Hunt Down Livonia

Beskrivning

Det politiska läget i norra Europa har kraftigt destabiliserats efter Rysslands invasion av Ukraina. Flera länder, däribland Polen, har deklarerat att man inte längre är i behov av att köpa rysk gas då Baltic Pipe snart kan tas i bruk. Norra Polen är en knutpunkt för ryska gasledningar vidare ner i sydöstra Europa och Ryssland riskerar att förlora betydande intäkter om kontrollen går förlorad nu när NATOs fäste i Norden samt östra Europa ökar. Allt eftersom konflikten har eskalerat har NATO sett truppförflyttningar ner mot den södra gränsen av Kaliningrad. Underrättelser från området gör gällande att det regelbundet förekommer “mystiska personer” i närheten av känsliga skyddsobjekt. NATO har beordrat Sverige att skicka specialutbildad personal för att förstärka upp skyddet av dessa objekt. Sverige bidrar med en pluton MP/Säk från 13:e Säkerhetsbataljonen i syfte att störa och hindra sabotage mot viktig infrastruktur. Lite information om MP/SÄK Strategi etc (ej helt uppdaterad med senaste hundscriptet men ger bra koll ändå)

Generellt


Detta är ett slags TvT-mission där en grupp (sju roller) spelar Spetznas (OPFOR) som har till uppgift att sabotera ett antal viktiga skyddsobjekt i regionen. Övriga roller är en MP/Säk-pluton (BLUFOR) som har till uppgift att skydda objekten samt att uppsöka och nedkämpa sabotageförbandet. Det finns inga övriga fiender förutom 'Elita' i regionen så BLUFOR kan koncentrera sig fullt ut på att spåra- och nedkämpa den gruppen. Det finns däremot civila i byar/städer samt ute på landsbygden i fordon. Civila kan rapportera in observationer som avviker från det "normala". BLUFOR Till sin hjälp har BLUFOR bl.a. hundar (custom script) som är väldigt enkla att styra och att förstå. Hundscriptet har utvecklats över tid och är nu väldigt stabilt. Det fungerar i princip som riktig spårning IRL dvs. att hunden följer det faktiska spår som den spårade gruppen gått. De som är nyfikna på hundförarrollen behöver inte vara rädda för att göra bort sig, tvärtom! För att kunna följa "jakten" så kommer alla BLUFOR grupper att vara märkta på kartan mha "BLUFOR-tracking" samt att alla enheter kommer bära MicroDAGR. Vid ev. explosioner (troligt?) så kommer detta efter viss fördröjning att komma till alla BLUFOR's kännedom via 'sidechat' och/eller via radio från HQ till Adam Qvintus. Resurser BLUFOR har sin bas vid stora flygfältet i nordväst. - 2 st "Little Birds" för visuell spaning och snabba grupptransporter (10 min respawn) - 5 st Terrängbil 16 - KSP58 (ej respawn) - PAK i fält av Medic i Recon 1-2. - Alla soldater - respawn 30 sek på flygfältet. Läs gärna: MP/Säk strategi m.m. OPFOR OPFOR startar på rysk sida och kommer att HALO-hoppa in på valfri dropzone (styrs av Team Leader). - Har till uppdrag att förstöra ett visst antal skyddsobjekt. - Har ej tillgång till egna fordon, men kan stjäla om de hittar några i området. - Måste hålla fordon på vägar om det ej är ett terrängfordon. Ett script kommer se till att däcken går sönder om ett vanligt fordon körs utanför väg. - Har tillgång till ljuddämpade vapen. - Har en förutbestämd Exfil-area där de kommer bli upphämtande när/om de klarat sina uppdrag. - Måste bära på allt de behöver/vill ta med sig, men eftersom det är extremt vältränade elitsoldater vi pratar om så orkar de bära ca dubbelt så mycket som en vanlig soldat. (För MP gäller det alltså att väga så lite som möjligt för att 'ta igen' på stamina) - Har tillgång till resupply stashes som ryssvänliga sympatisörer placerat ut på olika platser. - PAK i fält av Paramedic. - Kan dela upp sig i flera grupper, men måste då aktivt skapa och joina en ny grupp (via U) så att spårscriptet funkar. - One-Life efter 15 min, dvs dör du så är det spectator view tills scenariot är slut. Win Conditions BLUFOR: Elita bekämpade innan tiden tagit slut (3,5 timmar). OPFOR: Åtta (8) valfria skyddsobjekt (från task list) är förstörda samt: 1. Tiden tar slut eller 2. Lyckas ta sig till Exfil-area och bli upphämtade

Aktivitetslogg

 • 2024-01-29
  22:58
  Altorp blev sparkad från Skarpskytt av Engström

 • 2024-01-29
  22:57
  William Melin blev sparkad från Sjukvårdare av Engström

 • 2024-01-29
  18:49
  Torsken skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-01-29
  18:46
  Altorp lämnade reservlistan och anmälde sig till Skarpskytt

 • 2024-01-29
  18:37
  Jole skrev av sig från reservlistan

 • 2024-01-29
  18:36
  Frulle avanmälde sig från Skarpskytt

 • 2024-01-29
  17:51
  Rufus anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2024-01-29
  17:25
  Bosse skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-01-29
  17:22
  p_j0hanss0n bytte från Sjukvårdare till Sjukvårdare

 • 2024-01-29
  17:20
  Bosse avanmälde sig från Sjukvårdare

 • 2024-01-29
  16:31
  Altorp skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-01-29
  15:23
  Jole skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-01-28
  22:22
  p_j0hanss0n lämnade reservlistan och anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2024-01-28
  21:40
  AAberg anmälde sig till KSP90/EOD

 • 2024-01-28
  21:35
  Miller avanmälde sig från Sjukvårdare

 • 2024-01-28
  21:34
  Dandersson avanmälde sig från KSP90/EOD

 • 2024-01-28
  18:02
  Grindsa anmälde sig till Hundförare

 • 2024-01-28
  17:59
  Xortin anmälde sig till KSP90/EOD

 • 2024-01-28
  17:25
  Viktor avanmälde sig från Hundförare

 • 2024-01-28
  15:41
  Hugo avanmälde sig från KSP90/EOD

 • 2024-01-28
  13:11
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2024-01-28
  01:50
  Gladiance lämnade reservlistan och anmälde sig till Gruppchef

 • 2024-01-27
  19:16
  Linus El bytte från Gruppchef till Grenadier

 • 2024-01-27
  19:13
  D.Vanderhuge bytte från Grenadier till Team Leader

 • 2024-01-27
  00:21
  Hugo lämnade reservlistan och anmälde sig till KSP90/EOD

 • 2024-01-27
  00:16
  Hugo skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-01-26
  23:42
  Fimpen avanmälde sig från KSP90/EOD

 • 2024-01-26
  22:30
  kaybee anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2024-01-26
  20:04
  Hugo avanmälde sig från Sjukvårdare

 • 2024-01-26
  18:05
  Garre lämnade reservlistan och anmälde sig till Co-Pilot/Spanare

 • 2024-01-26
  18:05
  Garre skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-01-25
  23:15
  p_j0hanss0n skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-01-23
  21:11
  SageNTitled anmälde sig till Helikopterpilot

 • 2024-01-23
  19:29
  Hugo bytte från Helikopterpilot till Sjukvårdare

 • 2024-01-23
  19:29
  Viktor bytte från Co-Pilot/Spanare till Hundförare

 • 2024-01-23
  18:01
  William Melin anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2024-01-23
  17:14
  Viktor anmälde sig till Co-Pilot/Spanare

 • 2024-01-23
  17:10
  Hugo anmälde sig till Helikopterpilot

 • 2024-01-23
  07:32
  ChrilleCralle avanmälde sig från Sjukvårdare

 • 2024-01-22
  22:31
  ChrilleCralle anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2024-01-22
  22:27
  Wennberg bytte från Plutonchef till Jaktledare

 • 2024-01-22
  22:19
  Beck bytte från Jaktledare till Sambandsman (Zeus)

 • 2024-01-22
  22:18
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2024-01-22
  22:18
  Killet blev sparkad från Sambandsman (Zeus) av Beck

 • 2024-01-21
  19:09
  Miller bytte från Sjukvårdare till Sjukvårdare

 • 2024-01-21
  19:09
  Miller bytte från Sjukvårdare till Sjukvårdare

 • 2024-01-21
  19:09
  Miller anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2024-01-21
  10:44
  Wennberg lämnade reservlistan och anmälde sig till Plutonchef

 • 2024-01-21
  10:01
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2024-01-17
  17:36
  deadrabbit lämnade reservlistan och anmälde sig till Hundförare

 • 2024-01-13
  22:48
  Linus El bytte från Helikopterpilot till Gruppchef

 • 2024-01-13
  22:48
  Linus El bytte från Gruppchef till Helikopterpilot

 • 2024-01-13
  22:39
  Fimpen anmälde sig till KSP90/EOD

 • 2024-01-13
  22:10
  Wookierun skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-01-13
  22:00
  Linus El bytte från Helikopterpilot till Gruppchef

 • 2024-01-12
  19:41
  Linus El bytte från Gruppchef till Helikopterpilot

 • 2024-01-12
  13:33
  Donk lämnade reservlistan och anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2024-01-11
  21:28
  Dandersson anmälde sig till KSP90/EOD

 • 2024-01-11
  21:27
  Frulle anmälde sig till Skarpskytt

 • 2024-01-11
  18:22
  Engström lämnade reservlistan och anmälde sig till Gruppchef

 • 2024-01-10
  10:08
  Alfons lämnade reservlistan och anmälde sig till Skarpskytt

 • 2024-01-09
  01:56
  Gladiance skrev upp sig på reservlistan

 • 2024-01-07
  20:32
  Zer0Melody lämnade reservlistan och anmälde sig till KSP90/EOD

 • 2024-01-07
  11:26
  Killet anmälde sig till Sambandsman (Zeus)

 • 2024-01-07
  11:26
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2024-01-07
  11:17
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2024-01-06
  19:01
  Beck anmälde sig till Jaktledare

 • 2024-01-06
  17:39
  Kalhen bytte från Helikopterpilot till Hundförare

 • 2024-01-06
  08:17
  Åslund anmälde sig till KSP90/EOD

 • 2024-01-05
  23:34
  H. Siivonen anmälde sig till Paramedic

 • 2024-01-05
  23:34
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2024-01-05
  22:48
  Blue Velvet bytte från Sjukvårdare till Co-Pilot/Spanare

 • 2024-01-05
  21:49
  lämnade reservlistan och anmälde sig till Helikopterpilot

 • 2024-01-05
  21:07
  Fragnar lämnade reservlistan och anmälde sig till Marksman

 • 2024-01-05
  20:03
  Brandt anmälde sig till Skarpskytt

 • 2024-01-05
  20:02
  valr0ss anmälde sig till Gruppchef

 • 2024-01-05
  20:02
  Blue Velvet lämnade reservlistan och anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2024-01-05
  19:56
  D.Vanderhuge lämnade reservlistan och anmälde sig till Grenadier

 • 2024-01-05
  19:56
  Dr.Qronco lämnade reservlistan och anmälde sig till Hundförare

 • 2024-01-05
  19:55
  Linus El lämnade reservlistan och anmälde sig till Gruppchef

 • 2024-01-05
  19:55
  VashThePirate lämnade reservlistan och anmälde sig till Skarpskytt

 • 2024-01-05
  19:54
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2024-01-05
  19:54
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2024-01-05
  19:52
  Ale lämnade reservlistan och anmälde sig till Paramedic

 • 2024-01-05
  19:51
  Kalhen lämnade reservlistan och anmälde sig till Helikopterpilot

 • 2024-01-05
  19:50
  Ozzy anmälde sig till Gruppchef

 • 2024-01-05
  19:50
  Larsson bytte från Marksman till Autorifleman

 • 2024-01-05
  19:49
  Larsson anmälde sig till Marksman

 • 2024-01-05
  19:49
  Max lämnade reservlistan och anmälde sig till Demo Specialist

 • 2024-01-05
  19:41
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2024-01-05
  19:39
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2024-01-05
  19:35
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2024-01-05
  19:35
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2024-01-05
  19:33
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2024-01-05
  19:32
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2024-01-05
  19:31
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2024-01-05
  19:30
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2024-01-01
  01:02
  Max skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-12-30
  09:18
  Kalhen skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-12-29
  21:21
  Ale skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-12-22
  15:32
  R4smus skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-12-20
  19:43
  Alfons skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-12-18
  22:05
  Dr.Qronco skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-12-07
  10:00
  Linus El skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-30
  08:27
  Donk skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-29
  21:18
  VashThePirate skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-29
  20:09
  Blue Velvet skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-29
  19:56
  Fragnar skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-27
  17:48
  Zer0Melody skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-27
  17:42
  D.Vanderhuge skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-27
  13:41
  skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-26
  21:43
  deadrabbit skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-26
  21:22
  Engström skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-23
  22:54
  Wennberg skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-22
  13:32
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2023-11-22
  13:31
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2023-11-22
  13:27
  Spelet skapades av Beck

Roller

Reserver