Operation Lodjur del 2

Beskrivning

Bakgrund


Året är 1976 delar av finland har blivit okuperade utav ryssland. Det finska folket behandlas illa utav sina ryska överhuvuden, motståndsrörelser har formats runt om i landet. Svenska flygvapnet har fält ammuntion samt vapen till motståndmännen för att förberedde en offensiv. Motståndrörelsen har fått ut ytterst lite information då ryssarna vaktar gränserna hårt, dock har de fått ut information att huvudbasen vid Hööpakka kommer vara underbemannad mellan 04.00-10.00 den 29: Juli då motståndmännen fått tag på dokument som berättar om ett vaktbyte. Högkvarters staben i sverige har tagit del av denna informationen och planerar en offensiv med pansar trupperna trycker från väst till öst medans en fristående pluton från I22 inässlar och utför mot konvojen med vaktbytet och sedan slår mot Hööpakka och håller tills att pansartrupperna kan byta av dem.

Orientering


Efter att inledningsvis lyckats störa vaktavlösningen lyckades AQ att ta Hööpakka, yttligare en pluton från I22 har lyckats inässla till Hööpakka och hjälper till med försvaret utav staden. Fienden har inte inlett något försökt att ta tillbaka staden än men det är bara en tidsfråga, håll ut tills dess att pansartrupperna kan unsätta er. Fienden Fienden består oklart storlek i området. En pluton utav motoriserade trupper bedöms uppträda i området, dessa är utrustade med BTR-60 och BDRM2:or. De använder sig utav lastbilar och obestyckade UAZ:or för att ta sig omkring. De har även tillgång till indirekt eld iform utav GRK pjäser. De är utrustade med grå uniform och Sovietiska vapensystem. De bedöms utföra patrullera runt om i området och trakassera lokalbefolkningen. De bedöms även att förberedda för ett anfall för att försöka ta tillbaka Hööpakka. Helikoptrar från närliggande flygfält har setts flyga över området men inte haft någon påverkan mot oss. Parter/Civila De kan förekomma civila i området men det bedöms hålla sig borta från Hööpakka. Egna förband En mindre grupp ur Vastusryhmä Mannerheim som överlevde anfallet mot Hööpakka kommer understödja AQ med spaning och förstärkning. En systerpluton ur I22 försvarar i Nordost samt sydostlig riktining från Hööpakka. Terräng Väder och sikt Terräng är bruten och upphov till mången improviserade värn och eldställningar ges. Området karaktäriseras av skogsbeklädda områden som bryts upp av öppna småfält och röjda vägbanor. Vädret kommer vara dimmigt på förmiddagen, och vara molning stora delar utav dagen. till kvällen ska det spricka upp och bli stjärnklart. Sikten är låg så länge dimman ligger.

Uppdrag


AQ Skall med BQ understöd försvara Hööpakka till dess att QJ Pansarskyttekompani kan komma och ta över uppgiften.

Genomförarande


Beslut i stort AQ skall Inledningsvis: Försvars gruppera i Nordvästlig samt Sydvästlig riktining. Därefter: Försvara Hööpakka intill Tidsnummer 301330 då pansartrupperna bedöms anlända. Slutligen: Dra sig ur tillbaka till bakreläge för att återhämtning. Bereddupgift: Spana och slå ut GRK i området i syfte att störa fiendens anfallsförmåga. Riktlinjer Förberedd för mörkerstrid, närlyspistoler finns att tillgå samt ammunition till dessa. Det finns förberedda minfält, dessa kan användas i försvarsstriden. Det finns även larmminor att tillgå samt försvarsladdningar samt sprängdeg för försvarsstriden. Åsa1: Upp till plutonchef Åsa2: Upp till plutonchef Insatsregler ROE:1 Krigets regler. Order EA: Upp till Plutonchef FA: Upp till Plutonchef GA: Upp till Plutonchef HA: Upp till Plutonchef Understöd inget understöd.

Logistik


Sjukvård Alla sjukvårdare kan sy i fält. Plutonsjukvårdaren kan sätta PAK i fält, Stridsjukvårdare kan sätta PAK vid sjukvårdstält. Amumuntion samt sjukvårdsmatriel Ammuntion finns att tillgå i Skyttevärnern via ACE interact sen Arsenal så kommer ni åt ammuntion samt sjukvårdsmatriel. Respawn Respawn sker på Sjukvårdsplatsen AQ. Det är en 8 minuter respawn tid.

Ledning


AQ 01 leder upptill Plutonchef AQ 02 leder upptill Plutonchef Samband enlig vanlig kanalutdelning AQ LR 50 mhz EA LR 50 mhz FA LR 50 mhz GA LR 50 mhz HA LR 50 MHZ

Speltekniskt


Närlyspistol Dess skjuts i ca 75graders vinkel och skjut, dessa lyser upp bra och håller i ca 30 sek. Larmminor Larminor (tripmine flare) läggs ut via explosives sen aktiveras med ace interact på minan och tripwire. Dessa löses ut när en fiende går över linan som sätts upp, därefter kommer en flare skapas på marken som lyser upp området (dessa åker ej upp i luften och låter ingenting) Ficklampa 3 Vissa i gruppen kommer ha tillgång till Ficklampa 3, dessa aktiveras genom att trycka på 2 så byts det till ficklampan sen för att sätta på ficklampan säger ni på L. Notepad: Alla roller som behöver har tillgång till notepad i sin utrustning, dessa kan öppnas och skrivas i genom att öppna kartläge därefter ace interact - intel – notepad. Samband Vi kommer köra med signalister under detta upprag dem är de enda som har någon radio förutom Stf Plutonchef. Uppdraget Uppdraget är styrt utav Zues

Aktivitetslogg

 • 2022-05-02
  21:29
  Spelet uppdaterades av

 • 2022-05-02
  20:45
  Gabagool blev sparkad från Fallskärmsjägare (ak4) av Engström

 • 2022-05-02
  17:49
  Rasse avanmälde sig från rollen Granatgevärs Ladd

 • 2022-05-02
  17:25
  Vilhelm Thoors bytte från Ksp 58 Ladd till Ksp 58 Skytt

 • 2022-05-02
  17:22
  Dr.Qronco bytte från Ksp 58 Skytt till Gruppchef

 • 2022-05-02
  17:18
  mr bister anmälde sig till Stridsjukvårdare

 • 2022-05-02
  17:07
  Rasse anmälde sig till Granatgevärs Ladd

 • 2022-05-02
  16:57
  Ahlfro lämnade reservlistan och anmälde sig till Signalist

 • 2022-05-02
  14:57
  Xortin anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2022-05-02
  14:38
  Linus El bytte från Stf Gruppchef till Sprängexpert

 • 2022-05-02
  14:36
  Andersson avanmälde sig från rollen Sprängexpert

 • 2022-05-02
  14:06
  Linus El anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2022-05-02
  12:31
  MORD OVE bytte från Stf Gruppchef till Stf Plutonchef/Signalist

 • 2022-05-02
  10:57
  AdequatelyFaulty bytte från Stf Plutonchef/Signalist till Plutonchef

 • 2022-05-02
  09:31
  Engström anmälde sig till Gruppchef

 • 2022-05-01
  21:16
  obliv1on anmälde sig till Plutonsjukvårdare

 • 2022-05-01
  19:28
  Eissen anmälde sig till Sprängsexpert

 • 2022-05-01
  16:36
  Gruff bytte från Plutonchef till Granatgevärs Skytt

 • 2022-05-01
  16:36
  Gruff bytte från Granatgevärs Ladd till Plutonchef

 • 2022-05-01
  16:36
  Gruff bytte från Gruppchef till Granatgevärs Ladd

 • 2022-05-01
  16:36
  Gruff bytte från Sprängsexpert till Gruppchef

 • 2022-05-01
  16:35
  Gruff bytte från Gruppchef till Sprängsexpert

 • 2022-05-01
  16:35
  Gruff anmälde sig till Gruppchef

 • 2022-04-30
  21:44
  Vilhelm Thoors anmälde sig till Ksp 58 Ladd

 • 2022-04-30
  21:44
  Vilhelm Thoors avanmälde sig från rollen Ksp 58 Ladd

 • 2022-04-30
  21:43
  Vilhelm Thoors anmälde sig till Ksp 58 Ladd

 • 2022-04-29
  18:20
  .BG. anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2022-04-29
  14:51
  Wennberg bytte från Gruppchef till Signalist (AK47)

 • 2022-04-29
  14:51
  Wennberg bytte från Signalist (AK47) till Gruppchef

 • 2022-04-28
  21:06
  Ahlfro skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-04-27
  14:54
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2022-04-27
  11:54
  Ahlström anmälde sig till Stridsjukvårdare

 • 2022-04-26
  17:22
  Ahlfro avanmälde sig från rollen Granatgevärs Skytt

 • 2022-04-22
  22:20
  MORD OVE anmälde sig till Stf Gruppchef

 • 2022-04-22
  22:19
  MORD OVE avanmälde sig från rollen Plutonchef

 • 2022-04-22
  22:19
  MORD OVE anmälde sig till Plutonchef

 • 2022-04-20
  09:39
  Kingtiger45 anmälde sig till Ksp 58 Ladd

 • 2022-04-18
  21:19
  Ahlfro anmälde sig till Granatgevärs Skytt

 • 2022-04-18
  21:16
  Karlsson anmälde sig till Signalist

 • 2022-04-18
  21:07
  Gabagool anmälde sig till Fallskärmsjägare (ak4)

 • 2022-04-18
  21:07
  Gabagool avanmälde sig från rollen Granatgevärs Skytt

 • 2022-04-18
  21:07
  Gabagool anmälde sig till Granatgevärs Skytt

 • 2022-04-18
  21:02
  Wennberg bytte från Stf Gruppchef till Signalist (AK47)

 • 2022-04-18
  00:13
  C.Swag anmälde sig till Ledare (AK47)

 • 2022-04-10
  14:58
  Dr.Qronco bytte från Sprängsexpert till Ksp 58 Skytt

 • 2022-04-10
  11:44
  SageNTitled anmälde sig till Ksp 58 Skytt

 • 2022-04-08
  08:59
  Nilas anmälde sig till Stridsjukvårdare

 • 2022-04-07
  15:27
  Wennberg bytte från Signalist till Stf Gruppchef

 • 2022-04-06
  13:19
  AdequatelyFaulty anmälde sig till Stf Plutonchef/Signalist

 • 2022-04-05
  12:11
  Dr.Qronco anmälde sig till Sprängsexpert

 • 2022-04-05
  05:34
  Blue Velvet anmälde sig till Ksp 58 Ladd

 • 2022-04-04
  22:15
  Andersson anmälde sig till Sprängexpert

 • 2022-04-04
  17:59
  Donk anmälde sig till Sjukvårdare (Mosin Nagant)

 • 2022-04-04
  17:51
  Goliat anmälde sig till Fallskärmsjägare (ak4)

 • 2022-04-04
  17:51
  Emek1501 anmälde sig till Gruppchef

 • 2022-04-04
  17:48
  Wennberg anmälde sig till Signalist

 • 2022-04-04
  17:47
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2022-04-04
  17:45
  Max anmälde sig till Sprängexpert (AK47)

 • 2022-04-04
  17:43
  valross anmälde sig till Signalist

 • 2022-04-04
  17:41
  Harry Wisén anmälde sig till Ksp 58 Skytt

 • 2022-04-04
  17:38
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2022-04-04
  15:31
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2022-04-04
  15:30
  Spelet skapades av SpinX

Roller

Gustav adam

Gruppchef

Dr.Qronco

Stridsjukvårdare

mr bister

Ksp 58 Skytt

Vilhelm Thoors
4

Ksp 58 Ladd

Rollen är ledig
5

Stf Gruppchef

Rollen är ledig

Granatgevärs Skytt

Gruff
7

Granatgevärs Ladd

Rollen är ledig

Signalist

Ahlfro

Helge Adam

Gruppchef

Rollen är låst

Stridssjukvårdare

Rollen är låst

Sprängexpert

Rollen är låst

Fallskärmsjägare (ak4)

Rollen är låst

Stf Gruppchef

Rollen är låst

Ksp 58 Skytt

Rollen är låst

Ksp 58 Ladd

Rollen är låst

Signalist

Rollen är låst

Reserver