"Vägskälet" | Försvaret av Livland, Uppdrag 1

Beskrivning

Förband: Rook 4, spaningspluton | 32. jägarbataljonen (mekaniserad), LDF Plats: 20km från gränsen till Krasnorus, Republiken Livland Tid: 0900, 10:e april 2019 Kartbilagor Överblick ZALESIE med omnejd SKOGSKORSNINGEN med omnejd

I Korthet


Ni spelar som en livländsk spaningspluton i växlande anfall- och försvarsstrid utrustad med SCAR-H, M240 och FGM-148 Javelin på Livonia. OBS! Kräver CONTACT DLC!

Bakgrund


Livland och Krasnorus har haft flera territoriella dispyter sedan Sovjetunionens fall. Livland har en stor krasnorusisk minoritet längs landets östra gräns och ligger nära Suwalkikorridoren, landremsan som separerar ryska Kaliningrad från Belarus, Krasnorus, och Ryssland, och har närmat sig väst likt andra öststater. Den lågintensiva konflikten har förhindrat Livland från att gå med i vare sig EU eller NATO. Tidigt imorse korsade krasnorusiska trupper gränsen efter ett koordinerat anfall av spetsflyg, kryssningsrobotar och artillerield. Livländska förband var förvarnade och undkom bekämpning, men är nu tunt spridda och desorganiserade. Delar av 32. jägarbataljonen har grupperat sig i TOPOLIN, en mindre stad med strategiskt viktiga vägnät, järnväg och broar över Chornyyfloden, i syfte att försvara vägskälet fram tills förstärkningar anländer.

Uppgift


Läge Plutonen (ROOK 4) är samlad i ett industriområde norr om TOPOLIN. Ett mekaniserat jägarkompani (BISHOP) med understöd av två MP/Säk-plutoner (PAWN) försvarar staden. En fientlig mekaniserad brigad framrycker längs med väg T0404 och T1014, och har intagit ZALESIE med spaningsförband. Uppgift Avvärj fiendens framryckning mot TOPOLIN genom att ta terräng längs med väg T1013 till och med SKOGSKORSNINGEN, beredd försvara tagen terräng, beredd understödja intilliggande förband. ZALESIE får inte vara i fiendens händer. Genomförande 1: Ta terräng i syfte att försvara på djupet. 2: Nyttja minering, taggtråd och annat fältarbete i försvaret, särskilt på sidovägar. 3: Bekämpa fiendens bakre led (Lv, grk, log, m.m) om möjligt. 4: Vid stora förluster (<40%), dra ur och bedriv fördröjningsstrid längs med vägarna. Målbild Fiendens omfattning av TOPOLIN är avvärjd och framryckningen mot staden är avstannad, alternativt fördröjd tills vänliga förband anländer. Insatsregler Eld ges på plutonchefens order. Skada på civil bebyggelse och infrastruktur godtas i proportion till militärt syfte. Området får mineras fritt förutsatt att minering markeras för framtida borttagning.

Orientering


Egna Förband Ett mekaniserat jägarkompani (BISHOP) är försvarsgrupperat runt TOPOLIN med två plutoner i framskjutna ställningar och en i reserv. MP/Säk-plutoner (PAWN) bevakar järnvägsstationen, broarna, samt stadens östra kant. Bataljonstab samt TOLO är grupperad i stadskärnan. Resterande förband ur 32. jägarbataljonen, 44. mekbataljonen och 989. bevakningskompaniet anländer löpande via riksvägarna T01, T0404 och järnväg. Motståndaren Krasnorusiska förband nyttjar sovjetisk och post-sovjetisk utrustning med varierad och oregelbunden uniform. Fienden bedöms ha satt in 33. motoriserade skyttebrigaden i anfallet mot TOPOLIN. Förbandet består av två mekaniserade bataljoner med BMP-1/2, en lätt skyttebataljon, ett stridsvagnskompani med T-72B, samt eget eldunderstöd i form av grk och haubits. Brigaden nyttjar många irreguljära fordon för transport och strid. Ett spaningsförband av okänd härkomst utrustad med BMD-1P, bedömt plutonstorlek, besitter ZALESIE. Andra Aktörer & Civila TOPOLIN och närliggande samhällen evakueras löpande av polis men en betydande mängd civila förväntas återstå i området. Stor hänsyn till civila bör därför tas under strid i bebyggelse. Minering av väg, fält och samhällen anses trots detta försvarligt av högre chef. Terräng & Väder TOPOLIN ligger i sluttande terräng, vilket försvårar ett försvar om höjderna söder om staden besitts av fienden. ZALESIE ligger i en nord-sydgående dal längs med en landsväg och är även svår att försvara, men kontrollerar flera vägkorsningar och är svår att överblicka från höjderna runt om. Landskapet är i övrigt böljande och består av växlande skog och fält. Framkomsten för fordon är begränsad och fienden måste korsa flaskhalsar av tät skog vid SKOGSKORSNINGEN och BONDGÅRDEN för att kunna anfalla på bredden. Vädret är tidvis molnigt och det finns risk för regn.

Övrigt


Utrustning & Fordon Plutonen är tilldelad terrängbilar för transport, däribland 2st HMMWV bestyckade med granatspruta samt tksp för chefsgruppen. Plutonen är utöver Pv- och kspservis tilldelad 1st FGM-148 Javelin, 1st M240B samt 1st M2010 prickskyttegevär, samtliga i chefsgruppens granatsprutebestyckade HMMWV, som kan spridas över plutonen. Plutonen har även tillgång till små drönare för spaning. Fordonslista: 1st HMMWV Mk. 19 1st HMMWV M2 .50 1st HMMWV MEDEVAC 2st HMMWV Transport 4st KAMAZ Transport Logistik Utöver ammunition i fordonen finns ytterligare materiel och amm vid anvisad logistikplats i stadskärnan, däribland minor, försvarsladdningar, hinder och taggtråd. Understöd En granatkastarpluton (BISHOP 4) är grupperad i TOPOLIN. En drönare bestyckad med laserstyrda markmålsrobotar (BÓBR) kommer att vara på plats inom en timme. Speltekniskt Eldunderstöd kallas in genom radiokontakt med Zeus. Respawn är tillgängligt varje halvtimme (19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30). Alla med rang Sergeant och ovan kan sätta kartmarkörer. PAK kan användas av plutonsjukvårdaren vid chefsgruppens HMMWV-fordon. Signal Checkmate | Bataljonstab (40) Rook 4-0 | Plutonstab (40/50/100) Rook 4-1 | 1. Jägargrupp (50/110) Rook 4-2 | 2. Jägargrupp (50/120) Rook 4-3 | 3. Jägargrupp (50/130) Rook 4-4 | Kulspruteservis (50/140) Rook 4-5 | Pansarvärnsservis (50/150) Rook 5 | Logistikservis (50/160) Rook 4-0 RÖD | Sjukvårdsnät (112)

Bilagor


Överblicksbild ZALESIE med omnejd SKOGSKORSNINGEN med omnejd

Aktivitetslogg

 • 2023-08-21
  17:50
  Jack anmälde sig till Fältarbetarsoldat

 • 2023-08-21
  16:08
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-08-21
  15:37
  Thekrantz anmälde sig till Plutonsjukvårdare

 • 2023-08-21
  15:27
  Rasse anmälde sig till Ammunitionsbärare

 • 2023-08-21
  11:35
  D.Vanderhuge anmälde sig till Pansarvärnsskytt (Rb 57)

 • 2023-08-20
  19:40
  Kingtiger45 anmälde sig till Plutonchef

 • 2023-08-20
  13:51
  Nauska anmälde sig till Understödsskytt

 • 2023-08-19
  23:52
  H. Siivonen bytte från Plutonchef till Stf. Plutonchef

 • 2023-08-19
  21:37
  H. Siivonen anmälde sig till Plutonchef

 • 2023-08-19
  21:36
  Grindsa anmälde sig till Sjukvårdare-Skarpskytt

 • 2023-08-19
  21:36
  Xortin anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-08-19
  19:01
  Goliat anmälde sig till Stf. Gruppchef

 • 2023-08-19
  12:37
  Costas avanmälde sig från Fältarbetarsoldat

 • 2023-08-18
  14:37
  Costas bytte från Pansarvärnsskytt (Rb 57) till Fältarbetarsoldat

 • 2023-08-18
  14:37
  Costas anmälde sig till Pansarvärnsskytt (Rb 57)

 • 2023-08-18
  14:36
  Costas avanmälde sig från Ordonnans/Logistik

 • 2023-08-18
  14:36
  Costas anmälde sig till Ordonnans/Logistik

 • 2023-08-17
  22:25
  manicozzy bytte från Ammunitionsbärare till Fältarbetarsoldat

 • 2023-08-17
  22:24
  Torsken bytte från Fältarbetarsoldat till Understödsskytt

 • 2023-08-17
  22:24
  [RL] Vash bytte från Understödsskytt till Sjukvårdare-Skarpskytt

 • 2023-08-17
  22:24
  Ale anmälde sig till Pansarvärnsskytt (Rb 57)

 • 2023-08-17
  22:24
  Ale avanmälde sig från Sjukvårdare-Skarpskytt

 • 2023-08-17
  15:29
  Torsken anmälde sig till Fältarbetarsoldat

 • 2023-08-17
  13:48
  Wennberg bytte från Pansarvärnsskytt (Rb 57) till Pansarvärnsassistant

 • 2023-08-17
  13:13
  AdequatelyFaulty bytte från Pansarvärnsassistant till Servischef

 • 2023-08-17
  12:32
  Dr.Qronco avanmälde sig från Fältarbetarsoldat

 • 2023-08-15
  11:16
  Gladiance anmälde sig till Stf. Gruppchef

 • 2023-08-15
  01:37
  Norheim anmälde sig till Fältarbetarsoldat

 • 2023-08-14
  22:36
  Fredriksson avanmälde sig från Fältarbetarsoldat

 • 2023-08-14
  22:36
  Fredriksson anmälde sig till Fältarbetarsoldat

 • 2023-08-14
  22:28
  Donk bytte från Fältarbetarsoldat till Sjukvårdare-Skarpskytt

 • 2023-08-14
  17:58
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-08-14
  17:52
  manicozzy anmälde sig till Ammunitionsbärare

 • 2023-08-14
  17:20
  Ozzy anmälde sig till Stf. Gruppchef

 • 2023-08-14
  05:25
  Alfons anmälde sig till Kulspruteladdare

 • 2023-08-12
  14:14
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-08-08
  10:32
  SageNTitled bytte från Sjukvårdare-Skarpskytt till Gruppchef

 • 2023-08-08
  09:03
  Blue Velvet anmälde sig till Kulspruteladdare

 • 2023-08-07
  16:21
  Beck anmälde sig till Kulspruteskytt (M240)

 • 2023-08-07
  08:14
  Donk anmälde sig till Fältarbetarsoldat

 • 2023-08-06
  11:32
  SageNTitled anmälde sig till Sjukvårdare-Skarpskytt

 • 2023-08-06
  01:19
  Zer0Melody anmälde sig till Kulspruteskytt (M240)

 • 2023-08-05
  17:14
  Dr.Qronco anmälde sig till Fältarbetarsoldat

 • 2023-08-04
  17:21
  Larsson anmälde sig till Understödsskytt

 • 2023-08-04
  17:09
  Wennberg anmälde sig till Pansarvärnsskytt (Rb 57)

 • 2023-08-04
  14:06
  [RL] Vash anmälde sig till Understödsskytt

 • 2023-08-04
  12:58
  Fragnar anmälde sig till Ordonnans/Logistik

 • 2023-08-04
  06:50
  Åslund anmälde sig till Pansarvärnsskytt (Rb 57)

 • 2023-08-04
  06:22
  Harry Wisén anmälde sig till Drönaroperatör

 • 2023-08-04
  00:13
  valross anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-08-03
  23:37
  AdequatelyFaulty anmälde sig till Pansarvärnsassistant

 • 2023-08-03
  23:21
  Engström anmälde sig till Servischef

 • 2023-08-03
  23:17
  Ale anmälde sig till Sjukvårdare-Skarpskytt

 • 2023-08-03
  23:16
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-08-03
  23:11
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-08-03
  23:10
  SpinX anmälde sig till Pansarvärnsskytt (FGM-148)

 • 2023-08-03
  23:01
  Max bytte från Drönaroperatör till Drönaroperatör

 • 2023-08-03
  23:00
  Max anmälde sig till Drönaroperatör

 • 2023-08-03
  22:54
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-08-03
  22:53
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-08-03
  22:53
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-08-03
  22:52
  Brandt anmälde sig till Zeus

 • 2023-08-03
  22:52
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-08-03
  21:47
  Spelet skapades av Brandt

Roller

Reserver