OP Stenka na stenku

Beskrivning

OP Stenka Na Stenku Välkommen till Kaukasus! Året är 2008. Den 7:e Augusti klev Ryska trupper in i grannlandet Georgien i syfte att försvara de pro-Ryska republikerna Sydossetien, och Abchazien. Georgiens relation till den Ryska Federationen har under de tidigare månaderna försämrats avsevärt, och diplomatiken mellan länderna har fallerat. Den Ryska Federationen menar att de måste försvara sina allierade länder i Kaukasus från Georgiskt förtryck, och marktrupperna har tillsammans med flottan och flygvapnet mobiliserats. Inledning Ni kommer inledningsvis under spelets gång spela som en logistikenhet underställd ett trosskompani i konfliktzonen. Första delen av OPet är tänkt att vara i ca. 1-1½ timme. Därefter kommer ni agera som en anfallande styrka mot en fientlig stad & fästningar. Terrängen Ni befinner er i Chernarus, på gränsen till Georgien, den 8:e Augusti, 2008. Terrängen består av skogig och kuperad terräng, med öppna fält som bryter mellan skogpartierna. Motståndaren Motståndaren består av den Georgiska krigsmakten. De kännetecknas av TTSKO-camouflage och ryska vapensystem (AK47, RPG, m.m.), och finns grupperade i terrängen långt åt syd-sydöst. Fienden bedöms inte påverka vår verksamhet i området, men undantag finns. Egna Förband Egna understödsförband finns grupperade runt om kring i operationsområdet. Uppgiften Er uppgift är att inledningsvis rusta er pluton & göra er redo att röra på er, på snabbast möjligast sätt. När plutonen är marschberedd så skall vidare order ges av kompanichefen. Logistik Amm/Mtrl. finns på startpunkten. Ni måste lasta allt som plutonen behöver i fordonen, utöver den mtrl. som finns att tillgå. Speltekniskt Operationen kommer att ske i TVÅ delar. Rent speltekniskt innebär detta alltså att två scenarion kommer att spelas under kvällens gång. Inledningsvis är ni en logistikgrupp som understödjer och bistår egna förband, därefter är ni en anfallande pluton mot en FI fästning & stad. En kortare OBO kommer att genomföras vid start av del 2. I första scenariot är gruppen beväpnade med BTR-60 vagnar, men samma regler gäller för en BTR-60 pluton som en BMP-2 pluton. I det 2:a uppdraget spelar ni som den originellt betänkta BMP-2 plutonen som anfaller. Alltså är ALLA roller på spelsidan korrekta för BÅDA scenarion, så ingen behöver byta roll eller dyl. inför varje scenario. PAK kan sättas i en ambulans som plutonssjukvårdaren har hant om. Det finns enbart EN ambulans, och EN plutonssjukvårdare på hela plutonen. De fordon som finns på er startpunkt är dem ni har att tillgå. Förstörs ett fordon kan ni ej få ett nytt, däremot kan ni reparera fordonet med repair vehicles, dyl. Eftersom ni är tänkta att efterlikna en Rysk BMP-2 pluton så finns där vissa regler i hur ni bör gå till väga, bl.a. i uppsittning, vem som styr, och vem som gör vad. Det finns ett dokument att tillgå, för att som enhet få förstånd för hur detta är uttänkt. Styrdokument https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xkdUXoMVGC5xhu3QZuxj9kOBxHMFGL6Ys3HSKG0iTXg/edit?usp=sharing

Aktivitetslogg

Roller

ALPHA 3

1

Platoon Commander

Rollen är ledig
2

Platoon Sergeant

Rollen är ledig
3

Machinegunner

Rollen är ledig
4

Assistant MG.

Rollen är ledig
5

Medic

Rollen är ledig
6

Sniper

Rollen är ledig

ALPHA 3-2

1

Squad Leader

Rollen är ledig
2

Autorifleman

Rollen är ledig
3

Grenadier (RPG-7)

Rollen är ledig
4

Asst. Grenadier

Rollen är ledig
5

Senior Rifleman

Rollen är ledig
6

Rifleman

Rollen är ledig
7

Vehicle Commander

Rollen är ledig
8

Driver / Mechanic

Rollen är ledig

Alpha 3-3

1

Squad Leader

Rollen är ledig
2

Autorifleman

Rollen är ledig
3

Grenadier (RPG-7)

Rollen är ledig
4

Asst. Grenadier

Rollen är ledig
5

Senior Rifleman

Rollen är ledig
6

Vehicle Commander

Rollen är ledig
7

Driver / Mechanic

Rollen är ledig

spelvärdar

Zeus

Åslund
2

Moderator

Rollen är ledig