OP RED GRYPHON

Beskrivning

BAKGRUND


Nato har fängslat två av Hezbollahs guerillaledare och satt dom i förvar i ett högsäkerhetsfängelse lokaliserat i Spanien i området runt ISLA ABRAMIA. Hezbollah har i flera år försökt lokalisera var fängelset finns men inte lyckats hur dom än försökt, inte förrens nu.

SITUATION


Med minst en pluton har fienden nu lyckats landsätta trupper på en av de SYD-ÖSTLIGA småöarna utan motstånd och har påbörjat marsch i NORD-VÄSTLIG riktning. Syftet är att frita de fångar Spanien håller i fängelset på ön. Man tror att fienden också vill slå ut en militärbas samt en mindre radioanlägning i närheten för att förstöra kommunikationen mellan militärbasen och fängelseanläggningen samt att strypa all tillgång till QRF/QRU.

UPPGIFT


AQ uppgift är att stoppa Hezbollah från att frita fångarna samt att mitigera förluster av NATO-personal. När uppgiften är löst skall samtliga fångar vara vid liv samt tagna i förvar av svensk trupp i väntan på förflyttning av landsatta NATO-trupper från huvudön.

TILLGÅNGAR


- 2 st UH-60 Blackhawk (transport/sjukvård) - KJ-Prickskyttegrupp

UNDERHÅLLS- OCH SJUKVÅRDSTJÄNST


Sjukvård Plutonsjukvårdare kan sätta PAK i helikoptrarna eller i byggnader som kan hittas i terrängen, gruppsjukvårdare kan sätta splint och göra stabiliserande sjukvård. All annan sjukvård görs av soldaten själv. Logistik Extra ammunition samt all annan extramaterial som kan bäras och lastas finns i CAMP WATCHER vid kamouflagenäten. Viss materiell finns lastat i helikoptrarna.

ORDERDOKUMENT


ORDER PLUTONSLEDNING: 5-PUNKTSORDER

Aktivitetslogg

 • 2020-05-04
  17:34
  MTB-Ace avanmälde sig från rollen KSP 58 Ladd

 • 2020-05-04
  13:07
  Hugo anmälde sig till rollen EA02 - Stf. Gruppchef

 • 2020-05-04
  12:47
  IzY avanmälde sig från rollen EA02 - Stf. Gruppchef

 • 2020-05-03
  21:56
  pelleV anmälde sig till rollen Helikopterpilot

 • 2020-05-03
  21:52
  pokemonhunter3000 anmälde sig till rollen FA02 - Stf. Gruppchef

 • 2020-05-03
  21:52
  pokemonhunter3000 avanmälde sig från rollen FA02 - Stf. Gruppchef

 • 2020-05-03
  21:51
  pokemonhunter3000 anmälde sig till rollen FA02 - Stf. Gruppchef

 • 2020-05-03
  15:18
  MTB-Ace anmälde sig till rollen KSP 58 Ladd

 • 2020-05-03
  13:53
  Sven avanmälde sig från rollen FA02 - Stf. Gruppchef

 • 2020-05-01
  17:56
  Gaming Experience anmälde sig till rollen GRG Skytt

 • 2020-05-01
  13:08
  AdamH37 anmälde sig till rollen Understödsskytt

 • 2020-04-30
  22:25
  jahasir avanmälde sig från rollen GRG Skytt

 • 2020-04-30
  18:52
  Söderholm anmälde sig till rollen Understödsskytt

 • 2020-04-30
  13:56
  Reiser avanmälde sig från rollen KSP 58 Ladd

 • 2020-04-30
  12:30
  Dox anmälde sig till rollen AQ02 - Stf. Plutonchef

 • 2020-04-30
  10:51
  Hampe anmälde sig till rollen GRG Ladd

 • 2020-04-30
  01:20
  Spinx bytte från Understödsskytt till Skarpskytt

 • 2020-04-30
  00:38
  Spinx bytte från Skarpskytt till Understödsskytt

 • 2020-04-30
  00:36
  Spinx anmälde sig till rollen Skarpskytt

 • 2020-04-29
  22:51
  Torsken anmälde sig till rollen Understödsskytt

 • 2020-04-29
  17:33
  Reiser anmälde sig till rollen KSP 58 Ladd

 • 2020-04-29
  16:30
  IzY bytte från Skarpskytt till EA02 - Stf. Gruppchef

 • 2020-04-29
  15:23
  Beck anmälde sig till rollen AQ RÖD - Plutonsjukvårdare

 • 2020-04-29
  12:48
  Spelet uppdaterades av GhostKiller

 • 2020-04-29
  12:20
  Spelet uppdaterades av GhostKiller

 • 2020-04-29
  12:01
  Spelet uppdaterades av GhostKiller

 • 2020-04-29
  11:38
  GhostKiller anmälde sig till rollen AQ01 - Plutonchef

 • 2020-04-29
  09:06
  Spelet uppdaterades av GhostKiller

 • 2020-04-29
  09:06
  Spelet uppdaterades av GhostKiller

 • 2020-04-28
  17:39
  Foldsteel anmälde sig till rollen Understödsskytt

 • 2020-04-28
  17:28
  SageNTitled anmälde sig till rollen FA01 - Gruppchef

 • 2020-04-28
  17:14
  CombatLuring anmälde sig till rollen EA01 - Gruppchef

 • 2020-04-28
  17:05
  Berner anmälde sig till rollen KSP 58 Skytt

 • 2020-04-28
  17:05
  Åslund anmälde sig till rollen KJ01 - Observatör

 • 2020-04-28
  17:03
  Berner avanmälde sig från rollen KSP 58 Skytt

 • 2020-04-28
  17:03
  Berner anmälde sig till rollen KSP 58 Skytt

 • 2020-04-28
  17:03
  Foldsteel bytte från Understödsskytt till KSP 58 Skytt

 • 2020-04-28
  17:03
  Berner anmälde sig till rollen KSP 58 Skytt

 • 2020-04-28
  17:00
  Foldsteel bytte från Understödsskytt till Understödsskytt

 • 2020-04-28
  17:00
  IzY bytte från Understödsskytt till Skarpskytt

 • 2020-04-28
  16:58
  IzY anmälde sig till rollen Understödsskytt

 • 2020-04-28
  16:58
  IzY avanmälde sig från rollen Understödsskytt

 • 2020-04-28
  16:53
  IzY anmälde sig till rollen Understödsskytt

 • 2020-04-28
  16:53
  IzY avanmälde sig från rollen Understödsskytt

 • 2020-04-28
  16:52
  Foldsteel anmälde sig till rollen Understödsskytt

 • 2020-04-28
  16:52
  IzY bytte från Skarpskytt till Understödsskytt

 • 2020-04-28
  16:49
  IzY anmälde sig till rollen Skarpskytt

 • 2020-04-28
  16:42
  R.Karlsson bytte från Skarpskytt till Skyttesoldat/P-skott

 • 2020-04-28
  16:34
  mr bister anmälde sig till rollen Gruppsjukvårdare

 • 2020-04-28
  16:32
  Noct avanmälde sig från rollen KJ01 - Observatör

 • 2020-04-28
  16:32
  Javacoffee bytte från Skyttesoldat/P-skott till Pansarvärnsro

 • 2020-04-28
  16:21
  Olsson bytte från EA02 - Stf. Gruppchef till Skyttesoldat/P-s

 • 2020-04-28
  16:20
  A.Westberg bytte från Skyttesoldat/P-skott till Helikopterpil

 • 2020-04-28
  16:15
  L.Carlén anmälde sig till rollen KSP 90 Skytt

 • 2020-04-28
  16:15
  L.Carlén avanmälde sig från rollen KSP 90 Skytt

 • 2020-04-28
  16:15
  A.Westberg bytte från EA01 - Gruppchef till Skyttesoldat/P-sk

 • 2020-04-28
  16:15
  R.Karlsson bytte från Skyttesoldat/P-skott till Skarpskytt

 • 2020-04-28
  16:13
  Olsson anmälde sig till rollen EA02 - Stf. Gruppchef

 • 2020-04-28
  16:13
  A.Westberg bytte från EA02 - Stf. Gruppchef till EA01 - Grupp

 • 2020-04-28
  16:13
  L.Carlén anmälde sig till rollen KSP 90 Skytt

 • 2020-04-28
  16:13
  L.Carlén avanmälde sig från rollen KSP 90 Skytt

 • 2020-04-28
  16:13
  A.Westberg anmälde sig till rollen EA02 - Stf. Gruppchef

 • 2020-04-28
  16:12
  A.Westberg avanmälde sig från rollen Helikopterpilot

 • 2020-04-28
  16:12
  L.Carlén bytte från Understödsskytt till KSP 90 Skytt

 • 2020-04-28
  16:11
  R.Karlsson anmälde sig till rollen Skyttesoldat/P-skott

 • 2020-04-28
  16:11
  R.Karlsson avanmälde sig från rollen Skyttesoldat/P-skott

 • 2020-04-28
  16:11
  A.Westberg anmälde sig till rollen Helikopterpilot

 • 2020-04-28
  16:11
  A.Westberg avanmälde sig från rollen Helikopterpilot

 • 2020-04-28
  16:10
  R.Karlsson anmälde sig till rollen Skyttesoldat/P-skott

 • 2020-04-28
  16:08
  L.Carlén anmälde sig till rollen Understödsskytt

 • 2020-04-28
  16:08
  L.Carlén avanmälde sig från rollen Understödsskytt

 • 2020-04-28
  16:08
  L.Carlén anmälde sig till rollen Understödsskytt

 • 2020-04-28
  16:07
  Javacoffee anmälde sig till rollen Skyttesoldat/P-skott

 • 2020-04-28
  16:05
  A.Westberg anmälde sig till rollen Helikopterpilot

 • 2020-04-28
  15:54
  Noct anmälde sig till rollen KJ01 - Observatör

 • 2020-04-28
  15:50
  jahasir anmälde sig till rollen GRG Skytt

 • 2020-04-28
  14:54
  jahasir avanmälde sig från rollen GRG Skytt

 • 2020-04-28
  14:11
  Sven anmälde sig till rollen FA02 - Stf. Gruppchef

 • 2020-04-28
  14:09
  jahasir bytte från KSP 58 Skytt till GRG Skytt

 • 2020-04-28
  14:09
  jahasir bytte från GRG Ladd till KSP 58 Skytt

 • 2020-04-28
  14:09
  jahasir anmälde sig till rollen GRG Ladd

 • 2020-04-28
  13:35
  FLeX anmälde sig till rollen KSP 90 Skytt

 • 2020-04-28
  12:20
  Spelet uppdaterades av GhostKiller

 • 2020-04-28
  12:19
  Spelet uppdaterades av GhostKiller

 • 2020-04-28
  12:18
  Spelet uppdaterades av GhostKiller

 • 2020-04-28
  12:04
  Harvi anmälde sig till rollen Helikopterpilot

 • 2020-04-28
  11:38
  test anmälde sig till rollen Gruppsjukvårdare

 • 2020-04-28
  11:34
  Ahlström anmälde sig till rollen Helikopterpilot

 • 2020-04-28
  11:31
  otis anmälde sig till rollen Prickskytt

 • 2020-04-28
  11:26
  Spelet uppdaterades av GhostKiller

 • 2020-04-28
  10:42
  Spelet uppdaterades av GhostKiller

 • 2020-04-28
  10:41
  Spelet uppdaterades av GhostKiller

 • 2020-04-28
  10:41
  Spelet uppdaterades av GhostKiller

 • 2020-04-28
  10:31
  Spelet uppdaterades av GhostKiller

 • 2020-04-22
  09:24
  Spelet uppdaterades av GhostKiller

 • 2020-04-21
  09:19
  Spelet skapades av GhostKiller

Roller

Reserver