Operation Dark Jade - fas 1

Dokument

Ytterligare Intel inför uppdraget

I dokumentet finns ytterligare information inför uppdraget.

Uppladdad av Xortin

Beskrivning

Bakgrund


Juni 2012 Under den senaste tiden har en grupp talibaner, ledda av Umar Yusufzai, genomfört ett flertal attacker mot ett antal amerikanska samt afghanska baser, senast i närheten av Kinduf. Uppgifter gör sig gällande att de försvann upp i bergen västerut från Kinduf efter attacken. Svenska specialförband i området har blivit inkopplade och deltar nu i en gemensam operation för att lokalisera och eliminera gruppen som står bakom attackerna. Insatsenhet 2 (IE2) genomför inledande spaning, resultatet av den spaningsrapporten kommer ligga till grund för genomförande av fas 2. Operation Dark Jade består i stort av 5 faser fas 1 - Informationsinhämtning och utformande: En spaningsgrupp ur IE2 (Spartan 01) har till uppgift att infiltrera målområdet och bedriva spaning för att där lokalisera Umar Yusufzai och hans män. Beredduppgift att visa in anfall i fas 2. Styrkor från fas 2 redo att agera QRF vid behov. fas 2 - Verkställande av plan: En förstärkt tropp från IE1 samt amerikanska specialförband kommer att sättas in med två MH-47 som flygs av 160th SOAR. Ytterligare kommer styrkor ur US Marines förstärka för att tillfångata eller likvidera Umar Yusufzai och hans styrkor. fas 3 - Yttre avspärrning: US Marines, tillsammans med ANA-soldater (Afghan National Army), kommer att genomsöka omkringliggande dalar och söka efter fler misstänkta insurgenter. fas 4 - Säkerhet och stabilisering: Under dagarna efter de första tre faserna så kommer US Marines samt ANA genomföra uppgifter kopplade till Hearts & Minds i form av säkerhet, sjukvård samt bedömning och faciliterande av ytterligare behov fas 5 - Exfiltration: Beroende på fientlig aktivitet så kommer US Marines befinna sig i området upp till en månad innan man drar sig ut och överlämnar fortsatta uppgifter till ANA.

Orientering


Motståndaren Umar Yusufzai och ett okänt antal talibaner. Civila Civila kan finnas i AO. Inga civila ska komma till skada. Egna förband Inga egna förband förväntas befinna sig inom målområdet Terräng, väder och sikt Dalgång med byar och viss övrig utspridd bebyggelse. Klart väder väntas.

Uppgift


Upprätta OP med uppsikt över dalen och genomför spaning. Spaningsfrågor att besvara är följande: 1. Var befinner sig Umar Yusufzai? (lokalisera byggnad/compound) 2. Hur stor är de fientliga styrkorna i området? (livvakt/grupp/pluton) 3. Finns det civilia i området?

Genomförande


Målbild Spaningsfrågor är besvarade och inrapporterade Beslut Ni kommer att infiltrera med hjälp av helikopter sydväst om målområdet, därifrån tar ni er till lämplig OP och genomför spaning mot målområdet. Därefter beredda att visa in anfallsstyrkan i fas 2

Logistik


Sjukvårdstjänst 1. Stridssjukvårdare kan sy i fält. Respawn Respawn sker i flygbasen vid Kalaenoowi Resurser 1 x MH-47 (flygs av AI)

Intel


Detta är ett spaningsuppdrag för 4 spelare, ytterligare information kommer inom kort

Aktivitetslogg

 • 2023-05-04
  16:07
  Grindsa anmälde sig till Zeus 2 (Reserverad)

 • 2023-05-04
  16:02
  Xortin anmälde sig till Zeus 1 (Reserverad)

 • 2023-05-04
  16:02
  Spelet uppdaterades av Xortin

 • 2023-05-04
  12:37
  Costas skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-05-03
  12:50
  Fragnar lämnade reservlistan och anmälde sig till FARB

 • 2023-05-03
  09:02
  Max avanmälde sig från FARB

 • 2023-04-27
  14:14
  Zer0Melody skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-04-16
  11:42
  Fragnar skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-04-14
  00:15
  Ale skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-04-13
  00:12
  Max anmälde sig till FARB

 • 2023-04-12
  19:26
  Blue Velvet anmälde sig till Stridssjukvårdare

 • 2023-04-12
  18:51
  Harry Wisén anmälde sig till Signalist

 • 2023-04-12
  17:00
  Engström anmälde sig till Patrullchef

 • 2023-04-12
  16:54
  Spelet uppdaterades av Xortin

 • 2023-04-12
  16:53
  Spelet uppdaterades av Xortin

 • 2023-04-12
  16:29
  Spelet uppdaterades av Xortin

 • 2023-04-12
  16:20
  Spelet uppdaterades av Xortin

 • 2023-04-12
  16:17
  Spelet skapades av Xortin

Roller

Reserver