Opertion Lodjur

Beskrivning

Bakgrund


Året är 1976 delar av finland har blivit okuperade utav ryssland. Det finska folket behandlas illa utav sina ryska överhuvuden, motståndsrörelser har formats runt om i landet. Svenska flygvapnet har fält ammuntion samt vapen till motståndmännen för att förberedde en offensiv. Motståndrörelsen har fått ut ytterst lite information då ryssarna vaktar gränserna hårt, dock har de fått ut information att huvudbasen vid Hööpakka kommer vara underbemannad mellan 04.00-10.00 den 29: Juli då motståndmännen fått tag på dokument som berättar om ett vaktbyte. Högkvarters staben i sverige har tagit del av denna informationen och planerar en offensiv med pansar trupperna trycker från väst till öst medans en fristående pluton från I22 inässlar och utför mot konvojen med vaktbytet och sedan slår mot Hööpakka och håller tills att pansartrupperna kan byta av dem.

Orientering


Fienden Fienden består oklart storlek i området. En pluton utav motoriserade trupper bedöms uppträda i området, dessa är utrustade med BTR-60 och BDRM2:or. De är bevakningskompanier så deras utbildning är inte den högsta. På själva huvudbasen bedöms styrkan vara upp emot en förstärkt pluton. De använder sig utav lastbilar och obestyckade UAZ:or för att ta sig omkring. De har även tillgång till indirekt eld iform utav GRK pjäser. De är utrustade med grå uniform och Sovietiska vapensystem. De bedöms utföra patrullera runt om i området och trakassera lokalbefolkningen. En konvoj med vaktbyte skall komma vid 09.30 den 29:e juli. Parter/Civila De kan förekomma civila i området men det bedöms hålla sig borta från Hööpakka. Egna förband En del utav Vastusryhmä Mannerheim försvarar ammunitions upplaget vid Nymans gård. Motståndsgruppen är utrustade med sovietska vapensystem och använder sig utav blåa armbindlar för att kunna känna igen varandra. Terräng Väder och sikt Terräng är bruten och upphov till mången improviserade värn och eldställningar ges. Området karaktäriseras av skogsbeklädda områden som bryts upp av öppna småfält och röjda vägbanor. Vädret kommer vara dimmigt på förmiddagen, och vara molning stora delar utav dagen. till kvällen ska det spricka upp och bli stjärnklart. Sikten är låg så länge dimman ligger.

Uppdrag


AQ utför eldöverfall mot en konvoj, därefter samanlänka och få mer information från motståndsgruppen vid nymans gård. I senare skedde anfalla Hööpakka och försvara tills att pansartrupperna kan undsätta och ersätta plutonen.

Genomförarande


Beslut i stort AQ skall Inledningsvis: Utföra ett eld överfall vid Väg 163, sen urnästla från platsen till nymans gård där mer info finns att hämta angående Hööpakka samt mer ammuntion. Därefter: Anfalla Hööpakka och försvarsgruppera. Slutligen: Försvara Hööpakka intill Tidsnummer 301330 då pansartrupperna bedöms anlända. Riktlinjer Då konvojen bedöms anlända om några timmar kan AQ pluton utföra en väl planerat och förberedd eldöverfall mot konvojen. Åsa 1 gamla radar stationen. Åsa 2 Nymans gård. Insatsregler ROE:1 Krigets regler. Order EA: Upp till Plutonchef FA: Upp till Plutonchef GA: Upp till Plutonchef HA: Upp till Plutonchef Understöd inget understöd.

Logistik


Sjukvård Alla sjukvårdare kan sy i fält. Plutonsjukvårdaren kan sätta PAK i fält, Stridsjukvårdare kan sätta PAK vid sjukvårdstält. Amumuntion samt sjukvårdsmatriel Motståndsmän har upprättat en ammutionsplats vid Nymans gård. Respawn Respawn sker på Nymansgård när ni kommit dit, därefter Hööpakka. Det är en 8 minuter respawn tid.

Ledning


AQ 01 leder upptill Plutonchef AQ 02 leder upptill Plutonchef Samband enlig vanlig kanalutdelning AQ LR 50 mhz EA LR 50 mhz FA LR 50 mhz GA LR 50 mhz HA LR 50 MHZ

Speltekniskt


Sjukvårdssystem Sår kan gå upp men samtliga sjukvårdare kan sy överallt. Plutonsjukvårdaren kan sätta PAK överallt men stridsjukvårdarna kan sätta PAK i sjukvårdstält. Notepad: Alla roller som behöver har tillgång till notepad i sin utrustning, dessa kan öppnas och skrivas i genom att öppna kartläge därefter ace interact - intel – notepad. Samband Vi kommer köra med signalister under detta upprag dem är de enda som har någon radio förutom Stf Plutonchef. Uppdraget Uppdraget är styrt utav Zues

Aktivitetslogg

 • 2022-08-08
  17:54
  mr bister anmälde sig till Jägare (ak4/P-skott)

 • 2022-08-08
  17:54
  mr bister avanmälde sig från rollen Jägare (ak4/P-skott)

 • 2022-08-08
  17:52
  WHACK skrev av sig från reservlistan

 • 2022-08-08
  17:48
  mr bister anmälde sig till Jägare (ak4/P-skott)

 • 2022-08-08
  17:43
  Fragnar bytte från Ksp 58 skytt till Jägare (ak4/P-skott)

 • 2022-08-08
  17:25
  Fe1ixJ anmälde sig till Jägare (ak4/P-skott)

 • 2022-08-08
  17:18
  Jokke1111 avanmälde sig från rollen Jägare (ak4/P-skott)

 • 2022-08-08
  17:06
  Engström anmälde sig till Gruppchef

 • 2022-08-08
  16:41
  Donk anmälde sig till Jägare (ak4/P-skott)

 • 2022-08-08
  16:27
  Jokke1111 anmälde sig till Jägare (ak4/P-skott)

 • 2022-08-08
  16:26
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2022-08-08
  16:25
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2022-08-08
  16:25
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2022-08-08
  16:24
  Fragnar bytte från Granatgevärsskytt till Ksp 58 skytt

 • 2022-08-08
  16:24
  Fragnar anmälde sig till Granatgevärsskytt

 • 2022-08-08
  16:18
  AdequatelyFaulty anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2022-08-08
  16:13
  Dr.Qronco bytte från Plutonsjukvårdare till Gruppchef

 • 2022-08-08
  15:04
  Dr.Qronco bytte från Stf Gruppchef till Plutonsjukvårdare

 • 2022-08-08
  12:47
  H. Siivonen anmälde sig till Sprängexpert

 • 2022-08-08
  11:26
  SageNTitled anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2022-08-08
  10:00
  .BG. skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-08-07
  22:51
  Fimpen anmälde sig till Signalist

 • 2022-08-07
  18:59
  rackmatic skrev av sig från reservlistan

 • 2022-08-07
  18:59
  rackmatic skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-08-07
  16:30
  WHACK skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-08-07
  13:58
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2022-08-07
  13:21
  Dr.Qronco anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2022-08-07
  11:41
  Max anmälde sig till Stf Plutonchef

 • 2022-08-07
  10:40
  KiRo anmälde sig till Jägare (ak4/P-skott)

 • 2022-08-07
  10:39
  Emek1501 anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2022-08-07
  10:33
  Wennberg anmälde sig till Signalist

 • 2022-08-07
  10:31
  C.Swag anmälde sig till Sprängexpert

 • 2022-08-07
  10:30
  Nilas anmälde sig till Jägare (ak4/P-skott)

 • 2022-08-07
  10:26
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2022-08-07
  10:15
  Spelet skapades av SpinX

Roller

Adam Qvintus

1

Plutonchef

Rollen är ledig

Stf Plutonchef

Max
3

Plutonsjukvårdare

Rollen är ledig

Gustav Adam

1

Gruppchef

Rollen är ledig
2

Sjukvårdare

Rollen är ledig
3

Ksp 58 skytt

Rollen är ledig
4

Ksp 58 laddare

Rollen är ledig
5

Stf Gruppchef

Rollen är ledig
6

Granatgevärsskytt

Rollen är ledig
7

Granatgevärsladdare

Rollen är ledig
8

Signalist

Rollen är ledig

Helge Adam

Gruppchef

Rollen är låst

Sjukvårdare

Rollen är låst

Sprängexpert

Rollen är låst

Stf Gruppchef

Rollen är låst

Jägare (ak4/P-skott)

Rollen är låst

Signalist

Rollen är låst

Jägare (ak4/P-skott)

Rollen är låst

Jägare (ak4/P-skott)

Rollen är låst

Reserver

.BG.