Solidaritet och Försoning

Beskrivning

100km söder om Tartu, Federativa Baltiska Republiken 07:10, 15:e Maj 1985 Områdeskarta A - Områdeskarta B - Stillastående Pluton

Bakgrund


Strategisk Nivå Baltstaterna utropade en federativ republik i socialistisk anda efter Michail Gorbatjovs maktövertagande i Sovjetunionen tidigare i år, med stark ekonomisk och politisk förankring till Moskva. För att garantera landets oavhängighet och säkerhet under dess omorganisation som självständig stat förlades svensk trupp på baltisk mark; en neutral kompromiss mellan öst och väst. Utan direkt sovjetisk påverkan kunde baltrepublikerna anta en grundlag som påminde mer om en västerländsk demokrati än en sovjetisk satellitstat: ett provocerat Moskva avsatte Gorbatjov för hans misslyckade politik och iscensatte en militär intervention. Den svenska styrkan, bestående av tre brigader, har delgivits order att bekämpa främmande makt tills en fredlig lösning kan nås på politisk nivå. Taktisk Nivå Ett sovjetiskt mekaniserat skytteregemente avancerar längs små landsvägar i området i ett försök att kringgå och skära av den baltiska försvarslinjen söder om Tartu. Fördröjningsstrid och oframkomlig terräng har spridit ut det desorganiserade sovjetiska förbandet på stora avstånd över ett antal småvägar och möjliggjort intrång i deras bakre led.

Uppgift


Läge Plutonen är samlad på en skogsväg öster om målområdet. En fientlig tross med eskort är stillastående på väg P72 efter att ha kört över en mina. Fiendeförband är i aktiv strid norr om Hööpakka, ca 4-6km från målområdet. Uppgift Genom störstrid, slå ut en maximal mängd av fiendens stridskraft med minimala egna förluster. Genomförande 1: Slå ut den stillastående plutonen på väg P72. 2: Stör fiendens djup med eldöverfall och fältarbete, särskilt runt knutpunkt Kettula och Nyman. 3: Vid överväldigande motstånd eller förluster, gör ett tillbakadragande mot en återsamlingsplats. Målbild Fiendeförbandets avancemang omöjliggörs; antingen av förluster i kritisk materiel, eller av behov att säkra dess bakre led. Plutonen är i stridbart skick vid återsamlingsplats för framtida uppgifter. Insatsregler Ickestridande och skyddade individer och platser får ej komma till skada. Förstörelse av civil egendom bör undvikas. Övriga insatsregler bestäms av plutonchef.

Orientering


Egna Förband Bertil Caesar genomför störstrid vid knutpunkt Huhtala. Caesar Caesar är fortsättningsvis i reserv. Filip Caesar, granatkastarplutonen, är redo att ge eldunderstöd. Motståndaren Fiendens skytteförband är utrustade med pskf BTR-60 och understödda av stridsvagn T-55, vilket antyder ett mobiliserat förband bestående av värnpliktiga. T-72 har även iakttagits i området, samt luftvärnskanonvagn av typ ZSU-23-4. Kroppsskydd verkar ej förekomma och stridsviljan uppfattas som svag. Fienden har upprättat platser för underhåll, samband, med mera och kan förväntas vara delvis förskansad, men en stor del är fortfarande i rörelse och kan påträffas längs vägarna, inklusive skytteförband. Sammanställt anses fiendens stridsvärde vara lågt, men inte obefintligt, och skall inte underskattas. Fienden har använt sig av flygunderstöd. Andra Aktörer & Civila Ett baltiskt förband i kompanistorlek har slagits ut i området och överlevande kan förekomma. Baltiska soldater är klädda i grått och utrustade med sovjetiska vapen, exempelvis AKM. Vi har ingen uppfattning om förekomsten av civila, men ingen evakueringsorder är utförd. Terräng & Väder Området vi verkar i är förhållandevis platt och består mestadels av barrskog och öppen äng- och åkermark, separerade av djupa diken och blandade med bysamhällen och enstaka gårdar. Större byggnader finns nära Kettula och Jankos i form av industriområden. Vägnätet består av små, slingrande grusvägar. Sikten begränsas av skogen och är sällan längre än 400m i någon riktning. Vädret är klart.

Övrigt


Utrustning & Fordon Plutonen är tilldelad 4x Ksp58 och 4x GRG m/48, samt fordonsminor och sprängladdningar. Förnödenheter och ammunition finns i fordonen. Långvågsradio bärs på gruppnivå av signalist. Plutonen har tilldelats en Bv206 per grupp, samt en för plutonstab och en för sjukvård, sammanlagt 6 Bv206. Bv206 kan transportera 16 soldater, inklusive förare. Fordonen kan lämnas vid samlingsplatsen och framföras senare. Understöd Grkpluton Filip Caesar (3x 81mm) kan ge eldunderstöd, men behöver tidvis omgrupperas. Skyttepluton Caesar Caesar hålls i reserv och kan ge understöd om nödvändigt. Signal Caesar - Zeus, Kompanistab (40) Adam Qvintus - Plutonstab (40/50) Erik Adam - 1. Skyttegrupp (50) Filip Adam - 2. Skyttegrupp (50) Gustav Adam - 3. Skyttegrupp (50) Helge Adam - Understödsgrupp (50) Speltekniskt - Eldunderstöd kallas in genom radiokontakt med Zeus. - Scenariot är inte avsett för respawns, men de tillåts vid olyckor/force majeure. - Alla med rang Sergeant och ovan kan sätta kartmarkörer. - PAK kan användas överallt. - Uthålligheten hos spelarna har ökats avsevärt.

Aktivitetslogg

 • 2023-01-09
  19:42
  Apan skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-01-09
  19:05
  mr bister anmälde sig till Skytt, Granatgevär

 • 2023-01-09
  01:13
  pipen123 bytte från Skytt, Granatgevär till Laddare, Ksp 58

 • 2023-01-08
  22:31
  C.Swag anmälde sig till Chef, Ksp 58

 • 2023-01-08
  19:25
  Fragnar lämnade reservlistan och anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-01-08
  12:57
  Trest anmälde sig till Laddare, Granatgevär

 • 2023-01-07
  23:23
  flying_gamer anmälde sig till Laddare, Granatgevär

 • 2023-01-07
  23:22
  CinnamonToast bytte från Laddare, Granatgevär till Laddare, Granatgevär

 • 2023-01-07
  21:15
  pipen123 anmälde sig till Skytt, Granatgevär

 • 2023-01-06
  20:54
  Smurf anmälde sig till Gruppsjukvårdare

 • 2023-01-06
  20:54
  Smurf avanmälde sig från rollen Gruppsjukvårdare

 • 2023-01-06
  20:39
  Smurf bytte från Radiosignalist till Gruppsjukvårdare

 • 2023-01-06
  20:39
  Smurf lämnade reservlistan och anmälde sig till Radiosignalist

 • 2023-01-06
  20:36
  Smurf skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-01-06
  17:23
  Dr.Qronco anmälde sig till Skytt, Ksp 58

 • 2023-01-06
  16:49
  H. Siivonen anmälde sig till Chefssjukvårdare

 • 2023-01-06
  13:10
  deadrabbit bytte från Laddare, Granatgevär till Laddare, Ksp 58

 • 2023-01-06
  13:04
  Wennberg bytte från Skytt, Granatgevär till Fältarbetssoldat

 • 2023-01-06
  10:29
  deadrabbit anmälde sig till Laddare, Granatgevär

 • 2023-01-06
  02:54
  valross anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-01-05
  23:50
  CinnamonToast anmälde sig till Laddare, Granatgevär

 • 2023-01-05
  22:33
  Xortin anmälde sig till Radiosignalist

 • 2023-01-05
  22:22
  Emek1501 skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-01-05
  22:22
  Emek1501 avanmälde sig från rollen Chefssjukvårdare

 • 2023-01-05
  22:01
  Wennberg bytte från Fältarbetssoldat till Skytt, Granatgevär

 • 2023-01-05
  17:44
  Spelet uppdaterades av Engström

 • 2023-01-05
  16:51
  Larsson anmälde sig till Laddare, Granatgevär

 • 2023-01-05
  16:30
  Ale anmälde sig till Laddare, Granatgevär

 • 2023-01-05
  16:04
  D.Vanderhuge anmälde sig till Stf. Gruppchef

 • 2023-01-05
  15:57
  Nilas anmälde sig till Plutonsjukvårdare

 • 2023-01-05
  15:48
  [RL] Vash anmälde sig till Laddare, Granatgevär

 • 2023-01-05
  15:16
  Fragnar avanmälde sig från Gruppchef och skrev upp sig på reservlistan

 • 2023-01-05
  15:14
  Fragnar anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-01-05
  14:45
  .BG. anmälde sig till Gruppchef

 • 2023-01-05
  14:28
  Åslund anmälde sig till Stf. Gruppchef

 • 2023-01-05
  14:09
  Fimpen anmälde sig till Laddare, Ksp 58

 • 2023-01-05
  13:56
  AdequatelyFaulty anmälde sig till Skytt, Granatgevär

 • 2023-01-05
  13:36
  Grindsa anmälde sig till Gruppsjukvårdare

 • 2023-01-05
  12:56
  Wennberg anmälde sig till Fältarbetssoldat

 • 2023-01-05
  12:15
  Edvin anmälde sig till Skytt, Ksp 58

 • 2023-01-05
  12:05
  Kingtiger45 anmälde sig till Stf. Plutonchef

 • 2023-01-05
  12:03
  Max bytte från Stf. Plutonchef till Fältarbetssoldat

 • 2023-01-05
  11:42
  Emek1501 anmälde sig till Chefssjukvårdare

 • 2023-01-05
  11:01
  Max anmälde sig till Stf. Plutonchef

 • 2023-01-05
  10:51
  Donk anmälde sig till Skytt, Ksp 58

 • 2023-01-05
  08:21
  Blue Velvet anmälde sig till Plutonsjukvårdare

 • 2023-01-05
  07:58
  Engström anmälde sig till Radiosignalist

 • 2023-01-05
  06:44
  SpinX anmälde sig till Plutonchef

 • 2023-01-05
  02:04
  SageNTitled anmälde sig till Radiosignalist

 • 2023-01-05
  01:57
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-01-05
  01:50
  [3-3140] Adrian K anmälde sig till Gruppsjukvårdare

 • 2023-01-05
  01:50
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-01-05
  01:42
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-01-05
  01:31
  Harry Wisén anmälde sig till Skytt, Granatgevär

 • 2023-01-05
  01:28
  Brandt anmälde sig till Zeus

 • 2023-01-05
  01:28
  Spelet uppdaterades av Brandt

 • 2023-01-05
  00:39
  Spelet skapades av Brandt

Roller

Reserver

Emek1501
Apan