Beskrivning

Bakgrund


Orientering


Motståndaren Fakta och egen bedömning avseende: Sammansättning, styrka, kännetecken, gruppering, pågående verksamhet, förmågor, handlingsmöjligheter och syfte. Parter/Civila Som påverkar vår uppgift Egna Förband Högre chefs uppgift, målbild och genomförandeidé De sidoförband som är viktiga för DUC att känna till Terräng, väder och sikt Fakta om terrängen, farb, väder, sikt samt bedömd påverkan av dessa. Understöd Direkt och indirekt eldunderstöd vid lösande av denna uppgift.

Uppgift


”Vår pluton ska TNR…anfalla och ta norra delen…i syfte att…beredd skydda…”

Genomförande


Inledningsvis, därefter, slutligen med eventuella riktlinjer och omfall Målbild Order Insatsregler

Logistik


Sjukvård Ammunition Resurser

Ledning & Samband


Ledning Chefernas ledningsplatser kopplat till beslutet Samband

Speltekniskt


Respawn Övrigt

Aktivitetslogg

 • 2023-05-28
  19:09
  Ale skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-05-28
  15:28
  deadrabbit skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-05-27
  19:26
  Wennberg skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-05-26
  14:13
  Max skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-05-21
  17:37
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2023-05-21
  17:35
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2023-05-21
  17:35
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2023-05-21
  17:35
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2023-05-21
  17:26
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2023-05-21
  16:47
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2023-05-21
  16:46
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2023-05-21
  16:45
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2023-05-21
  16:41
  Spelet uppdaterades av Harry Wisén

 • 2023-05-21
  16:38
  Spelet skapades av Harry Wisén

Reserver