Op-Julstorm

Aktivitetslogg

 • 2021-12-27
  18:59
  MORD OVE anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2021-12-27
  18:55
  Nilas bytte från Skyttesoldat till Skyttesoldat

 • 2021-12-27
  18:55
  Nilas bytte från Skyttesoldat till Skyttesoldat

 • 2021-12-27
  18:54
  Nilas anmälde sig till Skyttesoldat

 • 2021-12-27
  18:53
  Johan Grön bytte från Skyttesoldat till Skyttesoldat

 • 2021-12-27
  18:52
  Johan Grön anmälde sig till Skyttesoldat

 • 2021-12-27
  18:51
  Donk anmälde sig till Skarpskytt

 • 2021-12-27
  18:47
  Xortin anmälde sig till KSP-Skytt

 • 2021-12-27
  18:46
  Karlsson bytte från Skarpskytt till AT-Skytt (Robot-57)

 • 2021-12-27
  18:45
  Ahlström bytte från Sjukvårdare till Sjukvårdare

 • 2021-12-27
  18:45
  Ahlström anmälde sig till Sjukvårdare

 • 2021-12-27
  18:43
  Killet anmälde sig till Gruppchef

 • 2021-12-27
  18:43
  Mahoot SK anmälde sig till KSP-Skytt (RPK)

 • 2021-12-27
  18:42
  SpinX anmälde sig till KSP-Skytt (KSP-90)

 • 2021-12-27
  18:41
  Max anmälde sig till Gruppchef

 • 2021-12-27
  18:41
  Karlsson anmälde sig till Skarpskytt

 • 2021-12-27
  18:40
  H. Siivonen anmälde sig till Hugo

 • 2021-12-27
  18:40
  Spelet uppdaterades av H. Siivonen

 • 2021-12-27
  18:35
  Spelet skapades av H. Siivonen

Roller

Ryssar

1

Gruppchef

Rollen är ledig
2

Sjukvårdare

Rollen är ledig

KSP-Skytt (RPK)

Mahoot SK
4

Ingenjör

Rollen är ledig
5

Skyttesoldat

Rollen är ledig
6

Skyttesoldat

Rollen är ledig

Gick ej att ta bort

Reserver