OPERATION RESOLUTE THUNDER

Beskrivning

0 BAKGRUND


Terräng Al-Basrah Förband Ni spelar en lätt skyttepluton ur ION PMC. Omvärldsläge Året är 203X. Rebellgruppen al-Khalifaat al-Rashidat fi l-Iraq al-Jalidun (الخلافة الراشدة في العراق الجنوب; “Det rättfärdigt ledda Kalifatet i södra Iraq”) har rest sig i södra Iraq och delar av sydöstra Iran, och besitter ett antal viktiga städer, däribland Basra. Sheikh Sulman Muhammad Abdulhamiid ar-Rasmaan har anlitat ION PMC för att extrahera sin systerson, Abdulrahman ar-Rasmaan och hans kusiner, som har blivit okontaktbara efter Kalifatets övertagande av Basra.

1 ORIENTERING


Motståndaren Motståndaren består av lokala insurgenter av varierande stridsvärde. Motståndaren är till största del dåligt utbildat lätt skytte med personburna vapensystem, men delar av fiendens styrka (“AL-AQSAH BRIGADE”) består av västutbildad irakisk militär personal och bedöms ha högre stridsvärde och bättre utrrustning. Al-Aqsa-brigadens kämpar kan uppträda i pansarskyttefordon (M2 Bradley). Motståndaren har god lokalkännedom och kan uppträda blandat med civilbefolkningen. Motståndaren kan ha tillgång till indirekt eld och minering. Motståndaren kan nyttja självmordsbombare och VBIEDs. Parter och civila Basra är ej evakuerad. Civila bedöms förekomma i anslutning till våra anfallsmål. Civila får ej punktmålsbekämpas men påverkar inte i övrigt vår strid. Egna förband Vårt kompani, PHALANX, anfaller i nordlig riktning i syfte att extrahera 1 primär HVT, 3 sekundära HVT. Terrängen, väder och sikt BASRA består av en tätort på främst 3- till 5-våningshus, delad på en huvuddel väst om SHATT AL ARAB, med två öar (AL-KORNEIYA, AL-ASTORIYAH) i floden bestående av främst lägre flerfamiljshus. Broar och vadställen löper mellan öarna och BASRA. Södra ön, AL ASTORIYAH, innehåller en centralort på norra sidan, samt en marknadsplats på södra sidan (KALAMA ROT). M5 löper i nord-sydlig riktning genom BASRA. M31 löper från AL-ASTIRIYAH i västlig riktning, och M41 löper från M5 BASRA norr 500 i östlig riktning. Norr, öst och söder om BASRA består terrängen av platt öken med en elevering på 10-20m. Väst om BASRA löper grönområden och förorter längs en artificiell bevattningskanal BASRA CANAL. Förorterna är belägna i huvudsak norr om kanalen tillika norr M31.

2 UPPDRAG


En pluton ur PHALANX ska senast TNR 201800 ta AL-ASTORAN i syfte att extrahera HVT NOBLE, COPPER, GOLD, PLATINUM till FOB NOOSE, alternativt inhämta und på plats i syfte att hitta HVT.

3 GENOMFÖRANDE


BIS - Beslut i stort Efter avslutad operation är hela familjen Ar-Rasmaan vid liv och i FOB beredd flygas ut ur landet. Inledningsvis tar en skyttepluton AL-ASTORAN GR 006136. En skyttepluton närskydd FOB NOOSE. En skyttepluton reserv beredd understödja inbrytningsstyrkan. Därefter extraherar inbrytningsplutonen HVT NOBLE och om möjligt HVT COPPER, GOLD, PLATINUM till FOB NOOSE GR 016006. Slutligen transporterar inbrytningsplutonen HVT till FOB NOOSE. RIL - Riktlinjer Omfall HVT finns ej på AL-ASTORAN: Inbrytningsplutonen bedriver undinhämtning på plats, beredd lösa ny uppgift. Kompanireserv beredd understödja inbrytningspluton vid lösande av ny uppgift. Underrättelser gör gällande att den nordvästra delen av BASRA är särskilt tungt försvarad, och skall ej beträdas av egen trupp om inte synnerliga skäl föreligger. IGU - Indelning, gruppering, uppgifter PHALANX 1: Inledningsvis, framryck till lämplig UFA i närområdet OBJ ABLE. Därefter, ta genomsök med start på OBJ ABLE i syfte att finna HVT. Slutligen, extrahera HVT och transportera han/dom till FOB NOOSE. PHALANX 2: Närskydd FOB NOOSE, beredd upprätta pvrbs H14 GR 020008. PHALANX 3: Beredd understödja Phalanx 1. Insatsregler Civila får inte punktmålsbekämpas. Gränser No fly zone norr NORTHING 01 på grund av fi luftvärn. Samordning Lösen FOX — TRUMPET.

4 LOGISTIK


Egen försörjning via fordon. Ytterligare försörjning finns på FOB NOOSE - kan köras ut av avdelad personal från närskyddspluton vid behov.

5 LEDNING


PHALANX ACTUAL leder från FOB NOOSE.

BILAGOR


SLO SLO, detalj Abdulrahman ar-Rasmaan; HVT NOBLE Muhammad ibn Muhammad ar-Rasmaan; HVT GOLD Hafiz Barak bin Salmaan; HVT PLATINUM Dr. Albulrahim Khaled ibn Muhammad ar-Rasmaan; HVT COPPER

Aktivitetslogg

 • 2023-09-18
  18:51
  Goliat lämnade reservlistan och anmälde sig till Systems Operator (FAL OSW)

 • 2023-09-18
  17:10
  Max avanmälde sig från Systems Operator

 • 2023-09-18
  14:25
  Larsson avanmälde sig från Point Man (M590A1)

 • 2023-09-18
  13:00
  D.Vanderhuge anmälde sig till Fireteam Leader (FAL OSW GL)

 • 2023-09-17
  20:45
  Nauska anmälde sig till Fireteam Leader (FAL OSW GL)

 • 2023-09-15
  22:08
  Zer0Melody anmälde sig till Combat Engineer (M590A1)

 • 2023-09-15
  19:19
  Goliat skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-09-14
  23:56
  H. Siivonen anmälde sig till Section Leader (FAL OSW)

 • 2023-09-14
  23:51
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-09-14
  22:29
  Larsson anmälde sig till Point Man (M590A1)

 • 2023-09-12
  00:04
  Brunnen anmälde sig till Automatic Rifleman (M249 PIP)

 • 2023-09-11
  22:21
  Blue Velvet bytte från Automatic Rifleman (M249 PIP) till Platoon Medic

 • 2023-09-10
  21:31
  Wennberg bytte från Combat Engineer (M590A1) till Platoon Cmdr

 • 2023-09-08
  23:05
  Vredee avanmälde sig från Fireteam Leader (FAL OSW GL)

 • 2023-09-08
  23:04
  Jesper avanmälde sig från Systems Operator (FAL OSW)

 • 2023-09-08
  23:03
  Jesper bytte från Fireteam Leader (FAL OSW GL) till Systems Operator (FAL OSW)

 • 2023-09-08
  23:03
  Vredee bytte från Section Leader (FAL OSW) till Fireteam Leader (FAL OSW GL)

 • 2023-09-08
  23:03
  Vredee bytte från Point Man (M590A1) till Section Leader (FAL OSW)

 • 2023-09-08
  23:03
  Jesper anmälde sig till Fireteam Leader (FAL OSW GL)

 • 2023-09-08
  22:41
  Vredee anmälde sig till Point Man (M590A1)

 • 2023-09-07
  11:56
  Donk anmälde sig till Fireteam Leader (FAL OSW GL)

 • 2023-09-07
  06:19
  Blue Velvet anmälde sig till Automatic Rifleman (M249 PIP)

 • 2023-09-06
  17:12
  Alfons anmälde sig till Point Man (M590A1)

 • 2023-09-05
  17:32
  Engström anmälde sig till Systems Operator (FAL OSW)

 • 2023-09-05
  01:15
  Fimpen bytte från Automatic Rifleman (M249 PIP) till Combat Engineer (M590A1)

 • 2023-09-05
  01:14
  Fimpen anmälde sig till Automatic Rifleman (M249 PIP)

 • 2023-09-04
  21:36
  manicozzy anmälde sig till Automatic Rifleman (M249 PIP)

 • 2023-09-04
  21:34
  Fragnar anmälde sig till Sharpshooter (VSS)

 • 2023-09-04
  13:13
  Brandt bytte från Sharpshooter (VSS) till Section Leader (FAL OSW)

 • 2023-09-03
  12:11
  [RL] Vash anmälde sig till Fireteam Leader (FAL OSW GL)

 • 2023-09-03
  11:32
  SpinX anmälde sig till CLS / Sharpshooter (VSS)

 • 2023-09-03
  11:31
  AdequatelyFaulty anmälde sig till Section Leader (FAL OSW)

 • 2023-09-03
  11:31
  AdequatelyFaulty avanmälde sig från Section Leader (FAL OSW)

 • 2023-09-03
  11:31
  AdequatelyFaulty anmälde sig till Section Leader (FAL OSW)

 • 2023-09-03
  11:31
  AdequatelyFaulty avanmälde sig från Section Leader (FAL OSW)

 • 2023-09-03
  02:26
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-09-03
  02:26
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-09-03
  01:47
  AdequatelyFaulty anmälde sig till Section Leader (FAL OSW)

 • 2023-09-03
  01:03
  Ozzy anmälde sig till Sharpshooter (VSS)

 • 2023-09-02
  23:33
  Xavius07 anmälde sig till Automatic Rifleman (M249 PIP)

 • 2023-09-02
  23:03
  SageNTitled anmälde sig till CG Loader (FAL OSW)

 • 2023-09-02
  22:59
  Ale anmälde sig till CLS / Sharpshooter (VSS)

 • 2023-09-02
  22:59
  deadrabbit anmälde sig till Automatic Rifleman (M249 PIP)

 • 2023-09-02
  21:14
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-09-02
  21:13
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-09-02
  21:12
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-09-02
  21:09
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-09-02
  21:08
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-09-02
  20:36
  Harry Wisén anmälde sig till CG Gunner (FAL OSW + CG M2)

 • 2023-09-02
  20:30
  Wennberg anmälde sig till Combat Engineer (M590A1)

 • 2023-09-02
  20:25
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-09-02
  19:52
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-09-02
  19:48
  Brandt anmälde sig till Sharpshooter (VSS)

 • 2023-09-02
  19:48
  Max anmälde sig till Systems Operator

 • 2023-09-02
  19:41
  Spelet uppdaterades av valross

 • 2023-09-02
  19:22
  Spelet skapades av valross

Roller

PHALANX 1-0

Platoon Cmdr

Wennberg
2

Platoon Sgt

Rollen är ledig

Platoon Medic

Blue Velvet
4

Systems Operator

Rollen är ledig

PHALANX 1-3 | Maneuver Section

Section Leader (FAL OSW)

Rollen är låst

Systems Operator (FAL OSW)

Rollen är låst

Fireteam Leader (FAL OSW GL)

Rollen är låst

Automatic Rifleman (M249 PIP)

Rollen är låst

CLS / Sharpshooter (VSS)

Rollen är låst

Point Man (M590A1)

Rollen är låst

Fireteam Leader (FAL OSW GL)

Rollen är låst

Automatic Rifleman (M249 PIP)

Rollen är låst

Sharpshooter (VSS)

Rollen är låst

Combat Engineer (M590A1)

Rollen är låst

Reserver