Operation Knubbsäl

Beskrivning

Bakgrund


Året är 2016, Ryssland har förklarat krig mot Finland i syfte att utöka och ta tillbaka fornatiders territorium. Sverige har blivit inkallad på finlands sida för att sverige och finland har en defensiv allians. Kriget rasar för fullt vid Finsk/Ryska gränsen, men ryssland har påbörjat en luftlandsättning flera mil från fronten i syfte att störa finsk logistikkedja. Origentering Ryssland har för några timmar sen påbörjat en luftlandsättning i området Valtilie flera mil från fronten. AQ kustjägarpluton med sina stridsbåtar har fått i uppgift att säkerhetsställa ett antal viktiga försvarsinstallationer inte blivit utslagna av fienden. Order Adam qvintus skall säkerhetsställa att mål 1,2,3,4 inte har blivit utslagna av fienden, har fienden tagit över mål är det eran uppgift att slå fieden ur stridbart skick och återta installationen. Fienden Fienden består av Ryska fallskärmsjägare och luftlandsatta mekaniserade trupper. De är utrustade med ryskt Flora kamoflage. De är utrustade med finkall vapensystem samt rpger, De har även tillgång till några BMP-1or. Dem kan även kalla in förstärkning i form av luftburna trupper som transporteras med hkptar Civila Civila kan finnas i områden runt och i målen, dessa ska om möjligt inte skadas. Understöd 1 GRK Pluton, 58 Spränggranater och 30 rökgranater. Går att anropa på Understödsnätet 70mhz Callsign EJ Sjukvård Stridssjukvårdarna kan sätta pak i stridsbåtarna. Försörjning Ammunition finns på markering Ammuntion samt i samtliga Stridsbåtar. Sjukvårdsmatrial finns på markering Ammuntion samt i samtliga Stridsbåtar. Respawn Respawn finns på stridsbåtarna. Samband långvåg 50mhz marktrupper 70mhz Understödsnät kortvåg 100mhz AQ 110mhz EA 120mhz FA 130mhz GA

Aktivitetslogg

 • 2020-06-29
  19:09
  DavidF anmälde sig till rollen Ksp 90 Skytt

 • 2020-06-29
  18:55
  Donk bytte från Robot57 Skytt till Ksp 58 Skytt

 • 2020-06-29
  18:48
  DavidF avanmälde sig från rollen Ksp 90 Skytt

 • 2020-06-29
  18:48
  DavidF anmälde sig till rollen Ksp 90 Skytt

 • 2020-06-29
  18:43
  Rompo2 bytte från Ksp58 Ladd till Stridssjukvårdare

 • 2020-06-29
  18:42
  Kapten "Haddock" bytte från Ksp 58 Skytt till Gruppch

 • 2020-06-29
  18:41
  C.Swag anmälde sig till rollen Gruppchef

 • 2020-06-29
  18:40
  Donk anmälde sig till rollen Robot57 Skytt

 • 2020-06-29
  18:35
  DavidF avanmälde sig från rollen Ksp 90 Skytt

 • 2020-06-29
  18:16
  Andreas anmälde sig till rollen GRG Skytt

 • 2020-06-29
  18:13
  Forrer avanmälde sig från rollen GRG Skytt

 • 2020-06-29
  17:47
  Azateek anmälde sig till rollen GRG Ladd

 • 2020-06-29
  17:44
  Rompo2 anmälde sig till rollen Ksp58 Ladd

 • 2020-06-29
  17:44
  Rompo2 avanmälde sig från rollen Ksp58 Ladd

 • 2020-06-29
  17:36
  Beck anmälde sig till rollen Zues2

 • 2020-06-29
  17:33
  Forrer anmälde sig till rollen GRG Skytt

 • 2020-06-29
  17:04
  DavidF anmälde sig till rollen Ksp 90 Skytt

 • 2020-06-29
  16:52
  Gaming Experience anmälde sig till rollen Ksp90 Skytt

 • 2020-06-29
  16:46
  Ninja Man anmälde sig till rollen Robot57 Skytt

 • 2020-06-29
  16:46
  Ninja Man avanmälde sig från rollen Robot57 Skytt

 • 2020-06-29
  16:43
  Ninja Man bytte från Robot57 Skytt till Robot57 Skytt

 • 2020-06-29
  16:38
  mr bister anmälde sig till rollen Stridsjukvårdare

 • 2020-06-29
  16:33
  Javacoffee anmälde sig till rollen Robot57 Skytt

 • 2020-06-29
  16:23
  Ninja Man anmälde sig till rollen Robot57 Skytt

 • 2020-06-29
  16:22
  Rompo2 anmälde sig till rollen Ksp58 Ladd

 • 2020-06-29
  16:22
  Kapten "Haddock" anmälde sig till rollen Ksp 58 Skytt

 • 2020-06-29
  16:21
  Crappy anmälde sig till rollen Skarpskytt AK4OR

 • 2020-06-29
  16:18
  Spelet uppdaterades av Spinx

 • 2020-06-29
  16:17
  Spelet uppdaterades av Spinx

 • 2020-06-29
  16:15
  Spinx anmälde sig till rollen Zues1

 • 2020-06-29
  16:15
  Spelet uppdaterades av Spinx

 • 2020-06-29
  15:51
  Spelet skapades av Spinx

Roller

Adam Qvintus

1

Plutonchef

Rollen är ledig
2

Stf Plutonchef

Rollen är ledig

Filip Adam

1

Gruppchef

Rollen är ledig
2

Stridsjukvårdare

Rollen är ledig

Ksp 90 Skytt

Forsman
4

Stf Gruppchef

Rollen är ledig
5

Robot57 Skytt

Rollen är ledig
6

Robot57 Skytt

Rollen är ledig

Reserver