ANROP Joint-OP, Antler Strike

Beskrivning

Operation Antler Strike


Observera att man behöver Contact DLC för denna operation. STEAM workshop preset: https://steam-workshop.anrop.se/preset/1516 Lägg denna i launchern, likt du gör med ASE-moddarna. Söndagen den 25:e april håller ANROP i spelet Antler Strike! ASE har platser för en grupp (8 pers) undanstoppade för denna operation. https://www.anrop.se/operations/operation.php?id=1516 Uppdragsbeskrivning: Två uppdrag under kvällen, one life men med tidsbegränsad respawn-möjlighet. Total speltid ca 2 timmar inklusive briefing. Avsikten är svårighetsgraden stegras, så att uppdrag 1 är kortare och lite lättare, medan uppdrag 2 är längre och mer utmanande. Samma slots för bägge uppdragen, med undantag för att prickskytt + observatör i uppdrag 1 ersätts med en grg-omgång i uppdrag 2. Man får gärna byta slots sinsemellan mellan uppdragen. Vi spelar som en nutida version av Livonian Defense Forces (LDF). Mission 1 - ca 30 min speltid Fientliga specialförband har genomfört en helikopterburen räd mot en av LDF:s stabsplatser. Under räden sköt närskyddsförband ner en helikopter och skadade den andra på marken, varför fienden ännu inte lyckats urnästla. Överlevande ur stabspersonalen har gömt sig inne på området, och har via radio meddelat att fienden har tillfångatagit flera viktiga medlemmar av staben. En fientlig styrka rycker nu fram mot området i syfte att undsätta specialförbandet, och bedöms vara framme inom 30 minuter. Uppgiften måste vara löst innan dess. En skyttepluton ur LDF finns tillgänglig i närområdet och skall: * Återta och rensa stabsplatsen * Nedkämpa fientligt specialförband * Förhindra att fienden kan föra eventuella fångar ut ur området * Om möjligt frita fångarna * Om möjligt erövra den skadade helikoptern intakt * Om möjligt undsätta stabspersonal som är kvar på området Fienden bedöms bestå av ca 10-15 man ur ett specialförband. De är relativt lätt utrustade, men besitter hög skicklighet och erfarenhet, och använder ljuddämpade vapen. De kan också ha försåtsminerat ingångar eller andra punkter i området. Respawn är tillgänglig under en kort inledande period i uppdraget, därefter går det inte att respawna, och de som dör hamnar istället i spectator. Mission 2 - ca 60 min speltid Fientliga mekaniserade förband har framryckt snabbt och hotar att inringa ett artilleriförband ur LDF. Enligt spaningsrapporter har framskjutna fientliga patruller skurit av den sista möjliga tillbakaryckningsvägen vid en vägkorsning. För att möjliggöra att artilleriförbandet kan dra sig ur inringningen, behöver denna väg öppnas. Fienden bedöms fortfarande vara så pass svag att ett anfall mot vägkorsningen kan ha goda chanser att lyckas, men fientliga förstärkningar kan befinna sig så lite som 30 minuter bort. Det egna artilleriförbandet står marschgrupperat och kommer att inleda tillbakaryckningen när det meddelats att vägen är öppen. En skyttepluton ur LDF har avdelats för uppgiften och skall: * Ta vägkorsningen * Röja eventuella mineringar och öppna vägen för egna förbands tillbakaryckning * Försvara vägkorsningen tills dess egna förband har passerat, därefter lösgöra sig ur striden och urnästla till fots i terrängen Fienden vid vägkorsningen består av en förtrupp av tropps storlek i bepansrade terrängbilar. Eget spaningsförband (Romeo) har uppsikt över vägkorsningen och har rapporterat att fienden verkar ha grupperat sig för att blockera korsningen, eventuellt med hjälp av mineringar. Fiendens huvudstyrka befinner sig minst 30 minuter bort och tycks utgöras av en stridsgrupp av kompanis storlek, med i huvudsak motoriserat skytte förstärkt av pansarskyttefordon typ BMP-2. Respawn är tillgänglig under en kort inledande period i uppdraget, därefter går det inte att respawna, och de som dör hamnar istället i spectator.

Aktivitetslogg

 • 2021-04-25
  19:43
  MORD OVE skrev av sig från reservlistan

 • 2021-04-25
  19:41
  MORD OVE skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-04-25
  19:38
  Dox anmälde sig till Skyttesoldat P-Skott

 • 2021-04-25
  19:36
  Legoplejmobil avanmälde sig från rollen Skyttesoldat P-Skott

 • 2021-04-25
  19:35
  Legoplejmobil anmälde sig till Skyttesoldat P-Skott

 • 2021-04-25
  18:20
  SYNNE avanmälde sig från rollen Skyttesoldat P-Skott

 • 2021-04-23
  08:53
  SYNNE anmälde sig till Skyttesoldat P-Skott

 • 2021-04-20
  00:50
  Spelet uppdaterades av Åslund

 • 2021-04-20
  00:50
  Spelet uppdaterades av Åslund

 • 2021-04-17
  19:07
  jonah avanmälde sig från rollen Skyttesoldat P-Skott

 • 2021-04-17
  19:06
  jonah anmälde sig till Skyttesoldat P-Skott

 • 2021-04-16
  19:50
  Ahlström anmälde sig till KSP-laddare

 • 2021-04-13
  22:12
  Wennberg bytte från KSP-laddare till Stf. Gruppchef

 • 2021-04-13
  21:38
  Lundgren anmälde sig till Skyttesoldat P-Skott

 • 2021-04-13
  21:05
  Wennberg anmälde sig till KSP-laddare

 • 2021-04-13
  20:58
  Harry Wisén anmälde sig till KSP-Skytt MG3

 • 2021-04-13
  18:56
  Nilas avanmälde sig från KSP-Skytt MG3 och skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-04-13
  17:43
  obliv1on anmälde sig till Stridssjukvårdare

 • 2021-04-13
  17:03
  Noel avanmälde sig från rollen Stridssjukvårdare

 • 2021-04-13
  16:57
  Noel anmälde sig till Stridssjukvårdare

 • 2021-04-12
  23:13
  SageNTitled anmälde sig till Gruppchef

 • 2021-04-12
  21:26
  Snillet anmälde sig till KSP-Skytt MG3

 • 2021-04-12
  21:21
  Max anmälde sig till Fältarbetare

 • 2021-04-12
  18:56
  Spelet uppdaterades av Åslund

 • 2021-04-12
  18:55
  Spelet uppdaterades av Åslund

 • 2021-04-12
  18:54
  Spelet uppdaterades av Åslund

 • 2021-04-12
  18:50
  Spelet skapades av Åslund