"Stjärnfallet" | Försvaret av Livland, Uppdrag 3

Beskrivning

Förband: Knight 2, skyttepluton | 44. mekbataljonen, livländska nationalgardet Plats: 20km från gränsen till Krasnorus, Republiken Livland Tid: 0400~, 11:e april 2019 Kartbilagor Plutonens stridsställning

I Korthet


Ni spelar som en livländsk nationalgardesskyttepluton i nattetid med uppgift att försvara en kritisk försörjningsväg till vänlig trupp, beredduppgift anfalla i gryningen. Ni nyttjar AK-74, M4, M249, och RPG. Mer information kommer snart. OBS! Kräver CONTACT DLC!

Bakgrund


Fiendens framryckning har avstannat i riktning Bielawa after att de avvisats från byn, men har bibehållit kontroll över skogskanten söder om gruvan. De har förstärkt styrkorna på flodens nordsida och har befäst övergångsplatsen med luftvärn, samt gjort flera, om begränsade framsteg i Topolin. 32. jägarbataljonen lider fortsatt tunga förluster från artillerield och gatustrid, men har till skillnad från fienden ett övertag med bildförstärkare. Spaning har visat att ett nytt anfall mot väg T1017 är nära förestående, trots mörkret: fienden är angelägen att skära av och ta staden snarast.

Uppgift


Läge Plutonen befinner sig i förgrävda stridsställningar i skogen söder om GRUVAN med en lyssnarpost nära fiendens linjer. Knight 3 är sidoförband, grupperad längs med skogen nordväst. Fientliga styrkor besitter västra skogskanten samt skogen runt övergångsplatsen. Uppgift Försvara tagen terräng i skogen väster om väg T017 i syfte att bibehålla försörjningsleden till TOPOLIN, beredduppgift anfall västerut djup intill fientlig övergångsplats i syfte att hindra dess utnyttjande. Genomförande 1: Förbered stridsställningar mellan GLÄNTAN och KALHYGGET i riktning väst-sydväst-syd. 2: Nyttja bildförstärkaroptik, närlys och larmminor för att bekämpa fienden. 3: Omfall: vid övermäktig fiende, dra ur till reservstridsställningar runt GRUVAN. 4: Vid anfall: nyttja terrängen för att bekämpa fienden med lokal överlägsenhet. Målbild Låg ambitionsnivå: T1017 kan fortsatt nyttjas som försörjningsled till TOPOLIN. Fienden besitter ingen terräng i skogen invid vägen. Hög ambitionsnivå: Fienden är tillbakatryckt till deras övergångsplats. Övergångsplatsen övervakas av vänlig trupp. Insatsregler Eld ges på plutonchefens order. Skada på civil bebyggelse och infrastruktur godtas i proportion till militärt syfte. Området får mineras fritt förutsatt att minering markeras för framtida borttagning.

Orientering


Egna Förband 32. jägarbataljonen (BISHOP, KING, ROOK) samt MP/Säkplutoner (PAWN) besitter TOPOLIN. De har lidit stora förluster men är fortfarande stridsdugliga. Knight 3 är grupperad längs med skogsremsan höger om våra stridsställningar med pvrbs riktning söderut. Knight 1 agerar reserv vid BIELAWA. Vänliga förband anländer norrifrån, men vi har ingen uppfattning om deras identitet eller förmågor. Motståndaren Motståndaren besitter skogskanten, SKOGSREMSAN och övergångsplatsen med lätt skytte och en ökande mängd pansarskyttefordon. Lvkv ZSU-23-4 samt en T-72B har iakttagits grupperad vid övergångsplatsen och mer tungt materiel antas ha överförts till flodens nordsida under natten. De förväntas anfalla där avståndet mellan vår skog och deras är som minst. Andra Aktörer & Civila Civila evakueras i den mån möjlig från TOPOLIN via väg T1017. Motståndaren beskjuter all trafik in och ut ur staden. Terräng & Väder Skogen sluttar lätt i västlig riktning och sikten är förhållandevis god från plutonens stridsställningar. Ett kalhygge på nordvästra sidan medger sikt över de norra fälten, medan en öppen glänta i sydöstra sidan ger sikt över vetefältet mot TOPOLIN. Terrängen fram mot övergångsplatsen är hyfsat platt men fortsätter slutta. Utöver rälsen och skogsremsan är skydd nästintill obefintligt.

Övrigt


Utrustning & Fordon Plutonen har tilldelats larmminor, närlys, och en begränsad mängd bildförstärkare. Riktmedel med bildförstärkningsförmåga har även delats ut, men dessa är av dålig kvalité. Chemlights och annan lysförmåga har också medförts. Logistik Ett ammunitionsupplag finns vid plutonens stabsplats. Viss materiel finns i värnen, t.ex. extra pansarskott. Ytterligare materiel finns vid GRUVAN. Understöd BISHOP 4 kan avvara lysgranater samt spärreld vid nödsituation. Annan indirekt eld kan eventuellt bli tillgänglig framöver. Speltekniskt Eldunderstöd kallas in genom radiokontakt med Zeus. Respawn är tillgängligt varje halvtimme (19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30). Alla med rang Sergeant och ovan kan sätta kartmarkörer. PAK kan användas av plutonsjukvårdaren. Plutonsjukvårdaren har en s.k. "medic bag" som kan sättas fram som medical facility. Signal Checkmate | Bataljonstab (40) Knight 2-0 | Plutonstab (40/50/100) Knight 2-1 | 1. Skyttegrupp (50/110) Knight 2-2 | 2. Skyttegrupp (50/120) Knight 2-3 | 3. Skyttegrupp (50/130) Knight 2-4 | Understödsgrupp (50/140) Knight 5 | Logistikservis (50/160) Knight 2-0 RÖD | Sjukvårdsnät (112)

Bilagor


Stridsställningar

Aktivitetslogg

 • 2023-09-04
  18:54
  Gustafsson anmälde sig till Skyttesoldat (Granattillsats)

 • 2023-09-04
  18:54
  Gustafsson avanmälde sig från Skyttesoldat (Granattillsats)

 • 2023-09-04
  18:54
  Gustafsson anmälde sig till Skyttesoldat (Granattillsats)

 • 2023-09-04
  18:54
  Gustafsson avanmälde sig från Skyttesoldat (Granattillsats)

 • 2023-09-04
  18:52
  Gustafsson bytte från Fältarbetarsoldat till Skyttesoldat (Granattillsats)

 • 2023-09-04
  18:26
  Dr.Qronco anmälde sig till Plutonsjukvårdare

 • 2023-09-04
  18:22
  AdequatelyFaulty avanmälde sig från Stf. Gruppchef

 • 2023-09-04
  13:26
  AdequatelyFaulty anmälde sig till Stf. Gruppchef

 • 2023-09-04
  11:35
  Larsson avanmälde sig från Skyttesoldat (Granattillsats)

 • 2023-09-04
  10:54
  [RL] Vash bytte från Stf. Gruppchef till Stf. Gruppchef

 • 2023-09-03
  19:57
  Gustafsson anmälde sig till Fältarbetarsoldat

 • 2023-09-03
  19:09
  SpinX avanmälde sig från Sjukvårdare-Skarpskytt

 • 2023-09-03
  17:48
  Larsson anmälde sig till Skyttesoldat (Granattillsats)

 • 2023-09-03
  17:48
  Larsson avanmälde sig från Skyttesoldat (Granattillsats)

 • 2023-09-03
  16:25
  Costas bytte från Skyttesoldat (Granattillsats) till Kulspruteskytt (M249)

 • 2023-09-03
  16:25
  Costas bytte från Fältarbetarsoldat till Skyttesoldat (Granattillsats)

 • 2023-09-03
  16:18
  Costas anmälde sig till Fältarbetarsoldat

 • 2023-09-03
  13:47
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-09-02
  21:18
  Åslund skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-09-02
  21:15
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-09-02
  20:47
  Larsson anmälde sig till Skyttesoldat (Granattillsats)

 • 2023-09-02
  16:27
  H. Siivonen anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-09-02
  15:55
  Zer0Melody anmälde sig till Kulspruteskytt (M249)

 • 2023-09-02
  15:54
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-09-02
  15:52
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-09-02
  15:51
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-09-02
  14:40
  D.Vanderhuge anmälde sig till Kulspruteskytt (M249)

 • 2023-09-02
  14:21
  Alfons bytte från Kulspruteskytt (M249) till Skyttesoldat (RPG-7)

 • 2023-09-02
  09:38
  deadrabbit anmälde sig till Kulspruteladdare

 • 2023-09-02
  07:01
  Blue Velvet avanmälde sig från Skyttesoldat (RPG-7)

 • 2023-09-01
  21:42
  Wennberg anmälde sig till Stf. Plutonchef

 • 2023-09-01
  16:53
  Ale anmälde sig till Sjukvårdare-Skarpskytt

 • 2023-09-01
  15:37
  SageNTitled anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-09-01
  15:23
  manicozzy anmälde sig till Kulspruteladdare

 • 2023-09-01
  15:19
  Xortin anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-09-01
  15:18
  Grindsa anmälde sig till Kulspruteskytt (M240)

 • 2023-09-01
  13:50
  Ozzy anmälde sig till Kulspruteskytt (M240)

 • 2023-09-01
  13:39
  Max anmälde sig till Skyttesoldat (Granattillsats)

 • 2023-09-01
  12:33
  Alfons anmälde sig till Kulspruteskytt (M249)

 • 2023-09-01
  11:54
  [RL] Vash anmälde sig till Stf. Gruppchef

 • 2023-09-01
  08:06
  Donk anmälde sig till Fältarbetarsoldat

 • 2023-09-01
  06:57
  Harry Wisén anmälde sig till Kulspruteskytt (M249)

 • 2023-09-01
  06:42
  Blue Velvet anmälde sig till Skyttesoldat (RPG-7)

 • 2023-09-01
  05:07
  SpinX anmälde sig till Sjukvårdare-Skarpskytt

 • 2023-08-31
  23:59
  Fragnar bytte från Skyttesoldat (RPG-7) till Skyttesoldat (RPG-7)

 • 2023-08-31
  23:59
  Fragnar anmälde sig till Skyttesoldat (RPG-7)

 • 2023-08-31
  23:19
  Engström bytte från Kulspruteskytt (M240) till Kulspruteskytt (M249)

 • 2023-08-31
  23:10
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-08-31
  23:08
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-08-31
  22:48
  Engström anmälde sig till Kulspruteskytt (M240)

 • 2023-08-31
  22:36
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-08-31
  22:35
  valross anmälde sig till Plutonchef

 • 2023-08-31
  22:34
  Brandt anmälde sig till Zeus

 • 2023-08-31
  22:34
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-08-31
  21:47
  Spelet skapades av Brandt

Roller

Checkmate

Zeus

Brandt

Knight 2-0 | Chefsgrupp

Plutonchef

valr0ss

Stf. Plutonchef

Wennberg

Plutonsjukvårdare

Dr.Qronco
4

Plutonsjukvårdare

Rollen är ledig

Drönaroperatör

Rollen är låst

Ordonnans/Logistik

Rollen är låst

Knight 2-1 | Skyttegrupp

Gruppchef

SageNTitled
2

Sjukvårdare-Skarpskytt

Rollen är ledig
3

Stf. Gruppchef

Rollen är ledig

Fältarbetarsoldat

Donk

Skyttesoldat (RPG-7)

Alfons

Kulspruteskytt (M249)

Engström

Knight 2-3 | Skyttegrupp

1

Gruppchef

Rollen är ledig
2

Sjukvårdare-Skarpskytt

Rollen är ledig
3

Skyttesoldat (Granattillsats)

Rollen är ledig

Kulspruteskytt (M249)

Costas
5

Stf. Gruppchef

Rollen är ledig
6

Fältarbetarsoldat

Rollen är ledig
7

Skyttesoldat (RPG-7)

Rollen är ledig
8

Kulspruteskytt (M249)

Rollen är ledig

Reserver

Åslund