OPERATION Rescue (samspel)

Beskrivning

Detta spel hålls av Arma 3 Serbian Army. Ladda ner uppdragsbeskrivning Ladda ner mod-samling

Serverinformation


Arma 3 Adress: euc-ogs7.armahosts.com:2472 Lösenord: 222 TeamSpeak Adress: 144.76.173.27:9001

Aktivitetslogg

 • 2022-04-01
  19:11
  Spelet uppdaterades av SageNTitled

 • 2022-04-01
  19:10
  SageNTitled bytte från Squad Leader till Squad Leader

 • 2022-04-01
  19:09
  Spelet uppdaterades av SageNTitled

 • 2022-04-01
  19:09
  AdequatelyFaulty bytte från Medic till Operator

 • 2022-04-01
  19:02
  Spelet uppdaterades av SageNTitled

 • 2022-04-01
  19:02
  Spelet uppdaterades av SageNTitled

 • 2022-04-01
  19:01
  AdequatelyFaulty bytte från Machinegunner till Medic

 • 2022-04-01
  19:01
  Spelet uppdaterades av SageNTitled

 • 2022-04-01
  19:00
  Dr.Qronco bytte från Medic till Operator

 • 2022-04-01
  18:59
  Spelet uppdaterades av SageNTitled

 • 2022-04-01
  18:59
  Nilas anmälde sig till Operator

 • 2022-04-01
  18:57
  Eissen bytte från Anti-tank soldier till Operator

 • 2022-04-01
  18:57
  .BG. bytte från Anti-tank soldier till Squad Leader

 • 2022-04-01
  18:56
  SpinX bytte från Marksman till Operator

 • 2022-04-01
  18:53
  Emek1501 bytte från Fire Team Leader till Squad Leader

 • 2022-04-01
  18:52
  mr bister bytte från Medic till Medic

 • 2022-04-01
  18:51
  SageNTitled bytte från Squad Leader till Squad Leader

 • 2022-04-01
  18:51
  SageNTitled bytte från Squad Leader till Squad Leader

 • 2022-04-01
  18:50
  Spelet uppdaterades av SageNTitled

 • 2022-04-01
  18:25
  mr bister anmälde sig till Medic

 • 2022-04-01
  17:56
  Harry Wisén avanmälde sig från rollen Anti-tank soldier

 • 2022-04-01
  17:27
  Nilas avanmälde sig från rollen Medic

 • 2022-04-01
  16:52
  Eissen anmälde sig till Anti-tank soldier

 • 2022-04-01
  14:26
  Saris.79 avanmälde sig från rollen Anti-tank soldier

 • 2022-04-01
  13:39
  Dr.Qronco anmälde sig till Marksman

 • 2022-04-01
  13:27
  Saris.79 bytte från Marksman till Anti-tank soldier

 • 2022-04-01
  13:21
  Engström bytte från Anti-tank soldier till Platoon leader

 • 2022-04-01
  13:08
  Joar avanmälde sig från rollen Squad Leader

 • 2022-03-31
  23:11
  Johan Grön skrev av sig från reservlistan

 • 2022-03-30
  20:02
  H. Siivonen avanmälde sig från rollen Platoon leader

 • 2022-03-30
  18:23
  Saris.79 lämnade reservlistan och anmälde sig till Marksman

 • 2022-03-29
  23:03
  Joar anmälde sig till Squad Leader

 • 2022-03-29
  13:20
  .BG. anmälde sig till Anti-tank soldier

 • 2022-03-28
  18:52
  Engström anmälde sig till Anti-tank soldier

 • 2022-03-28
  02:38
  Spelet uppdaterades av SageNTitled

 • 2022-03-27
  01:03
  Saris.79 skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-03-24
  18:35
  Nilas anmälde sig till Medic

 • 2022-03-24
  17:52
  H. Siivonen bytte från Medic till Platoon leader

 • 2022-03-24
  17:52
  H. Siivonen anmälde sig till Medic

 • 2022-03-24
  17:45
  Harry Wisén anmälde sig till Anti-tank soldier

 • 2022-03-24
  16:13
  Spelet uppdaterades av SageNTitled

 • 2022-03-24
  16:13
  Max anmälde sig till Soldier

 • 2022-03-24
  15:59
  Spelet uppdaterades av SageNTitled

 • 2022-03-24
  15:44
  Johan Grön skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-03-24
  14:31
  AdequatelyFaulty anmälde sig till Machinegunner

 • 2022-03-24
  13:16
  Emek1501 lämnade reservlistan och anmälde sig till Fire Team Leader

 • 2022-03-24
  13:08
  SageNTitled lämnade reservlistan och anmälde sig till Squad Leader

 • 2022-03-24
  07:28
  SpinX lämnade reservlistan och anmälde sig till Marksman

 • 2022-03-24
  01:46
  Spelet uppdaterades av SageNTitled

 • 2022-03-23
  12:12
  valross skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-03-22
  21:11
  Emek1501 skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-03-22
  14:07
  SpinX skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-03-21
  16:09
  SageNTitled skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-03-21
  16:09
  Spelet uppdaterades av SageNTitled

 • 2022-03-21
  16:07
  Spelet skapades av SageNTitled

Roller

Borttagen

1

Squad Leader

Rollen är ledig

Medic

mr bister
3

Medic

Rollen är ledig
4

Medic

Rollen är ledig

Baba 2

Squad Leader

SageNTitled
2

Marksman

Rollen är ledig
3

Machinegunner

Rollen är ledig
4

Medic

Rollen är ledig
5

Fire Team Leader

Rollen är ledig
6

Anti-tank soldier

Rollen är ledig
7

Anti-tank soldier

Rollen är ledig
8

Anti-tank soldier

Rollen är ledig

Reserver

valross