Björnen Bland Bergen - Afghanistan, 1987

Dokument

Plutonorder, SOKOL-20

Uppladdad av

Beskrivning

Sokol-20, 345:e Fallskärmsjägargardesregementet 150km norr om Kabul, Afghanistans Demokratiska Republik 1120, 6 oktober 1987 Kartor Överblick - Kandar - Bergstopparna Scenarioskaparens avsikt Slåss och patrullera försiktigt med samlad, överväldigande eldkraft. Välj mellan att använda er av bergstoppar för att se - och bli sedd - eller försöka smyga i dalgångarna. Håll ihop, och sätt en egen ambitionsnivå för vad ni klarar av.

Bakgrund


Strategisk Nivå Sovjetunionen har beslutat att gradvis dra sig ur Afghanistan och lämnar i allt större utsträckning över baser och stridsuppgifter till den korrupta, disorganiserade afghanska armén. Vissa vägar och försörjningsleder upprätthålls fortfarande av sovjetiska styrkor, men trycket har förstärkts från mujahedinrebellerna allt eftersom det västerländska stödet ökar och den afghanska armén vittrar sönder. Det 345:e fallskärmsjägargardesregementet har i uppgift att understödja säkerheten i Parwanprovinsen, vars motorväg utgör en livslinje mellan huvudstaden Kabul och den uzbekiska sovjetiska delrepubliken. Taktisk Nivå Mujahedinrebeller från organisationen Hezb-e Islami tar terräng längs med kritiska försörjningsleder och kontrollerar flertalet byar och orter i området, med bas i de närliggande kullarna och bergen. Mujahedinerna bedöms ha upprättat ett läger i närheten av byn Kandar, varifrån de upprepat har slagit ner mot försörjningsväg Brata, först med prickskytte och minering, och nu med ett förstärkt eldöverfall.

Uppgift


Läge Plutonen befinner sig på FOB Katyusha. En lastbilskonvoj är under eldöverfall på försörjningsväg Brata från byn Kandar och de nordliga kullarna. Fienden är innästlad nära konvojen. Uppgift Understöd och säkra lastbilskonvojen; därefter, genomsök och anfall i nordlig riktning i syfte att trycka bort fienden från försörjningsleden och försämra deras stridskapacitet i området. Genomförande 1: Innästla via HLS Anna; säkra lastbilskonvojen och evakuera sårade. 2: Sök genom dalen i nordlig riktning efter fientliga värn och gömmor. 3: Förstör fientligt materiel; inhämta eventuella bevis på utomstående stöd. 4: Slå ut fientligt luftvärn för att möjliggöra luftunderstöd österifrån. Målbild Konvojen är säkrad utan stor förlust i materiel eller manskap. Fiendens kontroll över försörjningsleden är obefintlig. Vänlig trupp kan röra sig genom dalen obehindrad av fienden. Insatsregler Individer med uppfattade fientliga avsikter får bekämpas. Vedertaget obebodd bebyggelse får bekämpas. Eld mot civilbefolkning, infrastruktur och bebyggelse bör i övrigt undvikas i största möjliga mån. Vapen är INTE tecken på fientlig avsikt.

Orientering


Egna Förband Lastbilskonvojen (Burya-12) består av flertalet terrängbilar, dess förare, samt en halvpluton skyttesoldater uppsuttna i en BMP-2 och BRDM-2. De är inte i stridbart skick. En förstärkt, mekaniserad pluton (Sokol-30) sätts samman för att understödja på markväg och består av flertalet BMP-2, samt sjukvårds- och pionjärspersonal. De anländer österifrån i sinom tid. Ett grovt underbemannat kompani (Orel) försvarar två baser väster om området vi verkar i. De har i uppgift att försvåra fiendens rörelser och ge underrättelser i största mån. Motståndaren Gruppen Hezb-e Islami verkar i området i okänd storlek, uppskattat till minst ett kompani. De är förhållandevis välutrustade och förfogar över tunga kulsprutor, granatgevär, artilleripjäser och luftvärnskanoner. De föredrar att slå till med minering och prickskytteeld, för att därefter dra sig ur och begå eldöverfall mot efterföljande styrkor. De har för vana att minera stigar och ingångar till deras läger. Gruppen har ett utbrett lokalt stöd. Andra Aktörer & Civila Det bor många civila i området i stort. Vi har ingen uppgift om Kandars status. Civila och vänliga milisgrupper är ofta beväpnade och vapen ska INTE ses som fientlig avsikt i sig. Terräng & Väder Kandar ligger i en lång, grund dal, med flera mindre tvärdalar i alla riktningar. Terrängen är bergig och kraftigt kuperad, förutom dalgången, och delvis klädd i träd och skog. Grottor och klippor förekommer. Många små hyddor och hus finns inte på våra kartor. Vädret är klart.

Övrigt


Utrustning & Fordon Plutonen är tungt utrustad och utan marktransport. Sprängladdningar finns att fördela över plutonen. Transport till målområdet sker med helikopter; all logistik sker med helikopter. Logistik Logistikuppgifter, som ammunitionstillförsel och respawn, löses med helikopter. Lastbilskonvojen kan även avdela ammunition. Understöd Ett kombinerat artilleribatteri bestående av 3x BM-21 och 3x D-30 (Molniya) har ställts till plutonens förfogande. Både bestyckade och obestyckade Mi-8 (Grom) kan genomföra logistik-, CASEVAC-, och eldunderstödsuppgifter. Speltekniskt Eldunderstöd kallas in genom radiokontakt med Zeus. Scenariot är avsett för ett respawntillfälle halvvägs genom uppdraget; de tillåts även vid olyckor/force majeure. Sjukvårdsmän har lägre utrustnings- och kompetensnivå. Plutonsjukvårdare kan sy. Sjukvård ämnas utföras främst på plutonnivå. Alla med rang Sergeant och ovan kan sätta kartmarkörer. PAK kan användas vid helikopter och sjukvårdsfordon. Radio är endast tillgängligt för plutonchef samt ställföreträdande plutonchef. Signal Medved - Zeus, Kompanistab (40) Sokol-20 - Plutonstab (40/50) Sokol-201 - 1. Skyttegrupp (50) Sokol-202 - 2. Skyttegrupp (50) Sokol-203 - 3. Skyttegrupp (50) Sokol-204 - Understödsgrupp (50) Molniya - Artilleribatteri (40) Grom - Helikopter (40)

Aktivitetslogg

 • 2023-04-24
  18:42
  Donk anmälde sig till Grenadjärladdare

 • 2023-04-24
  18:36
  [RL] Vash bytte från Sjukvårdsman till Stf. Gruppchef

 • 2023-04-24
  18:32
  valross avanmälde sig från Gruppchef

 • 2023-04-24
  17:10
  D.Vanderhuge anmälde sig till Grenadjärskytt (RPG-7)

 • 2023-04-24
  16:26
  Wennberg bytte från Stf. Gruppchef till Gruppchef

 • 2023-04-24
  16:08
  Glimo avanmälde sig från Grenadjärladdare

 • 2023-04-24
  16:05
  CinnamonToast avanmälde sig från Grenadjärskytt (RPG-7)

 • 2023-04-24
  15:50
  SageNTitled avanmälde sig från Gruppchef och skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-04-24
  15:34
  willaway anmälde sig till Kulspruteskytt (RPK-74)

 • 2023-04-24
  13:55
  Fimpen anmälde sig till Kulspruteladdare

 • 2023-04-23
  21:53
  deadrabbit bytte från Kulspruteladdare till Kulspruteskytt (PKM)

 • 2023-04-23
  21:51
  Ale bytte från Kulspruteskytt (PKM) till Plutonsjukvårdare

 • 2023-04-23
  21:08
  Glimo anmälde sig till Grenadjärladdare

 • 2023-04-23
  21:08
  CinnamonToast anmälde sig till Grenadjärskytt (RPG-7)

 • 2023-04-23
  17:23
  Altorp skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-04-23
  17:22
  Altorp avanmälde sig från Kulspruteskytt (RPK-74)

 • 2023-04-23
  12:54
  Jad Baban bytte från Grenadjärskytt (RPG-7) till Kulspruteskytt (RPK-74)

 • 2023-04-23
  10:09
  Nilas avanmälde sig från Plutonsjukvårdare

 • 2023-04-22
  20:48
  Altorp anmälde sig till Kulspruteskytt (RPK-74)

 • 2023-04-22
  15:59
  Mahoot SK anmälde sig till Grenadjärskytt (RPG-7)

 • 2023-04-21
  22:32
  Dr.Qronco anmälde sig till Stf. Gruppchef

 • 2023-04-21
  16:57
  H. Siivonen anmälde sig till Stf. Gruppchef

 • 2023-04-21
  00:05
  Gladiance anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-04-18
  16:49
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-04-18
  14:37
  Jad Baban anmälde sig till Grenadjärskytt (RPG-7)

 • 2023-04-17
  22:46
  Gabriel-R anmälde sig till Kulspruteladdare

 • 2023-04-17
  07:55
  Nilas anmälde sig till Plutonsjukvårdare

 • 2023-04-16
  22:33
  Harry anmälde sig till Grenadjärladdare

 • 2023-04-16
  22:31
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-04-16
  22:25
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-04-16
  22:23
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-04-16
  22:23
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-04-16
  22:22
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-04-16
  22:22
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-04-15
  21:46
  [RL] Vash anmälde sig till Sjukvårdsman

 • 2023-04-15
  15:07
  valross anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-04-13
  21:42
  Åslund skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-04-13
  20:13
  Wennberg anmälde sig till Stf. Gruppchef

 • 2023-04-13
  19:22
  SageNTitled anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-04-13
  19:02
  AdequatelyFaulty anmälde sig till Kulspruteskytt (PKM)

 • 2023-04-13
  18:42
  Blue Velvet anmälde sig till Grenadjärskytt (RPG-7)

 • 2023-04-13
  18:31
  Max anmälde sig till Fältpionjär

 • 2023-04-13
  18:25
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-04-13
  18:25
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-04-13
  18:21
  Ale anmälde sig till Kulspruteskytt (PKM)

 • 2023-04-13
  18:20
  Fragnar anmälde sig till Plutonordonnans

 • 2023-04-13
  18:18
  deadrabbit anmälde sig till Kulspruteladdare

 • 2023-04-13
  18:12
  Engström anmälde sig till Sjukvårdsman-Skarpskytt

 • 2023-04-13
  18:10
  Harry Wisén anmälde sig till Plutonchef

 • 2023-04-13
  18:09
  Brandt anmälde sig till Zeus

 • 2023-04-13
  18:05
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-04-13
  17:35
  Spelet skapades av Brandt

Roller

Reserver