War against the white gold Mission 1

Beskrivning

Apex DLC krävs


Bakgrund


Bloque Meta är en colombiansk narkotikahandel, neo-paramilitär organisation involverad i den colombianska väpnade konflikten. Bloque Metas historia kan spåras tillbaka till United Self-Defense Forces of Colombia, eller AUC. Från AUC bildade många tidigare medlemmar i organisationen ERPAC, som senare skulle bli en del av Bloque Meta, för att fortsätta den kontrarevolutionära kampen mot FARC på Colombias östra slätter. Särskilt Bloque Meta anses vara en av Colombias mest brutala narkotikahandelsorganisationer. Gruppen kan ha cirka 260 medlemmar totalt.

Origentering


Terräng, väder och sikt Vi befinner oss på Tanoa, klockan är 05:30 den 6 juni 2011. Terrängen består av kullar och dalar, stora skogspartier samt öppna fält. Vädret är klart, enligt prognosen kan det bli lite dimma. Motståndaren Vi kommer att stöta på tre (3) olika varianter av fiender 1. Civila med vapen - den svåraste gruppen att klassificera, vid misstanke så skjut dessa i ben eller i armar för att sedan kunna vårda och ta i säkerhet. 2. Rebeller - Dessa personer har viss skyddsutrustning och kan urskilja sig från den civila befolkningen. Dessa kan kopplas till Bloque Meta 3. Paramilitära - Dessa personer har en högre grad av avancerade vapen och skyddsutrustning, finansierade av AUC Civila Civila kommer att finnas där det finns risk för strid, eftersom vi ska utföra denna operation tidigt på morgonen förväntas dessa människor att hållas inomhus, men räkna med någon enstaka som kan befinna sig utomhus. Understöd 1xUH-60M åt Alpha 1-1 för transport åt tillfångatagna personer 1xM1151 obestyckad åt Alpha 1-2 3xMTVR för transport åt Alpha 1-3, 1-4 och 1-5 1xFyrhjuling för snabb transport åt Alpha 1-6

Uppgift


Alpha 1-1 ska Tillfångata och förhöra nyckelpersoner i Bloque Meta samt AUC för att få information till att kunna bryta ner dess verksamhet bit för bit. 1. Vi har lokaliserat Navarrette och Paisa, dessa 2 personer ska befinna sig i Kotomo. 2. Vi har lokaliserat Panadero och Victor, dessa 2 personer ska befinna sig i Ouméré. 3. Vi vet att dessa 4 personer tillsammans besitter information om El Concejals exakta position. 4. Tillfångatagna nyckelpersoner ska föras till FOB Alpha och där föras vidare via hkp till HQ för vidare förhör. 5. Det är civila samhällen vi ska genomsöka, respektera integritet och försök att i största mån utnyttja fönster eller dylikt för insyn på misstänkta. Vi kan räkna med att vissa byggnader där produktion pågår/har pågått kan vara explosiva vid rörelser. 6. Vi ska framrycka så tyst som möjligt, vid eventuell eldstrid kan vi räkna med att förstärkningar kommer från antingen Blouqe Meta eller AUC och målen eventuellt försöker fly. 7. Finner ni något som misstänks vara av militärisk natur så ska detta förstöras. 8. Intel såsom mobiltelefoner, laptops och illustrationer ska tas i förvar alternativt antecknas och rapporteras in till Alpha 1-2. Vid eventuella ändringar är det upp till Alpha 1-1. Detta kommer att vara en serie av missions, det som händer i mission 1 påverkar mission 2 osv. Räkna inte med att klara av alla uppgifter under en spelsession, vi fortsätter nästa gång.

Genomförande


Målbild Vår målbild är att samtliga i plutonen ska vara i stridbart skick efter avklarade uppgifter. Insatsregler (ROE) 3. Eld får öppnas i självförsvar och när någon riktar vapen mot dig. Tredje part får ej komma till skada.

Logistik


Sjukvårdstjänst Sjukvårdsmtrl finns att tillgå i FOB Alpha samt i fordonen. 1. Sjukvårdare kan sy och sätta PAK ute i fält 2. Bandage kan gå upp 3. Sjukvårdare kan sy och sätta PAK på sig själva 4. SurgicalKit och PAK förbrukas ej vid användning Ammunition Ammunition finns att tillgå i FOB Alpha samt i fordonen. Krigsfångar Fångar eskorteras till FOB Alpha därifrån via hkp till HQ för förhör.

Ledning


Samband enlig vanlig kanalutdelning Alpha 1-1 LR 60 Alpha 1-2 LR 50/60 SR 100 Alpha 1-3 LR 50 SR 110 Alpha 1-4 LR 50 SR 120 Alpha 1-5 LR 50 SR 130 Alpha 1-6 LR 50 SR 140

Speltekniskt


Respawn Respawn sker vid start med 30 till 60 sekunders fördröjning, spelare som respawnar får transport av sin grupp ut i fält. Zeus kan bistå med transport också. Notepad Ledningen samt gruppchefer har fått notepads, dessa öppnas och skrivs i genom att öppna kartläge därefter ace interact - intel - notepad. Interagerande Använd -medical menu- för att avgöra identiteten på personen Alpha Vi kommer att spela en specialstyrka ledd av plutonledningen som i detta fall är DEA agenter, så utrustning kommer att skilja sig åt. Alpha 1-2 Civila kläder, skyddsväst, ryggsäck/långvåg Alpha 1-3 till 1-6 Blå uniform, tyngre skyddsväst, balaclava, hjälm, ryggsäck/långvåg Från vänster. Paisa, Navarrete, Panadero, Victor El Concejal

Aktivitetslogg

 • 2022-01-10
  22:40
  Spelet uppdaterades av SpinX

 • 2022-01-10
  18:22
  AAberg bytte från Explosive Specialist till Autorifleman M249

 • 2022-01-10
  18:00
  Saris.79 anmälde sig till Rifleman

 • 2022-01-10
  17:58
  Saris.79 avanmälde sig från rollen Rifleman

 • 2022-01-10
  17:48
  Nilas avanmälde sig från rollen Autorifleman M249

 • 2022-01-10
  14:11
  Donk lämnade reservlistan och anmälde sig till Rifleman

 • 2022-01-10
  13:04
  Forsman avanmälde sig från rollen Rifleman

 • 2022-01-10
  12:45
  Max lämnade reservlistan och anmälde sig till Rifleman

 • 2022-01-10
  09:32
  Robin avanmälde sig från rollen Rifleman

 • 2022-01-09
  18:43
  mr bister skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-01-09
  16:58
  Johan Grön lämnade reservlistan och anmälde sig till Autorifleman M249

 • 2022-01-09
  15:46
  Plaxo avanmälde sig från rollen Autorifleman M249

 • 2022-01-08
  12:53
  Åslund skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-01-06
  12:10
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-01-05
  15:36
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-01-05
  15:31
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-01-05
  15:31
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-01-04
  20:26
  Spelet uppdaterades av SageNTitled

 • 2022-01-04
  11:07
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-01-04
  11:03
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-01-04
  11:03
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-01-04
  11:02
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-01-04
  11:00
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-01-04
  04:33
  Larsson skrev upp sig på reservlistan

 • 2022-01-02
  21:33
  Dr.Qronco anmälde sig till Team Leader

 • 2022-01-01
  00:30
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2022-01-01
  00:29
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2021-12-30
  19:19
  obliv1on anmälde sig till Team Leader

 • 2021-12-30
  16:14
  AAberg anmälde sig till Explosive Specialist

 • 2021-12-29
  14:30
  H. Siivonen anmälde sig till Combat Life Saver

 • 2021-12-27
  17:08
  Eissen anmälde sig till Rifleman

 • 2021-12-26
  08:59
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2021-12-26
  08:19
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2021-12-26
  08:18
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2021-12-26
  08:18
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2021-12-25
  10:58
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2021-12-24
  09:57
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2021-12-22
  10:31
  Mahoot SK bytte från Explosive Specialist till Explosive Specialist

 • 2021-12-20
  14:28
  C.Swag anmälde sig till Squad Leader

 • 2021-12-19
  20:56
  Andersson2000 bytte från Rifleman till Combat Life Saver

 • 2021-12-19
  18:50
  Dr.Qronco avanmälde sig från rollen Combat Life Saver

 • 2021-12-18
  15:39
  AdequatelyFaulty bytte från Explosive Specialist till Rifleman

 • 2021-12-18
  15:39
  AdequatelyFaulty anmälde sig till Explosive Specialist

 • 2021-12-17
  09:27
  Kingtiger45 anmälde sig till Sergeant

 • 2021-12-16
  08:29
  Andersson2000 anmälde sig till Rifleman

 • 2021-12-15
  19:37
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2021-12-15
  05:32
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2021-12-14
  17:08
  Donk skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-12-13
  12:44
  Rufus anmälde sig till Rifleman

 • 2021-12-12
  21:25
  Grindsa anmälde sig till Rifleman

 • 2021-12-12
  21:05
  Blue Velvet anmälde sig till Rifleman

 • 2021-12-12
  19:48
  Emek1501 anmälde sig till Zeus

 • 2021-12-12
  19:48
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2021-12-12
  19:13
  Xortin anmälde sig till Rifleman

 • 2021-12-12
  19:02
  Mahoot SK anmälde sig till Explosive Specialist

 • 2021-12-12
  18:01
  Dr.Qronco anmälde sig till Combat Life Saver

 • 2021-12-12
  17:43
  Max skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-12-12
  17:34
  Wennberg anmälde sig till Explosive Specialist

 • 2021-12-12
  17:33
  Engström anmälde sig till Officer

 • 2021-12-12
  17:24
  Peterpaperoni anmälde sig till Combat Life Saver

 • 2021-12-12
  17:23
  valross anmälde sig till Team Leader

 • 2021-12-12
  17:21
  Johan Grön skrev upp sig på reservlistan

 • 2021-12-12
  17:17
  Forsman anmälde sig till Rifleman

 • 2021-12-12
  17:17
  Saris.79 anmälde sig till Rifleman

 • 2021-12-12
  17:15
  Robin anmälde sig till Rifleman

 • 2021-12-12
  17:13
  SpinX anmälde sig till Squad Leader

 • 2021-12-12
  17:13
  SageNTitled anmälde sig till Observatör

 • 2021-12-12
  17:12
  Harry Wisén anmälde sig till Prickskytt M24

 • 2021-12-12
  17:12
  Plaxo anmälde sig till Autorifleman M249

 • 2021-12-12
  17:12
  Goliat anmälde sig till Autorifleman M249

 • 2021-12-12
  17:11
  Nilas anmälde sig till Autorifleman M249

 • 2021-12-12
  17:09
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2021-12-12
  12:33
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2021-12-12
  12:32
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2021-12-12
  12:23
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2021-12-12
  12:21
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2021-12-12
  12:16
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2021-12-12
  12:15
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2021-12-12
  12:06
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2021-12-12
  12:01
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2021-12-11
  21:36
  Spelet uppdaterades av Emek1501

 • 2021-12-11
  21:35
  Spelet skapades av Emek1501

Roller

Reserver