War Against The White Gold Mission 5

Beskrivning

Apex DLC krävs


Bakgrund


Den 6 Juli 2011 klockan 07:00 påbörjades det sista ingreppet mot den del av kartellen vi arbetat mot och de första ingreppen mot den större delen AUC. Vi lyckades plocka ner Bloque Metas sista del av ledning, Arnulfo Guzman avled under striderna. Vi har påbörjat arbetet mot AUC genom att börja slå ut de större delarna av deras inkomstkällor, vi har nu kontroll över gruvan Red Spring och flygplatsen Aéroport de Tanoa. Colombias regering avser att fortsätta sitt arbete med att bryta ner organisationen.

Orientering


Motståndaren Vi kommer att stöta på tre (2) olika varianter av fiender 1. Rebeller - Dessa personer har viss skyddsutrustning och kan urskilja sig från den civila befolkningen. Dessa kan kopplas till Bloque Meta 2. Paramilitära - Dessa personer har en högre grad av avancerade vapen och skyddsutrustning, finansierade av AUC Under de senaste uppdragen uppträdde fienden i grupp till plutons styrka, nyttjade vägspärrar på vitala vägar och nyttjade QRF:er för att slå mot vår styrka när vi drog ut på tiden på en plats. Bedömt kommer detta beetende fortsätta. Civila Civila kommer att kunna finnas där det finns risk för strid, vi vet inget mer specifikt i nuläget om denna situation. Egna förband Alpha kommer att utgå ifrån HQ som är lokaliserat på flygbasen i Lijnhaven. Amerikanska trupper kommer att finnas i området. Terräng, väder och sikt Vi befinner oss på ön Tanoa, den är snårig och svår att få en distanserad överblick av våra områden. Klockan är 07:00 Onsdagen den 20 Juli 2011. Vädret förväntas vara klart med viss risk för molnighet. Understöd 1xCH-47 (GHOST 1-1) 1xUH-60M (GHOST 1-1) 2xM1151 obestyckade 7xMTVR

Uppgift


Vi ska säkra Comms Alpha och hitta 1 låda samt 1 portfölj i det området och föra dessa 2 objekt till HQ. Vi ska säkra Comms Bravo och förstöra deras kommunikationstorn. Vi ska säkra Blue Pearl Industrial Port och förstöra de lådor, fordon och containrar vid piren som misstänks innehålla narkotika. Våra amerikanska allierade har bett om våran hjälp i form av helikoptertransporter.

Genomförande


Målbild Vår målbild är att samtliga i plutonen ska vara i stridbart skick efter avklarade uppgifter. Krigsfångar ska befinna sig på HQ. Beslut Upp till Alpha. GHOST 1-1 agerar transportörer och spanare, de har 1xUH-60M samt 1xCH-47 till sitt förfogande Riktlinjer Vi jobbar som militär vilket innebär att värna om oskyldiga samt de som ger upp. Insatsregler 3. Eld får öppnas i självförsvar och när någon riktar vapen mot dig. Tredje part får ej komma till skada.

Order


Alpha 1. Säkra området Comms Alpha samt 2 objekt i form av 1 låda och 1 portfölj, returnera dessa 2 objekt till HQ. 2. Säkra området Comms Bravo och förstöra områdets kommunikationstorn. 3. Säkra Blue Pearl Industrial Port och förstöra det material som misstänks vara lastat med narkotika. 4. Om möjligt ska våran helikopter supportra amerikanska trupper med transport från Bala Airstrip till Aéroport de Tanoa, med möjlighet för påökning av uppgifter.

Logistik


Sjukvårdstjänst Sjukvårdsmtrl finns att tillgå i HQ samt i fordonen. 1. Bandage kan gå upp 2. Pluton- och Stridssjukvårdare kan sy i fält 3. Plutonsjukvårdare kan sätta PAK i hkp 4. SurgicalKit och PAK förbrukas ej vid användning Ammunition Ammunition finns att tillgå i HQ samt i fordonen. Intel Intel att ta med sig kommer att finnas på HQ inne i hangaren.

Ledning


Samband Långvåg Zeus 1-1 : 60Mhz Alpha 1-1: 50Mhz GHOST: 70Mhz Kortvåg Alpha 1-1: 100Mhz Alpha 1-2: 105Mhz Alpha 1-3: 110Mhz Alpha 1-4: 120Mhz Alpha 1-5: 125Mhz GHOST 1-1: 145Mhz Anropssignaler Zeus 1-1: Zeus Alpha 1-1 Alpha 1-2 Alpha 1-3 Alpha 1-4 Alpha 1-5 GHOST

Speltekniskt


Zeus Spelet kommer att vara styrt av zeus, vid kontakt med zeus använd i första hand radio (60Mhz), därefter pinga 1-2 gånger och skriv i global channel vad ni önskar. Respawn Respawn sker vid start med 30 till 60 sekunders fördröjning, spelare som respawnar får transport av sin grupp ut i fält. Notepad Ledningen samt gruppchefer har fått notepads, dessa öppnas och skrivs i genom att öppna kartläge därefter ace interact - intel - notepad. Interagerande Använd -medical menu- för att avgöra identiteten på personen Intel För att plocka upp använd ace interact - Pick Up. För att se intel öppna kartläge därefter ace interact - intel items - document/photo. Lådor med utrustning De flesta lådor som används i spelet är förscriptade och öppnas med ACE Arsenal Reparationer/påfyllning bränsle Vid helikoptrarna finns det lastbilar avsedda för reparationer och påfyllninga av bränsle. Plocka upp objekt som inte är kompatibelt med ACE interact För att plocka upp stå vid objektet och tryck shift+c. En text med "Picked up 'object'" ska dyka upp. För att släppa objektet tryck shift+c. En text med "'object' placed on ground" ska dyka upp. För att släppa objektet i ett fordon, gå fram till fordonet med objektet och tryck shift+c En text med "'object' placed on 'vehicle'" ska dyka upp.

Dokument


Aktivitetslogg

 • 2022-04-25
  18:59
  Ahlström avanmälde sig från rollen Sergeant

 • 2022-04-25
  18:57
  Ahlström anmälde sig till Sergeant

 • 2022-04-25
  18:56
  Linus El anmälde sig till Rifleman

 • 2022-04-25
  18:48
  Blue Velvet avanmälde sig från rollen Sergeant

 • 2022-04-25
  18:48
  Blue Velvet bytte från Sergeant till Sergeant

 • 2022-04-25
  18:41
  Åslund bytte från Grenadier till Grenadier

 • 2022-04-25
  18:32
  Engström bytte från Commander till Grenadier

 • 2022-04-25
  18:29
  SageNTitled bytte från Automatic Rifleman (Zafir) till Automatic Rifleman (Zafir)

 • 2022-04-25
  18:13
  Vilhelm Thoors anmälde sig till Rifleman

 • 2022-04-25
  14:54
  SpinX skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-04-25
  11:54
  Mahoot SK anmälde sig till Grenadier

 • 2022-04-25
  09:41
  Grindsa anmälde sig till Medic

 • 2022-04-25
  09:41
  Xortin anmälde sig till Sergeant

 • 2022-04-25
  09:16
  Donk anmälde sig till Automatic Rifleman (Zafir)

 • 2022-04-25
  01:27
  Åslund anmälde sig till Grenadier

 • 2022-04-24
  21:25
  Gabriel anmälde sig till Medic

 • 2022-04-24
  18:56
  Goliat avanmälde sig från rollen Grenadier

 • 2022-04-20
  21:41
  AdequatelyFaulty bytte från Sergeant till Platoon JTAC

 • 2022-04-19
  17:27
  Rasse bytte från Medic till Platoon Medic

 • 2022-04-19
  17:24
  Rasse anmälde sig till Medic

 • 2022-04-19
  09:32
  Dr.Qronco bytte från Platoon Medic till Grenadier

 • 2022-04-18
  22:15
  Ahlfro anmälde sig till Automatic Rifleman (Zafir)

 • 2022-04-18
  22:04
  Nilas bytte från Grenadier till Medic

 • 2022-04-18
  22:04
  Nilas bytte från Automatic Rifleman (Zafir) till Grenadier

 • 2022-04-18
  14:45
  Wennberg bytte från Sergeant till Sergeant

 • 2022-04-18
  01:11
  C.Swag anmälde sig till Commander

 • 2022-04-12
  13:12
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-04-11
  23:29
  Dr.Qronco bytte från Grenadier till Platoon Medic

 • 2022-04-11
  09:51
  Rankor avanmälde sig från rollen Rifleman

 • 2022-04-11
  09:42
  Rankor anmälde sig till Rifleman

 • 2022-04-10
  12:46
  SageNTitled lämnade reservlistan och anmälde sig till Automatic Rifleman (Zafir)

 • 2022-04-08
  09:58
  Nilas anmälde sig till Automatic Rifleman (Zafir)

 • 2022-04-04
  18:42
  valross anmälde sig till Automatic Rifleman (Zafir)

 • 2022-04-04
  18:16
  Max anmälde sig till Platoon Commander

 • 2022-04-04
  09:28
  AdequatelyFaulty bytte från Platoon JTAC till Sergeant

 • 2022-04-04
  09:27
  AdequatelyFaulty anmälde sig till Platoon JTAC

 • 2022-04-03
  11:41
  Goliat anmälde sig till Grenadier

 • 2022-04-03
  08:49
  Blue Velvet anmälde sig till Sergeant

 • 2022-04-02
  20:00
  Dr.Qronco anmälde sig till Grenadier

 • 2022-04-02
  19:59
  Harry Wisén lämnade reservlistan och anmälde sig till Sergeant

 • 2022-04-02
  19:47
  Wennberg lämnade reservlistan och anmälde sig till Sergeant

 • 2022-04-02
  19:44
  MORD OVE anmälde sig till Commander

 • 2022-04-02
  17:19
  Engström anmälde sig till Commander

 • 2022-04-02
  15:54
  Joar anmälde sig till Platoon Sergeant

 • 2022-04-02
  15:45
  Saris.79 anmälde sig till Zeus

 • 2022-04-02
  15:45
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-04-02
  15:40
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-04-02
  15:35
  Eissen anmälde sig till Co-Pilot

 • 2022-04-02
  15:33
  .BG. lämnade reservlistan och anmälde sig till Pilot

 • 2022-04-02
  15:32
  Emek1501 anmälde sig till Zeus

 • 2022-04-02
  15:31
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-04-02
  15:23
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-04-02
  15:21
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-04-02
  15:20
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-03-30
  14:52
  Wennberg skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-03-30
  00:17
  Harry Wisén skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-03-15
  18:22
  SageNTitled skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-03-15
  12:37
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-03-12
  19:05
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-03-08
  17:16
  .BG. skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-03-06
  13:04
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-03-06
  13:03
  Spelet skapades av Emek1501

Roller

Alpha 1-2

1

Commander

Rollen är ledig
2

Sergeant

Rollen är ledig
3

Sergeant

Rollen är ledig
4

Grenadier

Rollen är ledig
5

Automatic Rifleman (Zafir)

Rollen är ledig

Rifleman

Vilhelm Thoors
7

Grenadier

Rollen är ledig
8

Automatic Rifleman (Zafir)

Rollen är ledig
9

Rifleman

Rollen är ledig

Medic

Gabriel

Reserver

SpinX