"Rook till T01" | Försvaret av Livland, Uppdrag 4

Dokument

Modsamling

Uppladdad av Brandt

Beskrivning

Förband: Rook 4, spaningspluton | 32. jägarbataljonen (mekaniserad), LDF Plats: 20km från gränsen till Krasnorus, Republiken Livland Tid: 0400, 12:e april 2019 Kartbilagor: Överblick Närområdet

I korthet


Ni spelar som en livländsk spaningspluton med uppgift att återta ett antal kritiska fästen i staden Topolins östra kant i förberedelse för ett mekaniserat motanfall. Ni innästlar dolt över Chornyyfloden strax innan gryningen. Striden kommer växla mellan anfall och försvar på små avstånd bland värn, taggtråd och bebyggelse. Plutonen är bland annat utrustad med SCAR-H, M249, M240 och granatgevär. OBS! Kräver Contact DLC!

Bakgrund


Krasnorus har invaderat Livland efter decennier av lågintensiv konflikt. Den desorganiserade livländska armén har grupperat sig längs med Chornyyfloden i syfte att stanna av fienden fram tills ett ordentligt motstånd kan organiseras. Den utmattade 32. jägarbataljonen har hållit ut i småstaden TOPOLIN i flera dagar, hårt ansatta av den 33. motoriserade skyttebrigaden, och har sporadiskt försörjts genom småbåtar över floden. Ett motanfall närmar sig. 44. mekbataljonen och 16. fallskärmsjägarbataljonen ämnar att framrycka över floden längre österut där fienden bedöms svagare, för att sedan anfalla dem i sidan. I TOPOLIN planeras ett mindre anfall över floden: delvis för att möjliggöra vänliga förbands eventuella ankomst, men även för att lätta trycket och utöka försörjningsförmågan för de sargade manöverkompanierna i staden.

Uppgift


Läge Plutonen (ROOK 4) är grupperad i skogen norr om övergångsplatsen. Merparten av bataljonen (BISHOP, KING) försvarar stadskärnan i TOPOLIN. Fienden har med spaningstrupp tagit terräng djup intill LASTPLATSEN och anfaller stadskärnan med mekaniserad trupp. Uppgift Tag terräng djup intill TRÄDGÅRDSLÄNGAN i syfte att säkra ett brohuvud över floden samt möjliggöra förstärkningar från öst genom väg T01, beredd försvara tagen terräng, beredd understödja sidoförband, beredd nedkämpa fientlig pvförmåga. Genomförande 1: Korsa floden dolt genom den förlista fiskebåten. 2: Bekämpa särskilt fiendens pvförmåga, exempelvis pvrobotnästen. 3: Försvara mot eventuella motanfall genom T01 från väst eller T1014 från syd. 4: Vid stor framgång, var beredd att anfalla väst mot LAGEROMRÅDET, HÖGHUSET och KOMMUNHUSET. Målbild Låg ambitionsnivå: bataljonen kan försörja förband i staden genom flodövergången. Högre ambitionsnivå: bataljonen besitter all terräng i stadens östra kant mellan LASTPLATSEN och TRÄDGÅRDSLÄNGAN. Vänliga förband kan fritt ankomma staden genom väg T01 från öst. Fienden kan inte nyttja väg T1014 för försörjning eller förflyttning. Insatsregler Ljud- och ljusdisciplin lyder inledningsvis. Eld ges på plutonchefens order. Skada på civil bebyggelse och infrastruktur godtas i proportion till militärt syfte. Väg T01 ämnas användas av vänlig trupp och skall därför ej mineras.

Orientering


Egna Förband Mekaniserade kompanierna BISHOP och KING försvarar stadskärnan, bron och bangården tillsammans med återstående grupperingar av MP/säkplutoner PAWN. Eventuellt understöd sker spontant då de är fullt upptagna med egen stridsuppgift. Två grupper ur PAWN 2 är fortsatt förskansade i värn i stadens östra utkant, avskurna från huvudstyrkan. Deras stridsvärde är lågt och de kan inte förväntas anfalla, men är beredda att försvara vår tagna terräng. Skyttekompaniet KNIGHT avvaktar på flodens nordsida, beredda att korsa och understödja bataljonen om vårt anfall lyckas. Utöver att lösa logistik åt BISHOP och KING kan de försvara vår tagna terräng. Ett okänt vänligt förband ska verka någonstans till vår öst. Vi har ingen ytterligare underrättelse om deras uppgift, storlek eller position. Motståndaren Krasnorusiska förband nyttjar sovjetisk och post-sovjetisk utrustning med varierad och oregelbunden uniform. 33. motoriserade skyttebrigaden strider i TOPOLIN och har lidit stora förluster, däribland av minst 30 pansarfordon. Förbandet består av två mekaniserade bataljoner med BMP-1/2, en lätt skyttebataljon, ett stridsvagnskompani med T-72B, samt eget eldunderstöd i form av grk och haubits. Brigaden nyttjar många irreguljära fordon för transport och strid. De har få, om ens några, bildförstärkare. Fiendens fokus och kraftsamling är i stadens västra kant i syfte att ta bron medan den östra sidan är nerprioriterad. Vi uppskattar att fienden i vårt avsnitt är illa bemannad och oförberedd för ett motanfall. De är förskansade i befästa byggnader, värn och kratrar, men de kan snabbt komma att understödjas av pansar från väst eller syd. Fienden antas ha infiltrerat LASTPLATSEN med en liten spaningsstyrka. KROKHUSET, LÅNGHUSET och LADAN är väl befästa och försvaras av infanteri i plutonstorlek. På grund av fiendens stora styrka bör framryckning västerut undvikas i all mån möjlig utöver i syfte att lösa given beredduppgift. Andra Aktörer & Civila Ungefär hundra civila har inte evakuerats från TOPOLIN, men dessa kan ha flytt på egen hand eller tillåtits evakuera bakåt av krasnorusiska styrkor. Det finns ett skyddsrum i kommunhuset som möjligtvis nyttjas av civila. Den lokala vårdcentralen bedöms fortsatt vara i bruk. Terräng & Väder TOPOLIN ligger i sluttande terräng och vår strid kommer främst ske i uppförsbacke. En backe vid LASTPLATSEN medger dold övergång över floden via en förlist fiskebåt. KROKHUSET och LÅNGHUSET är väl befästa byggnader som kontrollerar backen upp till huvudleden T01, med god sikt i nordlig riktning. LADAN är ruinerna av en befäst lada som bekämpats av indirekt eld. Utöver den hårt sargade bebyggelsen medges skydd och skyl främst av rälsen, kratrar och skogspartierna. Sikten i området är lågt på grund av markanta höjdskillnader, skogen och bebyggelsen. FOTBOLLSPLANEN har minerats och bör därför undvikas. Det är mörkt fram tills TNR120525 och vädret är mestadels molnigt. Plutonen har ca 45 minuter av mörker att utnyttja.

Övrigt


Utrustning & Fordon Samtliga har tillgång till bildförstärkare. Extra granater för SiB, närlys och rök finns att tillgå, samt pansar- och eldkastarskott. Plutonen är tilldelad 2st Rb 57, 1st FGM-148 Javelin, 1st M240B samt 1st M2010 prickskyttegevär som kan fördelas på plutonen. Plutonen har även tillgång till en liten motorbåt för att föra över logistik och personal. Logistik Plutonen är beroende av ammtillförsel över floden med båt. Det svåra tillståndet i staden medger inte ammfördelning från sidoförband. En HMMWV med ammunition lämnades kvar av vår pluton i LAGEROMRÅDET under tidigare strid, och ytterligare materiel kan vara kvarlämnat i området. Understöd En granatkastarpluton (BISHOP 4) är grupperad norr om TOPOLIN. I brist på ammunition medges eld undantagsvis. Kompaniets prickskyttegrupp (ROOK 6) understödjer övergången från flodens nordsida. Speltekniskt Eldunderstöd kallas in genom radiokontakt med Zeus. Respawn är tillgängligt varje halvtimme (19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30). Alla med rang Sergeant och ovan kan sätta kartmarkörer. PAK kan användas av plutonsjukvårdaren. Signal Checkmate | Bataljonstab (40) Rook 4-0 | Plutonstab (40/50/100) Rook 4-1 | 1. Jägarskyttegrupp (50/110) Rook 4-2 | 2. Jägarskyttegrupp (50/120) Rook 4-3 | 3. Jägarskyttegrupp (50/130) Rook 4-4 | Understödsgrupp (50/140) Rook 5 | Logistikservis (50/160) Rook 4-0 RÖD | Sjukvårdsnät (112)

Bilagor


Överblick Närområdet

Aktivitetslogg

 • 2023-12-04
  22:05
  Gladiance blev sparkad från Stf. Gruppchef av SageNTitled

 • 2023-12-04
  18:12
  Torsken avanmälde sig från Skyttesoldat

 • 2023-12-04
  15:52
  Brandt anmälde sig till Zeus

 • 2023-12-04
  15:52
  Brandt avanmälde sig från Zeus

 • 2023-12-04
  15:52
  Brandt anmälde sig till Zeus

 • 2023-12-04
  15:51
  Brandt avanmälde sig från Zeus

 • 2023-12-04
  12:15
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-12-04
  00:19
  Linus El anmälde sig till Stf. Gruppchef

 • 2023-12-04
  00:19
  Linus El avanmälde sig från Stf. Gruppchef

 • 2023-12-04
  00:17
  Fimpen avanmälde sig från Logistik/Ordonnans

 • 2023-12-03
  17:40
  Goliat lämnade reservlistan och anmälde sig till Skyttesoldat

 • 2023-12-03
  16:58
  Emek1501 anmälde sig till Fältarbetarsoldat

 • 2023-12-01
  23:59
  Fimpen anmälde sig till Logistik/Ordonnans

 • 2023-11-30
  17:12
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-11-30
  17:05
  Kingtiger45 anmälde sig till Kulspruteladdare

 • 2023-11-30
  16:48
  SageNTitled anmälde sig till Sjukvårdare-Skarpskytt

 • 2023-11-29
  20:08
  Gladiance anmälde sig till Stf. Gruppchef

 • 2023-11-29
  12:27
  Xavius07 anmälde sig till Skyttesoldat

 • 2023-11-29
  11:20
  Killet anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-11-29
  11:07
  H. Siivonen anmälde sig till Stf. Plutonchef

 • 2023-11-28
  17:46
  Torsken anmälde sig till Skyttesoldat

 • 2023-11-28
  12:22
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-11-28
  11:41
  Grindsa avanmälde sig från Sjukvårdare-Skarpskytt och skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-27
  23:16
  Linus El anmälde sig till Stf. Gruppchef

 • 2023-11-27
  13:43
  Ale anmälde sig till Sjukvårdare-Skarpskytt

 • 2023-11-27
  12:24
  Donk anmälde sig till Understödsskytt (M249)

 • 2023-11-27
  09:33
  Goliat skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-20
  22:44
  Zer0Melody anmälde sig till Pansarvärnsskytt (Rb 57)

 • 2023-11-20
  22:43
  Zer0Melody avanmälde sig från Sjukvårdare-Skarpskytt

 • 2023-11-20
  22:43
  Zer0Melody anmälde sig till Sjukvårdare-Skarpskytt

 • 2023-11-20
  21:49
  Nilas bytte från Plutonsjukvårdare till Kulspruteskytt (M240)

 • 2023-11-17
  19:57
  Grindsa anmälde sig till Sjukvårdare-Skarpskytt

 • 2023-11-17
  19:57
  Xortin anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-11-17
  16:15
  deadrabbit anmälde sig till Granatgevärsladdare

 • 2023-11-17
  14:36
  Alfons anmälde sig till Pansarvärnsskytt (Rb 57)

 • 2023-11-17
  09:32
  Blue Velvet anmälde sig till Plutonsjukvårdare

 • 2023-11-17
  09:24
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-11-17
  09:13
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-11-17
  07:02
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-11-16
  20:16
  Nilas anmälde sig till Plutonsjukvårdare

 • 2023-11-15
  22:57
  D.Vanderhuge anmälde sig till Understödsskytt (M249)

 • 2023-11-15
  21:56
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-11-15
  21:48
  Fragnar bytte från Kulspruteskytt (M240) till Gruppchef

 • 2023-11-15
  21:47
  Fragnar anmälde sig till Kulspruteskytt (M240)

 • 2023-11-15
  21:47
  Max anmälde sig till Logistik/Ordonnans

 • 2023-11-15
  19:36
  Wennberg anmälde sig till Granatgevärsskytt (MAAWS)

 • 2023-11-15
  19:36
  Dr.Qronco lämnade reservlistan och anmälde sig till Fältarbetarsoldat

 • 2023-11-15
  19:20
  Armada anmälde sig till Understödsskytt (M249)

 • 2023-11-15
  19:19
  VashThePirate bytte från Understödsskytt (M249) till Stf. Gruppchef

 • 2023-11-15
  19:17
  manicozzy anmälde sig till Fältarbetarsoldat

 • 2023-11-15
  19:14
  Engström anmälde sig till Sjukvårdare-Skarpskytt

 • 2023-11-15
  19:13
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-11-15
  19:11
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-11-15
  19:11
  Ozzy anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-11-15
  19:11
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-11-15
  19:08
  VashThePirate anmälde sig till Understödsskytt (M249)

 • 2023-11-15
  19:08
  valross bytte från Gruppchef till Plutonchef

 • 2023-11-15
  19:08
  valross anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-11-15
  19:07
  Brandt anmälde sig till Zeus

 • 2023-11-15
  19:07
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-11-15
  19:06
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-11-15
  19:06
  Åslund anmälde sig till Pansarvärnsskytt (Rb 57)

 • 2023-11-15
  19:05
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-11-15
  18:35
  Dr.Qronco skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-11-15
  18:04
  Spelet skapades av Brandt

Roller

Reserver

Grindsa