästa fall låsa in er i en bur och släppa utt er när ni är rätt antal. Samband Kompaniledning Alpha: Lr 40, Sr 45 Pluton Alpha 1: Lr 50, Sr 100-150. Pluton Alpha 2: Lr 60, Sr 160-210. Pluton Alpha 3: Lr 70, Sr 220-270. Pluton Alpha 4: Lr 80, Sr 280-330

Speltekniskt


Sjukvårdssystem Sår kan gå upp men samtliga sjukvårdare kan sy överallt. Notepad: Alla roller som har tillgång till notepad i sin utrustning, Dessa kan öppnas och skrivas in genom att öppna kartlagt och därefter ace interact - intel – notepad.

Extra


Uppdraget Uppdraget styrs av Zeus FARB kan lagga fordon Bilder

Bilder


Karta Överblick Karta Försvarsobjekt och SST

Aktivitetslogg

 • 2024-02-21
  08:51
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2024-02-20
  22:15
  Brandt anmälde sig till Plutonsjukvådare

 • 2024-02-20
  02:32
  Fragnar bytte från Plutonsjukvådare till Gruppchef

 • 2024-02-17
  16:34
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2024-02-17
  15:44
  AAberg anmälde sig till Skytt/P-skott

 • 2024-02-16
  08:40
  Gabbe skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-02-10
  13:27
  Goliat skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-02-05
  22:06
  Nilas anmälde sig till Skytt/P-skott

 • 2024-01-31
  04:33
  Fragnar bytte från Gruppchef till Plutonsjukvådare

 • 2024-01-29
  18:30
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2024-01-29
  18:24
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2024-01-29
  18:05
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2024-01-28
  21:37
  Miller anmälde sig till stf gruppchef

 • 2024-01-28
  01:43
  D.Vanderhuge anmälde sig till FN minimi

 • 2024-01-27
  01:07
  Fragnar bytte från Plutonsjukvådare till Gruppchef

 • 2024-01-26
  19:46
  Viktor anmälde sig till Skytt/P-skott

 • 2024-01-26
  09:00
  Donk anmälde sig till Stf gruppchef

 • 2024-01-24
  19:54
  Gladiance anmälde sig till Stf gruppchef

 • 2024-01-21
  19:13
  MrAdrian anmälde sig till FARB

 • 2024-01-21
  19:10
  Dandersson anmälde sig till Sjukvådare

 • 2024-01-21
  19:09
  Frulle anmälde sig till GRT

 • 2024-01-20
  14:58
  deadrabbit anmälde sig till FN minimi

 • 2024-01-18
  21:00
  Wennberg anmälde sig till Gruppchef

 • 2024-01-16
  12:46
  Alfons anmälde sig till Grg ladd

 • 2024-01-16
  02:21
  Kalhen anmälde sig till MG3 ladd

 • 2024-01-15
  22:15
  Zer0Melody bytte från Sjukvådare till Sjukvådare

 • 2024-01-15
  22:14
  Zer0Melody anmälde sig till Sjukvådare

 • 2024-01-15
  22:07
  anmälde sig till Grg skytt

 • 2024-01-15
  18:54
  Ale bytte från Sjukvådare till Sjukvådare

 • 2024-01-12
  22:39
  Ale bytte från Sjukvådare till Sjukvådare

 • 2024-01-12
  22:39
  Ale anmälde sig till Sjukvådare

 • 2024-01-12
  14:36
  Blue Velvet anmälde sig till Skarpskytt

 • 2024-01-12
  13:41
  Engström bytte från FARB till Grg ladd

 • 2024-01-12
  05:20
  SpinX anmälde sig till Grg skytt

 • 2024-01-11
  18:29
  Engström anmälde sig till FARB

 • 2024-01-11
  18:03
  valr0ss anmälde sig till Plutonchef

 • 2024-01-11
  01:15
  Fragnar anmälde sig till Plutonsjukvådare

 • 2024-01-10
  21:28
  VashThePirate anmälde sig till MG3 skytt (Vash)

 • 2024-01-10
  21:28
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2024-01-10
  20:48
  Max lämnade reservlistan och anmälde sig till Stf plutonchef

 • 2024-01-10
  20:48
  Linus El anmälde sig till Gruppchef

 • 2024-01-10
  20:47
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2024-01-10
  20:46
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2024-01-10
  20:46
  Dr.Qronco anmälde sig till Zeus

 • 2024-01-10
  20:45
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2024-01-10
  20:33
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2024-01-10
  20:20
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2024-01-10
  20:13
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2024-01-08
  18:48
  Max skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-01-02
  19:10
  Linus El skrev av sig från reservlistan

 • 2024-01-02
  19:10
  Linus El skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-01-01
  22:27
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2024-01-01
  22:26
  Spelet skapades av Dr.Qronco

Roller

Alpha 1-2

Gruppchef

Fragnar

Stf gruppchef

Gladiance
3

granattillsats

Rollen är ledig

Sjukvådare

Zer0Melody
5

FARB

Rollen är ledig

FN minimi

D.Vanderhuge

Skytt/P-skott

Viktor
8

Skytt/P-skott

Rollen är ledig

Alpha 1-3

Gruppchef

Rollen är låst

Stf gruppchef

Rollen är låst

granattillsats

Rollen är låst

Sjukvådare

Rollen är låst

FARB

Rollen är låst

FN minimi

Rollen är låst

Skytt/P-skott

Rollen är låst

Skytt/P-skott

Rollen är låst

Reserver

Goliat
Gabbe