OP blood brother’s

Beskrivning

Bakgrund


Det har blivit en allt större spänning i Europa när Belarus lurar emigranter till polska gränsen där den polska militären och polisen står och väntar. Belarus vägrar att erkänna detta. Det blir mer och mer kyligt och många emigranter försöker då gå tillbaka men möts då av den våldsamma Belarusiska militären. Ett par veckor senare gör Ryssland enligt dem en stor militärövning vid Ukrainas gräns. Men enligt större delar av väder va det ett hot. Så Ukraina ber om hjälp av NATO. Som inte vill skicka soldater ditt i första hand men istället hotar Ryssland med konsekvenser om dem rör sig närmare gränsen. Ryssland begär då NATO att slutat med all sin aktivitet längst med Ryska gränserna. Då NATO struntar i detta så går Ryssland ihop med Kina, Belarus, och Vietnam och gör en ”övning” längst med NATO länder som gränsar med Ryssland eller Belarus. NATO besvara med en större militär insats längst med gränserna. 7 oktober 2022 förklarar Ryssland krig emot NATO. Ryssland begär då en bit av Finland för att kunna lärare ta Estland. Finland nekar detta. Ryssland bestämmer sig då får att upprepa historien och bestämmer sig för att ta den biten istället. 6 mars 2023 så har Sverige bestämt sig för att inte svika sina bröder och systrar i Finland.

Orientering


Fienden Fienden består till största dela av Ryssar men Finnarna har vid enstaka fall mött Belarusiska och kinesiska militärer. Fienden har tillgång till strv, stf, artilleri, spetsflyg, hkp mm. Civila Civila har till större delen evakuerats men det kan förekomma enstaka civila. Alla hittade civila ska rapporteras in QJ som rapportera vidare till QO. Eventuellt skadade skall vårdas. Egna förband Det kommer kunna förekomma egna soldater bakom fiendens linje. Varje hittat soldat skall rapporteras in till QO. Hittade soldater som beräknas att kunna överleva sina skaderisk skall bli vårdade. Flygvapnet kommer förekomma i luftrummet. Terräng Väder och sikt Klockan är 02:00 den 8 maj 2023. Det kommer variera mellan öppna fält och täta skogar. I skogarna kommer det kunna förekomma skyttevärn. Det kommer vara till början mörkt men kommer bli ljusare snart. Det ligger en lätt tun dimma som kommer förhoppningsvis försvinna inom en kort tid.

Uppdrag


Ni ska återta fientlig mark och rensa markerade områden.

Genomförarande


Insatsregler Tanke på att Ryssen har brutit mot flera krigslagar. Vi vill ha så många befäl vid liv som möjligt men vilket skick dem är i skiter vi i. Understöd Luftvärnet kommer hålla sig på ett säkert avstånd från striden men kommer vara kapabla till att sänka vissa flyg samt hkp. Ni understöds också av 3 Grkpbv 90120 som är tilldelade med 24spräng per Grkpbv 90120.

Logistik


Sjukvård Alla sjukvårdare kan sy i fält. sjukvårdare kan sätta PAK i fält. Amumuntion samt sjukvårdsmatriel QJ kommer ha fordon lastad med ammunition och sjukvårdsmaterial. Om det mot all förmåga tar slut så kan QO fixa mer. Respawn Respawnen kommer flyttas fram med tiden. För soldaterna är det 2min väntetid och fordon 7min.

Ledning


Samband enlig vanlig kanalutdelning QO/Zeuz: LR 60 QJ: SR 100 LR 50/60/70 BS: SR 110 LR 50/70 BE: SR 120 LR 50/70 AQ: SR 130 LR 50/70 EA: SR 140 LR 50 FA10: SR 150 LR 50/70 FA: SR 160 LR 50 GA10: SR 170 LR 50/70 GA: SR 180 LR 50 Sjukvårds nätet 112 Sjukvårdssystem Sår kan gå upp men samtliga sjukvårdare kan sy överallt. Notepad: Alla roller som behöver har tillgång till notepad i sin utrustning har det. dessa kan öppnas och skrivas i genom att öppna kartläge därefter ace interact - intel – notepad. Uppdraget Uppdraget är till viss del självgående. Zeus kommer vara med och leka lite på båda sidorna. Länk

Aktivitetslogg

 • 2022-02-07
  23:39
  Spelet uppdaterades av Engström

 • 2022-02-07
  23:22
  Spelet uppdaterades av Engström

 • 2022-02-07
  23:16
  Spelet uppdaterades av Engström

 • 2022-02-07
  19:59
  Hanno avanmälde sig från rollen Skyttesoldat/pskott

 • 2022-02-07
  19:49
  bringan anmälde sig till Grg skytt

 • 2022-02-07
  19:31
  Joar avanmälde sig från rollen Grg skytt

 • 2022-02-07
  19:24
  Jokke1111 anmälde sig till FARB

 • 2022-02-07
  19:17
  VVVICKE avanmälde sig från rollen FARB

 • 2022-02-07
  11:22
  MORD OVE anmälde sig till Stf gruppchef/ksp58ladd

 • 2022-02-06
  15:10
  Johan Grön lämnade reservlistan och anmälde sig till Stritssjukvådare

 • 2022-02-05
  12:05
  AdamH37 bytte från Stf gruppchef/ksp58ladd till Förare

 • 2022-02-04
  23:31
  Gabriel avanmälde sig från rollen Förare

 • 2022-02-04
  18:48
  obliv1on bytte från Stritssjukvådare till Förare

 • 2022-02-02
  22:02
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-01-31
  23:34
  Beck anmälde sig till Tolo

 • 2022-01-31
  13:39
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-01-30
  22:06
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-01-30
  22:05
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-01-30
  21:56
  H. Siivonen anmälde sig till Gruppchef

 • 2022-01-29
  22:11
  Wikkk anmälde sig till Grg ladd

 • 2022-01-29
  17:19
  obliv1on anmälde sig till Stritssjukvådare

 • 2022-01-28
  21:38
  Åslund anmälde sig till Eldledare

 • 2022-01-28
  10:00
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-01-27
  18:30
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-01-27
  17:46
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-01-27
  17:45
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-01-27
  17:30
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-01-27
  11:15
  Donk bytte från Eldledare till Förare

 • 2022-01-27
  11:15
  Donk bytte från Förare till Eldledare

 • 2022-01-26
  16:51
  AdamH37 anmälde sig till Stf gruppchef/ksp58ladd

 • 2022-01-26
  11:34
  Illvill anmälde sig till Stritssjukvådare

 • 2022-01-25
  14:32
  Johan Grön skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-01-24
  22:08
  VVVICKE bytte från Grg ladd till FARB

 • 2022-01-24
  22:07
  VVVICKE bytte från Eldledare till Grg ladd

 • 2022-01-24
  22:04
  VVVICKE anmälde sig till Eldledare

 • 2022-01-24
  19:45
  Hanno anmälde sig till Skyttesoldat/pskott

 • 2022-01-24
  19:44
  Larsson bytte från Skyttesoldat/pskott till FARB

 • 2022-01-23
  09:02
  pipen123 anmälde sig till Ksp58

 • 2022-01-22
  16:48
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-01-21
  20:11
  Dr.Qronco anmälde sig till Zeus

 • 2022-01-21
  20:09
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-01-21
  20:05
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-01-20
  17:48
  Joar anmälde sig till Grg skytt

 • 2022-01-19
  16:37
  Karlsson anmälde sig till Förare

 • 2022-01-19
  14:39
  Ahlström anmälde sig till Skytt

 • 2022-01-18
  15:25
  C.Swag anmälde sig till Grupp

 • 2022-01-17
  19:09
  Donk anmälde sig till Förare

 • 2022-01-16
  22:34
  Haffa anmälde sig till Förare

 • 2022-01-11
  08:35
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-01-11
  00:45
  Mahoot SK anmälde sig till Skytt

 • 2022-01-10
  23:46
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-01-10
  14:15
  Larsson anmälde sig till Skyttesoldat/pskott

 • 2022-01-10
  14:09
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-01-10
  08:24
  Blue Velvet anmälde sig till kompani sjv

 • 2022-01-09
  21:15
  Engström anmälde sig till Vagnchef

 • 2022-01-09
  20:52
  Kingtiger45 anmälde sig till kompanichef

 • 2022-01-09
  20:10
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-01-09
  18:49
  AAberg anmälde sig till Ksp90

 • 2022-01-09
  18:48
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-01-09
  18:46
  Goliat anmälde sig till Stf gruppchef/skarpare

 • 2022-01-09
  18:45
  Goliat avanmälde sig från rollen Stf gruppchef/skarpare

 • 2022-01-09
  18:45
  Goliat anmälde sig till Stf gruppchef/skarpare

 • 2022-01-09
  18:24
  Grindsa anmälde sig till Stridssjukvådare

 • 2022-01-09
  18:20
  Xortin anmälde sig till Ksp90

 • 2022-01-09
  17:44
  Max bytte från kompanichef till Stf kompanichef

 • 2022-01-09
  17:44
  Max anmälde sig till kompanichef

 • 2022-01-09
  17:44
  Gabriel bytte från Förare till Förare

 • 2022-01-09
  17:43
  Gabriel anmälde sig till Förare

 • 2022-01-09
  17:13
  SageNTitled anmälde sig till Stf plutc/vagnchef

 • 2022-01-09
  17:00
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-01-09
  16:59
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-01-09
  16:59
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-01-09
  16:58
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-01-09
  16:26
  Eissen anmälde sig till Förare

 • 2022-01-09
  15:37
  Harry Wisén anmälde sig till Skytt

 • 2022-01-09
  15:28
  AdequatelyFaulty anmälde sig till Skytt

 • 2022-01-09
  15:28
  .BG. anmälde sig till Plutc/vagnchef

 • 2022-01-09
  15:26
  valross anmälde sig till Gruppchef

 • 2022-01-09
  15:16
  Wennberg anmälde sig till Stf plutc/vagnchef

 • 2022-01-09
  15:10
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-01-09
  15:04
  Rufus anmälde sig till Skyttesoldat/pskott

 • 2022-01-09
  14:56
  Emek1501 anmälde sig till Stf gruppchef/skarpskytt

 • 2022-01-09
  14:55
  Nilas bytte från Skytt till Skytt

 • 2022-01-09
  14:55
  Nilas anmälde sig till Skytt

 • 2022-01-09
  14:54
  SpinX anmälde sig till Plutc/vagnchef

 • 2022-01-09
  14:48
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-01-09
  14:38
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-01-09
  14:14
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-01-09
  14:13
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-01-09
  14:12
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-01-09
  14:11
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-01-09
  14:06
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-01-09
  12:34
  Spelet uppdaterades av Dr.Qronco

 • 2022-01-09
  12:31
  Spelet skapades av Dr.Qronco

Roller

Reserver