VIP Hunt

Beskrivning

Apex DLC krävs


Bakgrund


Det har blivit mer oroligt mellan den Costa Rica’s militär, Stat och större företag. På grund av detta bestämde det stora gruvföretag Exotic Mines gör att hyra ett PMC företag för att skydd vissa ställen samt personer. För någon dagsresan så blev ett annat stort företag angripna av militären var vi bistånds oss för öka säkerhetsläget. Fler personer blev placerade på ögruppen. 3 h sedan fick vi information om att militären har öppnade eld på ön Tanoa och man har observerat fler militärer. Klockan 06:20 Larmade en av skydds grupperna att dem har blivit beskjutna och behöver förstärkning. Ni bestämmer er för att göra en evakuering av viktiga personer.

Orientering


Fienden Fienden är Costa Rica’s militär som är utrustade med sovjetiska och ryska vapen samt minor/EOD’s kan även förekomma ett fåtal anti-air vapen men bör inte vara ett stort hot. Dem har tillgång till BRT’s BMP’s och ett få antal T-55. Fienden har även uppträtt med ett få antal flyg (SU-25) och hkp(Mi-8 & mi-6) men bör inte vara ett större hot Ni kan även förvänta er en specialstyrka som är utrustade med modernare vapen kommer försöka förhindra er framryckning. Parter/Civila Civila finns i områdena där det är risk för strid och får ej komma till skada. Skadade civila ska bli lätt vårdade sa att dem kan själva söka upp våd eller få av andra parter. Egna förband Det finns egna förband i området. Ön Saint-George är i helt kontroll av egna styrkor. Ön Tanoa Finns det vänliga styrkt vid skyddsobjekt och skyddspersoner. Det är dock hur läget är vid dem då vi har förlorat radiokontakt med några av dem. Terräng Väder och sikt Klockan är 06:30 den 16 Juni på ögrupp 17 mil väst om Costa Rica. Det är tätbevuxna skogar. Håller på att gå upp. Vädret ser ut att bli bra.

Uppdrag


BLUFOR Ert uppdrag är att evakuera viktiga skyddspersoner (bild längre ner) från ön Tanoa och föra dem till flygplatsen Saint-George där dem kommer iväg flyga. Skadar PMC’s ska vårdas och stabiliseras då det kommer ett annat team som ska hämta dem sen. OPFOR Ert uppdrag är att försena/förhindra OPFOR från att föra skyddspersonerna i säkerhet.

Genomförarande


Riktlinjer BLUFOR Alla skyddspersoner ska föras i säkerhet i sådant bra skick som möjligt. Alla soldater ska komma tillbaka levande eller död. OPFOR Alla ska vara i ett sådant skick så ni kan strida vidare vid annat skede. Insatsregler BLUFOR Eld får enbart öppnas om inga civila riskerar att komma till skada. Eld får enbart öppnas i självförsvar eller när det inte finns något annat sätt att lösa konflikten. Plundring av FI och andra paret får ej förekomma. Säk-personal får ej transporteras via hkp, eftersom underrättelsen berättar att chansen för luftvärn är mycket stor. OPFOR Ni får ej plundra FI (gäller ej sjukvårdsmaterial, Granater) Ni får ej döda skydd personerna Ni får ej ta er över på ön Saint-George Ni får ej kidnappa skydd personerna Spela på ett TvT vänligt sätt Understöd Det finns inte något understöd för någon av sidorna.

Logistik


Fordon BLUFOR 4x RG-31 Mk5E M2 1x M1025 (M240) 1x M1036 (M22/TOW,) 1x M1035 (2-litter ambulance) 1x M-ATV 1x MH-6M Sjukvård Alla sjukvårdare kan sy i fält. Pluton Sjukvårdaren kan sätta PAK i sjukvårds fordonet. Ammunition samt sjukvårdsmaterial Ni har material på er, i fordonen och Hkp. Respawn BLUFOR Ni respawnar på flygplatsen varje 3min. Ni kommer in i strid med hjälp av Icpack 1-1.

Speltekniskt


Sjukvårdssystem Sår kan gå upp men samtliga sjukvårdare kan sy överallt. Pluton Sjukvårdaren kan sätta PAK i sjukvårds fordonet. Notepad: Alla roller som behöver har tillgång till notepad i sin utrustning, dessa kan öppnas och skrivas i genom att öppna kartläge därefter ace interact - intel – notepad.

Extra


Uppdraget Uppdraget är självgående men Admin har tillgång till zeus ifall något skulle skita sig. OPFOR’s gruppchef kommer få extra info av mig (Dr.Qronco) har du några frågor? Fråga mig om ni vågar. Bilder Karta Orangt är området där troligen Skyddspersoner befinner sig. FI Vanlig styrka Specialförband Egna Vanlig styrka Skyddspersoner Quadro Ayala Carlos Santana Pablo Ramón Blasco

Aktivitetslogg

 • 2022-11-30
  19:39
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-11-28
  22:20
  Fragnar bytte från Stf gruppchef till Sjukvådare

 • 2022-11-28
  22:20
  Fragnar anmälde sig till Stf gruppchef

 • 2022-11-28
  07:49
  Wennberg anmälde sig till MG3 Skytt

 • 2022-11-27
  15:55
  Xortin anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2022-11-27
  15:52
  CinnamonToast anmälde sig till P-slott/Granayt

 • 2022-11-22
  18:07
  Joar anmälde sig till Co Pilot

 • 2022-11-22
  18:06
  .BG. bytte från Co Pilot till Gruppchef

 • 2022-11-22
  18:06
  .BG. bytte från Gruppchef till Co Pilot

 • 2022-11-22
  07:35
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-11-21
  22:45
  NotSoWeird anmälde sig till Stf Plutonchef

 • 2022-11-21
  22:13
  Fragnar avanmälde sig från rollen skarpskytt

 • 2022-11-21
  22:13
  Fragnar anmälde sig till skarpskytt

 • 2022-11-21
  03:14
  AdequatelyFaulty bytte från Stf Plutonchef till JTAC

 • 2022-11-21
  03:14
  AdequatelyFaulty bytte från JTAC till Stf Plutonchef

 • 2022-11-19
  07:56
  Spelet uppdaterades av

 • 2022-11-18
  21:59
  Spelet uppdaterades av

 • 2022-11-18
  18:40
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-11-15
  17:58
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-11-15
  08:59
  Ale anmälde sig till SAW

 • 2022-11-15
  06:20
  Blue Velvet anmälde sig till SAW

 • 2022-11-14
  19:57
  Max lämnade reservlistan och anmälde sig till Sprängexpart

 • 2022-11-13
  19:09
  .BG. anmälde sig till Gruppchef

 • 2022-11-13
  18:34
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-11-10
  22:02
  valross anmälde sig till Prickskytt

 • 2022-11-10
  16:44
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-11-10
  16:43
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-11-10
  16:05
  Goliat bytte från SAW till skarpskytt

 • 2022-11-10
  16:03
  Goliat anmälde sig till SAW

 • 2022-11-10
  10:31
  AdequatelyFaulty anmälde sig till JTAC

 • 2022-11-10
  09:06
  Harry Wisén anmälde sig till Pilot

 • 2022-11-10
  08:35
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-11-09
  21:44
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-11-09
  21:38
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-11-09
  20:59
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-11-09
  20:58
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-11-09
  20:51
  Dr.Qronco lämnade reservlistan och anmälde sig till Zeus (game master)

 • 2022-11-09
  20:51
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-11-09
  20:29
  Dr.Qronco skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-11-09
  20:05
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-11-09
  20:03
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-11-05
  12:59
  Max skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-11-01
  15:42
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-11-01
  15:41
  Spelet skapades av Dr.Qronco

Roller

ALFA 10

1

Plutonchef

Rollen är ledig

Stf Plutonchef

NotSoWeird
3

Plutonsjukvårdare

Rollen är ledig

JTAC

AdequatelyFaulty

ALFA 1-1

1

Gruppchef

Rollen är ledig
2

Sjukvårdare

Rollen är ledig

skarpskytt

Goliat

Stf Gruppchef

Xortin

SAW

Ale

P-slott/Granayt

CinnamonToast

Alfa 1-2

Gruppchef

Rollen är låst

Sjukvårdare

Rollen är låst

skarpskytt

Rollen är låst

Stf Gruppchef

Rollen är låst

SAW

Rollen är låst

P-Skott/Granat

Rollen är låst

Alfa 1-3

Gruppchef

Rollen är låst

Sjukvårdare

Rollen är låst

Skarpskytt

Rollen är låst

Stf Gruppchef

Rollen är låst

SAW

Rollen är låst

P-Skott/Granat

Rollen är låst

Alfa 1-4

1

Gruppchef

Rollen är ledig
2

Sjukvådare

Rollen är ledig
3

FARB

Rollen är ledig
4

Stf Gruppchef

Rollen är ledig
5

NLAW/Granat

Rollen är ledig
6

NLAW/Granat

Rollen är ledig

MG3 Skytt

Wennberg
8

MG3 ladd

Rollen är ledig

Reserver