OP Baltic Menace I

Beskrivning

Baltic Menace I


Ryssland har invaderat Baltikum. Står Sverige på tur? NATO har begärt Sveriges hjälp ifall vi ska kunna åtnjuta deras beskydd. Sverige sänder enheter ur Kustjägarbataljonen för att bedriva störningsstrid på en av Estlands närliggande öar. Orientering Ryssland har under en tid avancerat in i Baltikum. NATO, EU samt de nordiska länderna har förgäves försökt med diplomati. Den ryska staten hävdar att man skyddar ryska miniritetsgrupper och har således rätt att gå in. Läget är kritiskt. NATO och EU har beslutat att agera innan ryssarna har hunnit etablera sig fullt ut på den Baltiska västkusten. Sverige skickar en pluton ur Kustjägarbataljonen samt två stridsbåtar för att bedriva störningsstrid på en av Estlands närliggande öar. Andra NATO vänliga trupper genomför uppdrag längre in i Baltikum. Order Ön har två kommunikationsanläggningar samt en flygbas som bedöms som strategiskt viktiga för en ev. fortsatt rysk offensiv västerut. 1. Slå ut alla kommunikationsanläggningar på ön (märkta med röd objective-ring) 2. Rensa flygbasen och det närliggande området från fienden Vi startar i stridsbåtarna och kommer in från sydväst via Gotland. Tiden är 06:30 och vi har lite tid att etablera oss på ön innan solen går upp. Fienden Enligt MUST & FRA's underrättelser består fiende troligtvis av: 1. Ryska fallskärmsjägare och luftlandsatta mekaniserade trupper 2. Utrustade med ryskt flora kamoflage 3. Utrustade med finkall vapensystem samt rpger 4. Ev tillgång till BMP:er, BTR:er och andra mekaniserade fordon 5. De kan sannolikt kalla in förstärkning i form av luftburna trupper som transporteras med helikoptrar (om våra allierades störningsstrid ej lyckas) Civila Inga civila bedöms befinna sig i målområdena, men skall inte skadas om möjligt. Sjukvård Stridssjukvårdarna kan sätta PAK i stridsbåtarna. Försörjning Ammunition finns samt i samtliga stridsbåtar. Sjukvårdsmatrial finns i samtliga stridsbåtar. Respawn Respawn sker i stridsbåtarna. Samband Långvåg QJ (Zeus): 50mhz AQ: 50mhz EA: 50mhz FA: 50mhz GA: 50mhz KJ: 50mhz Kortvåg EA: 110mhz FA: 120mhz GA: 130mhz KJ: 140mhz

Aktivitetslogg

 • 2020-07-06
  18:51
  anmälde sig till rollen GRG-skytt

 • 2020-07-06
  18:37
  Javacoffee bytte från KSP58-skytt till KSP90-skytt

 • 2020-07-06
  18:34
  Ahlström anmälde sig till rollen Sjukvårdare

 • 2020-07-06
  18:34
  Harvi anmälde sig till rollen StlfC

 • 2020-07-06
  18:32
  Rompo2 avanmälde sig från rollen Sjukvårdare

 • 2020-07-06
  18:31
  Kapten "Haddock" avanmälde sig från rollen KSP90-skytt

 • 2020-07-06
  18:31
  Kapten "Haddock" anmälde sig till rollen KSP90-skytt

 • 2020-07-06
  18:31
  Kapten "Haddock" avanmälde sig från rollen KSP90-skytt

 • 2020-07-06
  18:26
  SourSausage avanmälde sig från rollen GRG-ladd

 • 2020-07-06
  18:25
  SourSausage anmälde sig till rollen GRG-ladd

 • 2020-07-06
  18:23
  Dox anmälde sig till rollen Gruppchef

 • 2020-07-06
  18:06
  Dox avanmälde sig från rollen Gruppchef

 • 2020-07-06
  17:39
  Dox anmälde sig till rollen Gruppchef

 • 2020-07-06
  17:33
  Rompo2 anmälde sig till rollen Sjukvårdare

 • 2020-07-06
  17:29
  Kapten "Haddock" anmälde sig till rollen KSP90-skytt

 • 2020-07-06
  17:00
  AAberg avanmälde sig från rollen Sjukvårdare

 • 2020-07-06
  16:51
  Javacoffee anmälde sig till rollen KSP58-skytt

 • 2020-07-06
  16:45
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-07-06
  16:44
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-07-06
  16:44
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-07-06
  16:36
  Donk anmälde sig till rollen Skarpskytt

 • 2020-07-06
  16:12
  Cedergren anmälde sig till rollen Observatör

 • 2020-07-06
  16:12
  Cedergren avanmälde sig från rollen Observatör

 • 2020-07-06
  15:33
  Tor anmälde sig till rollen Prickskytt

 • 2020-07-06
  15:33
  Tor avanmälde sig från rollen Prickskytt

 • 2020-07-06
  15:33
  Svante anmälde sig till rollen Observatör

 • 2020-07-06
  15:32
  Tor bytte från KSP90-skytt till Prickskytt

 • 2020-07-06
  15:12
  Ninja Man anmälde sig till rollen Sprängspecialist

 • 2020-07-06
  15:08
  Siggstedt bytte från Sprängspecialist till GRG-skytt

 • 2020-07-06
  14:59
  Siggstedt anmälde sig till rollen Sprängspecialist

 • 2020-07-06
  14:58
  Siggstedt avanmälde sig från rollen Sprängspecialist

 • 2020-07-06
  14:57
  Siggstedt anmälde sig till rollen Sprängspecialist

 • 2020-07-06
  14:57
  Siggstedt avanmälde sig från rollen Sprängspecialist

 • 2020-07-06
  14:56
  Siggstedt anmälde sig till rollen Sprängspecialist

 • 2020-07-06
  14:54
  Ninja Man anmälde sig till rollen Sprängspecialist

 • 2020-07-06
  14:54
  Ninja Man avanmälde sig från rollen Sprängspecialist

 • 2020-07-06
  14:38
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-07-06
  14:31
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-07-06
  14:24
  Azateek anmälde sig till rollen Robot 57-skytt

 • 2020-07-06
  14:14
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-07-06
  14:03
  Ninja Man anmälde sig till rollen Sprängspecialist

 • 2020-07-06
  14:03
  Ninja Man avanmälde sig från rollen Sprängspecialist

 • 2020-07-06
  13:32
  C.Swag anmälde sig till rollen Gruppchef

 • 2020-07-06
  13:31
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-07-06
  13:06
  Engström anmälde sig till rollen Sprängspecialist

 • 2020-07-06
  12:49
  Mako anmälde sig till rollen Sjukvårdare

 • 2020-07-06
  12:49
  Mako avanmälde sig från rollen Sjukvårdare

 • 2020-07-06
  12:40
  FLeX anmälde sig till rollen Robot 57-skytt

 • 2020-07-06
  12:36
  C.Swag avanmälde sig från rollen Sjukvårdare

 • 2020-07-06
  12:36
  C.Swag anmälde sig till rollen Sjukvårdare

 • 2020-07-06
  12:16
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-07-06
  12:14
  AAberg anmälde sig till rollen Sjukvårdare

 • 2020-07-06
  12:11
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-07-06
  12:10
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-07-06
  12:10
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-07-06
  12:09
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-07-06
  12:01
  C.Swag avanmälde sig från rollen Gruppchef

 • 2020-07-06
  12:01
  C.Swag anmälde sig till rollen Gruppchef

 • 2020-07-06
  11:37
  Mako anmälde sig till rollen Sjukvårdare

 • 2020-07-06
  11:31
  anmälde sig till rollen Gruppchef

 • 2020-07-06
  11:21
  Torshan bytte från Skarpskytt till KSP90-skytt

 • 2020-07-06
  11:18
  Max anmälde sig till rollen StlfC

 • 2020-07-06
  11:11
  Torshan anmälde sig till rollen Skarpskytt

 • 2020-07-06
  10:45
  C.Swag anmälde sig till rollen Gruppchef

 • 2020-07-06
  09:51
  Gaming Experience anmälde sig till rollen KSP90-skytt

 • 2020-07-06
  09:20
  Ninja Man anmälde sig till rollen Sprängspecialist

 • 2020-07-06
  09:20
  Ninja Man avanmälde sig från rollen Sprängspecialist

 • 2020-07-06
  09:20
  Ninja Man bytte från GRG-skytt till Sprängspecialist

 • 2020-07-06
  09:19
  Ninja Man bytte från Sprängspecialist till GRG-skytt

 • 2020-07-06
  09:19
  Ninja Man bytte från GRG-skytt till Sprängspecialist

 • 2020-07-06
  08:53
  Ninja Man bytte från GRG-ladd till GRG-skytt

 • 2020-07-06
  08:53
  Ninja Man anmälde sig till rollen GRG-ladd

 • 2020-07-06
  06:09
  Spinx anmälde sig till rollen Plutonchef

 • 2020-07-06
  06:09
  Spinx avanmälde sig från rollen GRG-skytt

 • 2020-07-06
  05:33
  Spinx anmälde sig till rollen GRG-skytt

 • 2020-07-06
  03:06
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-07-06
  03:01
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-07-06
  02:55
  Spelet uppdaterades av Beck

 • 2020-07-06
  02:43
  Spelet skapades av Beck

 • 2020-06-18
  16:12
  Spelet skapades av Vicky

Roller

Adam Qvintus

Plutonchef

SpinX

Gustav Adam

1

Gruppchef

Rollen är ledig
2

Sjukvårdare

Rollen är ledig
3

KSP58-skytt

Rollen är ledig
4

KSP58-ladd

Rollen är ledig
5

StlfC

Rollen är ledig

GRG-skytt

7

GRG-ladd

Rollen är ledig

Skarpskytt

Donk

Reserver